SV/Prabhupada 0158 - Moder-mördar civilisation

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Moder-mördar civilisation -
Prabhupāda 0158


Lecture on SB 5.5.3 -- Stockholm, September 9, 1973

Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4). Vikarma innebär förbjuden, brottslig verksamhet. Det finns tre typer av aktiviteter: karma, vikarma, akarma. Karma betyder föreskrivna plikter. Det är karma. Precis som sva-karmaṇā. I Bhagavad-gītā: sva-karmaṇā tam abhyarcya (BG 18.46). Alla har fått föreskrivna plikter. Var är den vetenskapliga förståelsen? Det måste finnas ... När jag talade häromdagen, vetenskaplig uppdelning av det mänskliga samhället. Den mest intelligenta klassen, de skall tränas upp som brāhmaṇa.. Mindre, lite mindre intelligenta, de skall utbildas som administratör. Mindre intelligenta, de skall utbildas som handlare, lantbrukare och kobeskyddare. Den ekonomiska utvecklingen kräver kobeskydd, men dessa skurkar vet inte. Den ekonomiska utvecklingen dödar kor. Bara se, skojarcivilisation. Var inte ledsen. Det är śāstra. Tro inte att jag kritiserar den västerländska civilisationen. Det är śāstra som säger. Mycket erfarna.

Så det finns så många ekonomiska förespråkare för utveckling, men de vet inte att kobeskydd är en av punkterna i den ekonomiska utvecklingen. Dessa skojare, de vet inte. De tror att kodödande är bättre. Precis tvärtom. Därför kurute vikarma. Helt enkelt för lite tillfredsställelse av tungan. Samma nytta du kan härleda från mjölk, men eftersom de är skojare, galningar, tror de att äta eller dricka blod från kon är bättre än att dricka mjölk. Mjölk är ingenting annat än omvandling av blod, alla vet. Alla vet. Precis som en människa, mor, så snart barnet är fött, omedelbart ... Innan barnet föds, du kan inte finna någon droppe mjölk. i moderns bröst.. Se. I en ung flicka, finns det ingen mjölk i bröstet. Men så snart barnet är fött, omedelbart finns det mjölk. Omedelbart spontant. Detta är Guds arrangemang. Eftersom barnet kräver mat. Bara se hur Guds arrangemang är där. Ändå försöker vi för ekonomisk utveckling. Om ett barn föds och Guds ekonomiska program är så fint, naturens ekonomiska program, så att omedelbart mamman är redo med mjölk ... Detta är den ekonomiska utvecklingen. Så samma mjölk levereras av kon. Hon är faktiskt moder, och denna skurkcivilisation dödar modern. Mor-dödande civilisation. Se bara. Du suger bröst från din mamma från början av ditt liv, och när hon är gammal om du tror, ​​"Mamma är värdelös börda. Skär av strupen" är det civilisation?