SV/Prabhupada 0119 - Andesjälen är evigt ung

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Andesjälen är evigt ung
- Prabhupāda 0119


Lecture on BG 2.1-10 and Talk -- Los Angeles, November 25, 1968

Prabhupada: Ja.

Śrīmatī: Är det vad ålder är då, när andesjälen lämnar kroppen, blir du äldre?

Prabhupāda:

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati
(BG 2.13

Kroppen förändras, det är processen. Det kommer att förklaras, dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā tathā dehāntara-prāptir dhīras tatra na muhyati (BG 2.13) Andesjälen är evigt ung. Kroppen förändras. Detta måste förstås. Kroppen förändras. Som alla kan förstå. Precis som i din barndom kroppen var ... Precis som detta barn, en annan kropp. Och när det barnet kommer att vara ung flicka, kommer det att vara en annan kropp. Men andesjälen finns i denna kropp och den andra kroppen. Så det här är ett bevis på att andesjälen inte ändras, kroppen ändras.. Detta är beviset. Jag tänker på min barndom. Det betyder att jag är samma "jag" som jag var existerande i min barndom, och jag minns i min barndom jag gjorde det, 0ch jag gjorde det. Men den barndomskroppen finns inte längre. Den är borta. Därför är det slutsatsen att min kropp har förändrats, men jag är densamma. Är det inte? Detta är enkel sanning. Så denna kropp kommer att förändras, jag skall fortfarande förbli. Jag kan komma in i en annan kropp, det spelar ingen roll, men jag skall förbli. Tathā dehāntara-prāptir dhīras tatra na muhyati (BG 2.13). Som jag ändrar min kropp även under rådande omständigheter, Inte heller den ultimata förändringen innebär att jag är död. Jag träder in i en annan ... Det förklaras också, vāsāṁsi jīrṇāni yathā (BG 2.22), att jag förändras. Precis som när jag inte var sannyāsī jag klädde mig som vilken som helst gentleman. Nu har jag ändrat min klädsel. Det betyder inte att jag har dött. Nej, jag har ändrat min kropp, det är allt. Jag har ändrat min klädsel.