SV/Prabhupada 0123 - Tvingad att överlämmna sig- Det är en speciell favör

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tvingad att överlämmna sig- Det är en speciell favör
Prabhupāda 0123


Lecture-Day after Sri Gaura-Purnima -- Hawaii, March 5, 1969

Lärjunge: Kan vi be Kṛṣṇa att tvinga oss att överlämna sig till Honom, på grund av att vår betingning?

Prabhupāda: Ja, du kan anmoda honom. Och Han tvingar ibland. Han sätter dig under sådana omständigheter så du inte har något annan väg än att överlämna dig till Kṛṣṇa. Ja. Det är en speciell fördel. Som är speciell fördel. Ja. Min andlige mästare ville att jag skulle predika, men jag gillade det inte, men han tvingade mig. Ja. Det är min praktiska erfarenhet. Jag hade ingen lust att acceptera sannyāsa ordning och predika, men min andlige mästare ville ha den. Jag är inte mycket benägen, men han tvingade mig. Det görs också. Det är en speciell fördel. När han tvingade mig, på den tiden, tänkte jag att "Vad är det här? Vad ...? Jag begår några misstag eller vad är det? "Jag var förbryllad. Men lite senare, kunde jag förstå att det är den största fördel som visats mig. Du förstår? Så när Kṛṣṇa tvingar någon att ge upp, är det en stor tjänst. Men generellt, gör han inte det. Men han gör det till en person som är mycket uppriktig i Kṛṣṇa's tjänst men samtidigt har han en viss längtan efter materiell njutning. I det fallet gör Han, att "Denna dåraktiga personen vet inte att materiella faciliteter kommer aldrig att göra honom lycklig, och han söker uppriktigt min ynnest. Så han är dum. Därför oavsett resurser, lite resurser han har fått för materiell njutning, bryt den. Då kommer han inte ha något annat alternativ än att överlämna sig till Mig. " Det framgår avBhagavad-gītā, eller, Śrīmad-Bhāgavatam. Yasyāham anughṛnāmi hariṣye tad-dhanaṁ sanaiḥ. Kṛṣṇa säger att "Om jag ger någon en särskild ynnest, då gör Jag honom fattig. Jag tar bort alla hans medel för sinnesnjutning. " Du förstår? Som anges i Śrīmad-Bhāgavatam. För här i denna materiella värld alla försöker att vara lyckliga genom att tjäna mer pengar genom företag, eller tjänster, på det ena eller andra sättet. Men i särskilda fall Kṛṣṇa gör så att hans verksamhet eller tjänst misslyckas. Gillar du det? (skratt) I den stunden har han inget annat alternativ än att överlämna sig till Kṛṣṇa. Du förstår? Men ibland, när vi inte lyckas i vår verksamhet eller försök att tjäna något, vi blir ledsna att "Åh, är Kṛṣṇa så grym mot mig att jag inte kunde lita på detta." Men det är hans ynnest, särskilda ynnest. Du bör förstå på så sätt..