SV/Prabhupada 0159 - Stora, Stora planer för att utbilda folk hur de ska arbeta hårt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Stora, Stora planer för att utbilda folk hur de ska arbeta hårt
- Prabhupāda 0159


Lecture on SB 5.5.15 -- Vrndavana, November 3, 1976

I stora, stora städer som Calcutta, Bombay, London, New York, arbetar alla mycket hårt. Inte för att i stora städer man kan få sin mat lätt. Nej. Alla måste arbeta. Och alla arbetar hårt. Tror du att alla är på samma nivå? Nej. Det är inte möjligt. Öde. Öde. En man är arbetar hårt dag och natt, tjugofyra timmar; han får bara två capātīs, det är allt. Vi har sett i Bombay. De lever i ett sådant ruttet tillstånd att även på dagtid de ska ha en fotogenlampa. I en sådan plats lever de , och så smutsigt tillstånd. Betyder det att alla i Bombay lever mycket lyxigt? Nej. På samma sätt, varje stad. Det är inte möjligt. Du kan inte förbättra din ekonomiska ställning helt enkelt genom att arbeta hårt. Det är inte möjligt. Du arbetar hårt eller inte, vad än är avsett för dig, får du. Därför vår energi bör utnyttjas ... mal-loka-kāmo mad-anugrahārthaḥ. Energin bör utnyttjas för att glädja Kṛṣṇa. Det är vad som bör göras. Energi bör användas för detta ändamål, inte slösa energi bara för en falsk förhoppning om att "jag ska bli lycklig. Jag ska göra det här. Jag ska göra det där. Jag ska tjäna pengar så här. Jag..." Historien om Krukmakaren. Krukmakaren planerar. Han har fått några krukor och han planerar, "Nu har jag fått dessa fyra krukor och jag kommer att sälja. Jag kommer att göra någon vinst. Då blir det tio krukor. Sedan ska jag sälja tio krukor, jag ska göra någon vinst. Jag får tjugo krukor och sedan trettio krukor, fyrtio krukor. På detta sätt skall jag bli miljonär. Och då ska jag gifta mig, och jag ska kontrollera min fru på detta sätt och på det sättet. Och om hon är olydig, då skall jag sparka henne så här. " Så när han sparkade, sparkade han krukorna och alla krukorna krossades. (skratt) Så då är hans dröm borta. Du förstår? På samma sätt vi helt enkelt drömmer. Med några krukor vi helt enkelt drömmer att "Dessa krukor ökar till så många krukor, så många krukor, så många krukor" och sedan är det klart. Skapa inte fantasi, gör en plan. Det är... Guru, den andlige mästaren och regeringen bör vara noga med att "Dessa skojare inte får göra planen. Dessa skojare får inte planera för att vara lycklig. "Na yojayet karmasu karma-mūḍhān. Detta är karma-jagat, denna värld. Denna materiella värld är det. De är benägna, så vad är det för mening? Loke vyayāyāmiṣa-madya-sevā nityāstu jantuḥ. Precis som sexliv. Sexliv är naturligt. Det krävs inte någon universitetsutbildning hur man njuter av sex. De kommer att njuta av det. Ingen ... "Ingen får lära sig att gråta eller hur man skrattar eller hur man njuter av sexliv." Det finns ett bengalisk ordspråk. Det är naturligt. Du behöver inte någon utbildning för detta karma.

Nu gör man stora, stora planer på att utbilda människor hur man arbetar hårt. Detta är slöseri med tid. Läroanstalter bör vara för att lära människor hur man blir Kṛṣṇamedveten, inte för att bli det ena eller det andra. Det är slöseri med tid, eftersom det programmet aldrig kommer att lyckas. Tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukhaṁ kalena sarvatra gabhīra-raṁhasā. Naturens lag arbetar Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Oavsett ... Därför vår Vediska civilisation är att människor är nöjda i sin egen position, en brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra. Vadhelst han fick genom Guds nåd, var han nöjd. Den verkliga energin utnyttjades till hur man blir berättigad till barmhärtighet från Kṛṣṇa. Det är önskvärt, hur man lär sig att överlämna sig till Kṛṣṇa. Sedan ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi (BG 18.66). Det var slutet. I Indien finner vi inte det ... De stora vise, ṛṣis, de skrev så många böcker, men de brukade leva i ett litet hus. Bara kungar, kṣatriyas, eftersom de var tvungna att härska, de brukade bygga stora, stora palats. Ingen annan. De levde mycket enkelt liv, mycket enkelt liv. Inte slösa tid för så kallad ekonomisk utveckling, bygga skyskrapor, tunnelbanor och så vidare, och så vidare. Detta var inte vedisk civilisation. Detta är asurisk civilisation.