SV/Prabhupada 0154 - Håll alltid era vapen skarpa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Håll alltid era vapen skarpa
- Prabhupāda 0154


Room Conversation -- May 7, 1976, Honolulu

Tamāla Kṛṣṇa: I din artikel i Back to Godhead om Marx, kallar du honom en nonsens, du kallar marxismen nonsens.

Prabhupāda: Ja, vad är hans filosofi? Dialectitude?

Tamāla Kṛṣṇa: den dialektiska materialismen.

Prabhupāda: Så har vi skrivit en dialektisk spiritism.

Hari-śauri: Harikeśa's.

Prabhupāda: Harikeśa.

Tamāla Kṛṣṇa: Ja, han läste den för oss. Han predikar, tror jag i Östeuropa ibland. Vi fick en rapport. Har han skrivit till dig?

Prabhupāda: Ja. Jag hörde det, men är han okej eller inte?

Tamāla Kṛṣṇa: Av rapporten framgår det att han ibland går in i några östeuropeiska länder. Mestadels han koncentrerar sig på England, Tyskland och Skandinavien. Han har ett parti och de gör tal och distribuerar böcker. Och ibland reser han i vilka länder?

Lärjunge: Tjeckoslovakien, Ungern, Budapest.

Tamāla Kṛṣṇa: Han reser till några kommunistiska länder i Europa.

Lärjunge: De gör sina skåpbilar med falska bottnar och de gömmer böcker under så att vid gränsen de inte ser. Nedanför van är alla dina böcker. När de kommer in i landet då distribuerar de böcker till studenter.

Tamāla Kṛṣṇa: Revolution.

Prabhupāda: Det är mycket trevligt.

Lärjunge: Ibland säger han att när han talar, kommer översättaren inte säga vad han säger att det är ...

Tamāla Kṛṣṇa: Ibland han glömmer - oftast talar han mycket noga - vaktar sina ord. Men en gång eller två gånger, säger han, att han började tala direkt Krishnamedvetande och översättaren ser på honom och kommer inte att översätta den till det lokala språket. Ibland glömmer han sig och börjar tala om Kṛṣṇa som Gudomens Högsta Personlighet och översättaren ser plötsligt på honom. Vanligtvis han täcker allt.

Prabhupāda: Han har gjort ett bra jobb.

Tamāla Kṛṣṇa: Han är en lämplig person, mycket intelligent.

Prabhupāda: Så på detta sätt ... Ni är alla intelligenta, ni kan planera. Syftet är hur du distribuerar böcker. Det är första övervägandet I Bhāgavata är det mycket bildligt beskrivet att vi har fått denna kropp och de olika delarna. Precis som Arjuna sitter på vagnen. Det finns en vagnförare, det finns hästar, tyglar. Det finns ett fält, och pilen, och bågen. De har varit bildliga. Så detta kan användas för att döda våra fiender i Krishnamedvetande och sedan ge upp alla dessa saker, vagn, vi ... Precis som efter en kamp, bara seger, då du dödar dem. Och på samma sätt denna kropp är där, inre sinnet är där, sinnena är där. Så använd den för att segra över denna materiella existens. Och sedan ge upp denna kropp och gå tillbaka till hemmet.

Tamāla Kṛṣṇa: Har den hängivne, jag menar precis som du alltid entusiasmerar oss att driva ...

Prabhupāda: Det är vässa dina vapen. Det beskrivs också. Genom att tjäna den andliga mästaren, håller du ditt vapen alltid slipat. Och sedan ta hjälp av Kṛṣṇa. Orden från den andlig mästaren skärper vapnet. Och yasya prasādad bhagavata... Och den andlige mästaren är lycklig, då kommer Kṛṣṇa omedelbart att hjälpa. Han ger dig styrka. Anta att du har fått ett svärd, skarpt svärd, men om du inte har någon styrka, vad ska du göra med svärdet? Kṛṣṇa ger dig styrka, hur man slåss och dödar fiender. Allt beskrivs. Därför Caitanya Mahāprabhu (sa) guru-kṛṣṇa-kṛpāya (CC Madhya 19.151), gör ditt vapen skarpt av instruktionen från den andlige mästaren och sedan ger Kṛṣṇa dig styrka, du kommer att kunna erövra. Denna bildliga förklaring jag tror jag gjorde i går kväll. Här är en vers, acyuta bala, acyuta bala. Är Puṣṭa Kṛṣṇa här?

Hari-Sauri: "Pusta Krishna ?"

Prabhupāda: Vi är soldater till Kṛṣṇa, tjänare till Arjuna. Bara att du måste agera därefter, då kommer du att göra slut på dina fiender. De har ingen makt, men deras antal är hundra gånger. Precis som Kurus och Pāṇḍavas. De har ingen makt, yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇaḥ (BG 18.78). Håll Kṛṣṇa på din sida, då kommer allt att lyckas. Tatra śrīr vijayo.