SV/Prabhupada 0142 - Stoppa denna slaktarprocess av den materiella naturen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Stoppa denna slaktarprocess av den materiella naturen
- Prabhupāda 0142


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Så för det första förstår inte människor vad som är syftet med livet. De bryr sig inte i nuläget. De gör ingen ingen åtskillnad vad som är syndfullt liv eller vad som är fromt liv. Men vi kanske inte tror på dessa saker, men det är så det är. Precis som om du blir smittad av någon sjukdom, det kommer att bryta ut. Du tror eller inte tror, ​​det spelar ingen roll. Här är vår läkare Saheb. Han vet att om du har smittats av någon sjukdom, kommer det att bryta ut. Så vi är infekterade av så många smittsamma egenskaper. Det finns tre egenskaper -sattva-guṇa, rajo-guṇa, tamo-guṇa - och enligt vår infektion, måste vi acceptera olika typer av kroppar. Karmaṇā daiva-netreṇa (SB 3.31.1). Var och en av oss, vi arbetar under den materiella naturens kvaliteter, och enligt vår association måste vi acceptera en viss typ av kropp, tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Tyvärr finns det ingen vetenskap, det finns ingen college, det finns inget universitetet för att lära denna vetenskap av hur naturen fungerar. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Prakṛti är där.

Så vi är i denna materiella värld på grund av detta smittsamma tillstånd. Detta är vårt problem. Och vi måste dö. Det är ett faktum. Om du säger att "jag tror inte på döden," det är ingen ursäkt. Döden är där. Du måste dö. Så på detta sätt pågår våra liv. Så i den mänskliga livsformen kan vi rätta till detta. Detta är processen för Kṛṣṇamedvetande, att om vi rättar till vår ständiga förening med olika materiella kvaliteter i naturen ... Och som ett resultat av denna associering, Vi accepterar en kropp och återigen dör, och återigen accepterar en annan kropp, återigen dör. Denna verksamhet kommer att stoppas. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). På ett eller annat sätt, om du blir lämpad att gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen, Yad gatvā, då behöver du inte komma tillbaka igen. Men de förstår inte att detta materiellt betingade liv alltid är olyckligt. De har accepterat, "Det är mycket trevligt." Djur. Djur, precis som i slakteriet, lagerboskap, Det finns så många djur, och de kommer att slaktas. Alla vet. De vet också, djuren. Men på grund av sin djuriska kvalitet, kan de inte göra någonting. På samma sätt är vi också satta i slakteriet av denna materiella värld. Det kallas mṛtyu-loka. Alla vet att han kommer att slaktas. Idag eller i morgon eller efter femtio år eller efter hundra år , alla vet att han kommer att slaktas. Han kommer att dö. Döden betyder slakt. Ingen vill dö. Djuren också, tycker inte om att dö. Men de är tvingade med våld att dödas. Detta kallas slakt. På samma sätt vem vill dö? Ingen vill dö. Men av naturens lag måste han dödas. Det är slakteriet. Hela materiella världen är ett slakthus. Vi måste inse det. Och det kallas mṛtyu-loka. Detta är problemet. Men de tar det inte på stort allvar, som djur. Djuret han tar inte på största allvar. Och även om han vet att han kommer att dö, kan han inte göra något.

Så vår ståndpunkt är sådär.. Mṛtyu-saṁsāra-sāgarāt, Teṣām ahaṁ anukampārtham aham ajñāna-jaṁ tamaḥ. Teṣām ahaṁ samuddhartā mṛtyu-saṁsāra-sāgarāt (BG 12.7) Så vi ska förstå vår position. Ingen vill dö, men han slaktas. Återigen han får en ny chans, en annan kropp. Återigen han slaktas. Detta är naturens lagar, som pågår Daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Vi borde på allvar förstå detta, hur man kan stoppa denna slaktprocess av den materiella naturen. Det är intelligens. Annars kan du bli lycklig som katter och hundar, "Åh, jag äter fint och hoppar. Jag bryr mig inte om att bli slaktad," det är inte särskilt intelligent. Intelligens är hur man kan stoppa denna slaktprocess av naturen. Det är intelligens. Som diskuteras.

Så att alla kan komma ut ur slaktprocessen genom hängiven tjänst. Det sägs här, kecit kevalayā bhaktyā (SB 6.1.15). Kecit. Det är inte särskilt vanligt. Mycket sällan någon kommer till Kṛṣṇamedvetande. Kecit kevalayā bhaktyā. Helt enkelt genom hängiven tjänst, kan man komma ut ur detta farliga tillstånd för att slaktas. Kecit kevalayā bhaktyā (SB 6.1.15). Och vilka är de? Vasudeva-parāyaṇāḥ, hängivna Kṛṣṇa. Kṛṣṇa's namn är Vāsudeva. Han är son till Vasudeva; Därför är Hans namn Vāsudeva. Så vāsudeva-parāyaṇāḥ. Parāyaṇāḥ betyder "Vårt främsta mål är Vāsudeva, inget mer." De kallas Vāsudeva-parāyaṇāḥ. Vāsudeva-parāyaṇāḥ, aghaṁ dhunvanti. Agham betyder materiellt besmittad. Vi associerar alltid med materiell besmittelse. Så om vi blir vāsudeva--parāyaṇāḥ ... Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ (BG 7.19), samma sak. Här står det kecit - betyder mycket sällan. Och Krishna säger också i Bhagavad-gītā, vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ (BG 7.19). Sudurlabhaḥ, mycket sällsynt.