SV/Prabhupada 0150 - Vi skall inte ge upp recitation

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi skall inte ge upp recitation
- Prabhupāda 0150


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Athāpi te deva padāmbuja-dvayaṁ prasada-leśānugṛhīta eva hej, tattvaṁ jānāti na Canya eko "pi ciram vicinvan (SB 10.14.29). De som gynnas av Kṛṣṇa's orsakslösa barmhärtighet ,de kan förstå Kṛṣṇa. Andra, na cānya eko 'pi ciram vicinvan. Ciram betyder för lång tid, många år, om de bara spekulerar vad är Gud, eller vad är Kṛṣṇa, kommer denna process inte att hjälpa oss. Det finns många Vediska versioner som det:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
(CC Madhya 17.136)

Kṛṣṇa, Hans namn, Hans berömmelse, Hans attribut, hans aktiviteter ... Śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved... Nāmādi betyder " med början från det heliga namnet." Så det är inte möjligt ... Så om vi håller oss själva på den materiella plattformen, sen för tusen år vi kan chanta, men det kommer att bli svårt. Det kallas nāmāparadha. Naturligtvis, är heliga namnet så mäktig att även genom att chanta med förseelse, så småningom blir han ren. Därför ska vi inte ge upp chantningen. Under alla omständigheter, bör vi fortsätta att chanta Hare Kṛṣṇa Men varningen är att om vi håller oss på den materiella plattformen, då blir det inte möjligt att förstå Kṛṣṇa, Hans heliga namn, Hans attribut, Hans gestalt, Hans aktiviteter. Det kommer inte att vara möjligt. Så processen är bhakti. Och när du kommer till plattformen att förstå Kṛṣṇa, då blir du omedelbart lämplig för att överföras till den andliga världen. Det är ... Kṛṣṇa, sade också i Bhagavad-gītā, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti (BG 4.9).