SV/Prabhupada 0122 - Dessa skojare tänker," Jag är den här kroppen"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dessa skojare tänker," Jag är den här kroppen"
- Prabhupāda 0122


Morning Walk At Cheviot Hills Golf Course -- May 17, 1973, Los Angeles

Prabhupāda: Kṛṣṇa säger: "Du överlämmnar dig fullständigt. Jag ger dig ett fullständigt skydd.." Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi (BG 18.66). Han kommer att ge dig full intelligens. (paus) Det kommer att vara vår stora framgång när den vetenskapliga världen kommer att erkänna. Låt dem erkänner helt enkelt. Då kommer vår Kṛṣṇamedvetna rörelse ha stor framgång. Du medger helt enkelt, "Ja, Gud finns och mystisk kraft." Då blir vår rörelse mycket framgångsrik. Och det är ett faktum. Bara tala som en nonsens bland nonsens, det är inte en särskilt stor sak. Andhā yathāndhair upanīyamānāḥ (SB 7.5.31). En blind man leder en annan blind. Vad är värdet av det? De är alla blinda. Och så länge man fortfarande är blind och skojare man accepterar inte Gud. Detta är testet. Så fort vi ser att han inte accepterar Gud, han är blind, rackare, dumbom, vadhelst du kallar honom. Ta det för givet, men vad han än må vara. Han är en skojare. På denna princip kan vi utmana så många stora, stora kemister, filosofer, som kommer till oss. Vi säger: "Du är demon." Den andra kemisten kom, du tog honom, den indiska?

Svarūpa Dāmodara: Hm. Chouri.(?)

Prabhupāda: Så jag sa till honom att "Du är en demon." Men han var inte arg. Han erkände. Och alla hans argument avvisades. Kanske du kommer ihåg. Svarūpa Dāmodara Ja, i själva verket, han berättade att Kṛṣṇa inte ger mig alla förfaranden, steg, hur man gör experimentet." Det var ... Han sa så.

Prabhupāda: Ja. Varför skall jag ge dig? Du är en rackare, du är emot Kṛṣṇa varför skulle Kṛṣṇa ge dig möjlighet? Om du är emot Kṛṣṇa och du vill ha erkännande utan Kṛṣṇa, det är inte möjligt. Du måste vara undergiven först av allt. Då ger Kṛṣṇa dig alla faciliteter. Precis som vi vågar möta alla kemister, alla forskare, alla filosofer. Varför? I kraft av Kṛṣṇa vi tror att "Kṛṣṇa finns. När jag ska prata med honom, kommer Kṛṣṇa ge mig intelligens. " Detta är grunderna. Annars, vad beträffar kvalifikationer, standard, de är mycket kvalificerade. Vi är vanliga lekmän för dem. Men hur utmanar vi dem? Eftersom vi vet. Precis som ett litet barn han kan utmana en mycket stor man, eftersom han vet, "Min far är där." Han håller fadern i handen, och han är säker på att "Ingen kan göra något mot mig."

Svarūpa Dāmodara: Śrīla Prabhupāda,, jag vill vara säker på innebörden av Tad apy aphalatāṁ jātaṁ.

Prabhupāda: Tad apy aphalatāṁ jātaṁ.

Svarūpa Dāmodara: Teṣām ātmābhimāninām, bālakānām anāśritya Teṣām ātmābhimān ..., bālakānām anāśritya govinda-caraṇa-dvayam.

Svarūpa Dāmodara: "Den mänskliga livsformen blir bortkastad för dem ..."

Prabhupāda: Ja. "Varför inte försöka förstå Kṛṣṇamedvetande." Han bara dör som ett djur. Det är allt. Precis som katter och hundar, de tar också födelse, de äter, sover, och avlar barn, och dör. Det mänskliga livet är så.

Svarūpa Dāmodara: Jāta betyder arter? Jāta ?

Prabhupāda: Jāta. Jāta betyder född. Aphalatāṁ jātam. betyder att det är meningslöst. Fruktlöst. Den mänskliga livsform blir meningslös om han inte accepterar govinda-caraṇa.. Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.. Om han inte är övertygad om att "Jag dyrkar Gudomens ursprungliga Personlighet Govinda" då är hans liv bortkastat. Det är allt. Hans liv är förstört.

Svarūpa Dāmodara: Ātmābhimāninām means the...

Prabhupāda: Ātmā, dehātmā-māninām

Svarūpa Dāmodara: Så de självcentrerade ...

Prabhupāda: "Jag är denna kropp." Självet? De har ingen information om jaget. Dessa skojare, de tror, "Jag är denna kropp." Ātmā betyder kropp, ātmā betyder självet, ātmā betyder sinne. Så det här ātmābhimānī innebär det kroppsliga livsbegreppet. Bālaka. Bālaka innebär en dåre, barn,bālaka.. Ātmābhimānināṁ bālakānām. De som är under det kroppsliga livsbegreppet, de är som barn, dårar, eller djur.

Svarūpa Dāmodara: Så jag planerar att förklara principen om själavandring genom denna vers.

Prabhupāda: Ja. Transmigration. Bhramadbhiḥ. Bhramadbhiḥ innebär själavandring, vandrande från en kropp till en annan. Precis som jag är här. Jag har fått denna kropp, en dress, som täcker. Och när jag åker till Indien, behövs inte detta. Så de tar att kroppen har utvecklats på det sättet. Men nej. Här, under vissa villkor, jag accepterar den här kroppen. På ett annat ställe, under vissa villkor, accepterar jag en annan kropp. Så jag är det viktiga, inte den här kroppen. Men dessa skurkar de studerar bara kroppen. Det kallas ātmābhimānām, att tänka på klädseln, kropp. Bālakānām.