SV/Prabhupada 0155 - Alla försöker att bli Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Alla försöker att bli Gud
- Prabhupāda 0155


Lecture on SB 7.6.5 -- Toronto, June 21, 1976

Så nu finner vi från Bhagavad-gītā, , det finns tre ord. Sanātanaḥ, evigt, används där. Första sak är denna jīva, dessa levande varelser, de har beskrivits som sanātanaḥ. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ jīva-loke sanātanaḥ (BG 15.7). Vi är levande varelser sanātanaḥ. Det är inte att vi har blivit Jiva-bhūtaḥ under påverkan av māyā Vi har satt oss själva under påverkan av māyā, därför är vi jiva-bhūtaḥ. Egentligen är vi sanātana. Sanātana betyder evigt. Nityo śāśvata. Jivātmā beskrivs: nityo śāśvato yaṁ na hanyate hanyamāne śarīre(BG 2.20). Det är sanātana.. Så vi är så lite intelligenta att om jag är evig, sanātana. jag har ingen födelse och död, varför har jag kommit in i denna prövning av födelse och död? Detta kallas brahma-jijñāsā. Men vi är inte utbildade. Men vi bör vara utbildade. Åtminstone bör vi dra nytta av denna instruktion. Vi är sanātana. Och en annan värld är där, som nämns i Bhagavad-gītā, paras tasmāt tu bhāvo 'nyo 'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ Denna materiella värld manifesteras, och i bakgrunden av detta är den totala materiella energin, mahāt-tattva. Den är inte manifesterad. Så vyakto 'vyaktāt. Utöver detta finns det en annan natur, en andlig natur, sanātana. Det kallas sanātana.

Paras tasmāt tu bhāvo 'nyo vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Och jīva-bhūtaḥ-sanātana. Och i elfte kapitlet, Arjuna beskriver Kṛṣṇa som sanātana. Så tre sanātana. Tre sanātana. Så om vi alla är sanātana finns sanātana-dhāma och Kṛṣṇa är sanātana, vi är också sanātana. Så när de kombineras tillsammans, som kallas sanātana-dharma. De vet inte vad som är sanātana. De tror att om jag klär mig på ett visst sätt och om jag är född i ett visst samhälle, då blir jag sanātana-dharma. Nej Alla kan bli sanātana-dharma. Men de vet inte vad som är meningen med sanātana. Varje levande varelse är sanātana. Och Kṛṣṇa, Gud är sanātana Och det är en plats där vi kan träffas - det är sanātana dhāma. Sanātana dhāma, sanātana-bhakti, sanātana-dharma När det utförs, det kallas sanātana-dharma. Så vad är detta sanātana-dharma. Anta att jag återvänder till denna sanātana-dhāma och där är Gud, sanātana, och jag är sanātana.

Så vad är våra sanātana aktiviteter? Betyder det att när jag kommer till sanātana-dhāma blir jag Gud? Nej, du blir inte Gud. Eftersom Gud är en. Han är den Högste Herren, Mästare, och vi är tjänare. Caitanya Mahāprabhu: jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇa dāsa (CC Madhya 20.108-109). Så här var och en av oss, vi påstår att vi blir Kṛṣṇa.. Men när du kommer tillbaka till sanātana-dhāma, då vi - om vi inte är kvalificerade kan vi inte gå dit - då engagerar vi oss evigt i Herrens tjänst. Det är sanātana-dharma. Så ni tränar det. Sanātana-dharma innebär bhakti-yoga. Eftersom vi har glömt. Alla försöker att bli Gud. Träna nu här hur man blir en Guds tjänare. Och om du är kvalificerad, faktiskt, att nu är du ... Lita på att du har blivit en Guds tjänare, det är bhakti-mārga. Som Caitanya Mahāprabhu sa, gopī-bhartur pada-kamalayor dāsa-dāsa-dāsa-dāsānudāsaḥ. När du är expert som en tjänare till en tjänare till en tjänare till Herrens tjänare - hundra gånger ner, tjänare - då är du perfekt (CC Madhya 13.80). Men här försöker alla att bli den Högste Herren. Någon missbrukar ordet "so 'ham," "ahaṁ brahmāsmi" och därför" Jag är den Högste " Men så är det inte. Dessa är Vediska ord, men so 'ham betyder inte" jag är Gud. " So 'ham betyder" Jag är också samma kvalitet. " Eftersom mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Jīva är en del av Gud, Kṛṣṇa, så kvaliteten är densamma. Precis som du tar en droppe vatten från havet. Så den kemiska sammansättningen av hela vattnet i havet och en droppe vatten - samma. Det kallas så so 'ham eller brahmasmi. Inte så att vi missbrukar dessa ord, Vedisk version, och jag tror felaktigt att "jag är Gud. Jag har blivit Gud." Och om du är Gud, varför blir du en hund? Har Gud blivit hund? Nej, det är inte möjligt. Eftersom vi är minimal partikel. Det nämns också i śāstra:

keśāgra-śata-bhāgasya
śatadhā kalpitasya ca
jīvaḥ bhāgo sa vijñeya
sa anantyaya kalpate
(CC Madhya 19.140)

Vår andliga identitet är att vi är en tio-tusendel av toppen av ett hårstrå. Det är som en mycket liten del, vi delar den i tiotusen delar, och en, det är vår identitet. Och den lilla identitet är i denna kropp. Så var hittar du den? Du har ingen sådan maskin. Därför säger vi nirākāra. Nej, det finns ākāra, men de är så minimala och små, att det inte är möjligt att se med dessa materiella ögon. Så vi måste se igenom Vedas version Śāstra cakṣuṣa. Det är Vedanta versionen. Vi måste se igenom śāstra. Inte dessa trubbiga ögon. Det är inte möjligt.