SV/Prabhupada 0148 - Vi är delar av Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi är delar av Gud
- Prabhupāda 0148


Lecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

Det är dharma. Sambandha, abhidheya, prayojana, dessa tre saker. Hela Veda är indelade i tre tillstånd. Sambandha, vad är vår anslutning till Gud. Det kallas sambandha. Och sedan abhidheya. Enligt vår relation måste vi agera. Det kallas abhidheya. Och varför agerar vi? Eftersom vi har fått livets mål, för att uppnå målet med livet. Så vad är målet med livet? Målet med livet är att gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Det är målet med livet. Vi är en del av Gud. Gud är sanātana och han har sin egen boning, sanātana . Paras tasmāt tu bhāvo 'nyo "vyakto' vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Det finns en plats som existerar för evigt. Denna materiella värld, kommer inte att finnas för evigt. Det är bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19). Den manifesteras vid en viss tidpunkt. Precis som din kropp och min kropp, den manifesteras på ett visst datum. Den kommer att stanna under en tid. Den kommer att växa. Den kommer att ge någon biprodukt. Sen blir vi gamla, avtar, och sen avslutas. Detta kallas ṣaḍ-vikāra, av allt som är materiellt. Men det finns en annan natur där det inte finns någon ṣaḍ-vikāra. Den är evig. Så det kallas sanātana-dhāma. Och jīvas, vi levande varelser, vi beskrivs också som eviga. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Och Herren är också sanātana. Så vår verkliga situationen är att vi är sanātana Kṛṣṇa är sanātana, och Kṛṣṇa har sin boning, sanātana När vi går tillbaka till det sanātana-dhāma och lever med den högsta sanātana, Kṛṣṇa... Och vi är också sanātana. Den process genom vilken vi kan uppnå detta högsta mål i livet, den kallas sanātana-dharma.

Vi utför här sanātana-dharma. Så sanātana-dharma och denna bhāgavata-dharma, samma sak. Bhāgavata, Bhagavān. Från ordet Bhāgavata, har Bhagavān kommit. Så här bhāgavata-dharma har beskrivits av Śrī Caitanya Mahāprabhu. Han säger, jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇa dāsa (Cc. Madhya 20.108-109). Vi är eviga tjänare av Kṛṣṇa.. Detta är. Men i nuläget, med vår materiella förbindelse, istället för att bli tjänare till Gud, eller Kṛṣṇa, Vi har blivit tjänare till många andra saker, māyā, och därför lider vi. Vi är inte tillfredställda. Det går inte. Det passar inte. Precis som du tar en skruv från maskinen. Om skruven på ett eller annat sätt faller ned den saknar värde. Men samma skruv, när du passar in den till maskinen eller maskinen fungerar inte för bristen på en skruv, det är i stört skick, så om du tar samma skruv och monterar den, och maskinen fungerar och skruven blir mycket värdefull. Så vi är en del av Gud, Kṛṣṇa. Mamaivāṁśo jiva-bhūtaḥ (BG 15.7), säger Han, Kṛṣṇa.

Så vi är nu separerade. Vi har fallit. Ett annat exempel är precis som en stor eld och de små gnistorna. Den lilla gnistan är också eld så länge den är i elden. Och om gnistorna på ett eller annat sätt faller ur elden, släcks dem. Det finns inget mer kvalitet av eld. Men om du tar det igen och lägger den i elden, återigen blir den gnista. Så vår ståndpunkt är sådär. På ett eller annat sätt , har vi kommit till denna materiella värld. Även om vi är en liten partikel, fragmentariska delar av den Högste Herren, men eftersom vi är i denna materiella värld har vi glömt vår relation med Gud, och vår ... Manah-ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakrti-sthāni karṣati (BG 15.7). Vi kämpar mot den materiella världens lagar, så många andra saker. Här tjänar vi också därför att vi är eviga tjänare. Men eftersom vi har gett upp vår tjänst till den Högste Herren, har vi varit engagerade som tjänare till så många saker. Men ingen är nöjd, som (den) ärade Domaren sade, ingen är nöjd Det är ett faktum. De kan inte vara nöjda. De kan inte vara nöjda eftersom vi konstitutionellt är Guds tjänare, men vi har placerats i denna materiella värld att tjäna så många andra saker som inte är passande. Därför skapar vi planer för tjänsten. Det kallas mentalt påhitt. Manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati (BG 15.7). En kamp, ​​det är en kamp.