SV/Prabhupada 0141 - Modern förser mjölk, och ni dödar modern

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Modern förser mjölk, och ni dödar modern
- Prabhupāda 0141


Garden Conversation -- June 14, 1976, Detroit

Jayādvaita: På college program, Satsvarūpa Maharaja och jag har gett en hel del klasser om varṇāśrama-dharma. Eftersom de alltid vill höra något om det hinduiska kastsystemet, så de tar oss på den grunden. Och sedan talar vi om varṇāśrama-dharma. Och de har inte någon idé att besegra den. De har alltid, något litet svagt argument, men de har inte något bättre system.

Prabhupāda: Vad är deras argument?

Jayādvaita: Inget

Tja, de har en uppfattning, de kommer att hävda att det inte finns någon social rörlighet, eftersom de alla har någon kroppslig idé om kast från födseln.

Prabhupāda: Nej, det är inte ett faktum.

Jayādvaita: Nej

Prabhupāda: Kvalifikationen.

Jayādvaita: När vi presenterar den verkliga idén, då sitter de bara där, de har inget argument. Och sedan utmanar vi deras system, att "Vad är syftet med ert samhälle? Vad är målet med det?" och de kan inte säga någonting.

Prabhupāda: Om det inte finns uppdelning av verksamhet, ingenting kan göras mycket väl. En naturlig uppdelning finns i kroppen - huvudet, armarna, magen och benen. Även i samhällskroppen att det måste vara huvuden, den intelligenta klassen av män, brāhmaṇa. Då kommer allt att gå smidigt. Och i nuläget finns ingen intelligent klass av män. Alla arbetare, arbetarklass av män, fjärde klass. Ingen första klass, andra klass. Därför är samhället i kaotiskt tillstånd. Det finns ingen hjärna.

Jayādvaita: Deras enda invändning, när vi presenterar att det finns brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha, sannyāsa, då blir de automatiskt fientliga, eftersom de förstår att vi är emot sinnesnjutning.

Prabhupāda: Ja. Sinnesnjutning är djurcivilisation. Och sinneskontroll är mänsklig civ .... Sinnesnjutning är inte det mänskliga samhället. Sinnesnjutning är inte den mänskliga civilisationen. Nej, det vet de inte. Deras centrala punkt är sinnesnjutning. Det är defekten. De driver en djurcivilisation som den mänskliga civilisationen. Det är defekten. Sinnesnjutning är djurcivilisation. Och faktiskt de är djur. Om de kan döda sina egna barn, är de djur. Precis som katter, hundar, de dödar sina egna barn. Vad är det? Det är djur. Vem sade att barnet läggs i, vad är det, lämnat bagage?

Hari-śauri: Left-luggage lockers. Trivikrama Mahārāja, in Japan. Han sade över två hundra tusen, eh, tjugo tusen barn, de sätter dem i en left-luggage locker och lämnar dem. Prabhupāda Bussstation? Tågstation? Lämnar bagage. Lämnar det och låser det, sen inte komma tillbaka. Sedan när det är dålig lukt .... Detta pågår. Detta är helt enkelt djurcivilisation. Med den sista droppen av mjölk från kon och omedelbart skicka den till slakteriet. De gör så. Innan de skickar till slakteriet, tar de ut den sista droppen av mjölk från kon. Och omedelbart dödas. Så du behöver mjölk, du tar så mycket mjölk, utan mjölk du kan inte .... Och djuret från vilken du tar mjölk, hon är din mor. De glömmer detta. Modern levererar mjölk, hon levererar mjölk från hennes kropp, och du dödar modern? Är det civilisation? Döda modern? Och mjölk är nödvändigt. Därför tar du den sista droppen av det. Annars, vad är det för mening med att ta den sista droppen av mjölk från kon? Det är nödvändigt. Så varför inte låta henne leva och ge dig mjölk, och du kan göra hundratals och tusentals mycket närande välsmakande preparationer från mjölk? Var är den intelligens? Mjölk är ingenting annat än transformation av blodet. Så i stället för att ta blod, ta omvandlingen och lev fint, liksom ärliga gentlemän. Nej, de är inte ens gentlemän. Råa, ociviliserade. Om du vill ta kött, kan du döda några obetydliga djur som grisar och hundar som inte har någon användning. Du kan äta dem, om du måste äta. Det tilläts, svin och hundar var tillåtna. Eftersom ingen gentleman klass tar kött. Det är lägre klass. Så de fick, "Okej, du kan du ta svin, śvapaca." Lägre klass av män, de tar svin och hundar. Ändå tar de. Så om du vill ta kött, kan du döda dessa oviktiga djur. Varför dödar du djur vars sista droppe mjölk du behöver? Vad är det för mening? Och så fort du tar Kṛṣṇa, Han dödade Putana men gav henne positionen av en moder. Eftersom Krishna såg sig tvungen att "Oavsett Putanas avsikt, men jag sög hennes bröst, så hon är min mor." Så vi tar mjölk från kon. Kon är inte min moder? Vem kan leva utan mjölk? Och vem har inte tagit komjölk? Omedelbart på morgonen, du behöver mjölk. Och djuret, hon levererar mjölk, hon är inte moder? Vad är det för mening? Mor-dödande civilisation. Och de vill vara lyckliga. Och regelbundet kommer det stora kriget och gigantisk massaker, reaktion.