SV/Prabhupada 0162 - Bara för ut budskapet i Bhagavad- Gita

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bara för ut budskapet i Bhagavad- Gita
- Prabhupāda 0162


Press Interview -- October 16, 1976, Chandigarh

I Indien har vi den enorma vediska litteraturen för att förstå själens verksamhet. Och i den mänskliga formen av kropp, om vi inte tar hand om den andliga delen av våra liv, då begår vi självmord. Det är förslaget från alla stora personligheter födda i Indien. Ācāryas som ... Senaste ... Tidigare fanns det stora, stora acaryas som Vyāsadeva och andra. Devala. Många, många ācāryas. Och den senaste, i, säg ett tusen fem hundra år finns det, det fanns många ācāryas, som Rāmānujācārya, Madhvācārya, Visnu Svāmī, och inom fem hundra år Herren Caitanya Mahāprabhu.

De har också gett oss mycket litteraturer om denna andliga kunskap. Men i nuläget är denna andliga kunskap eftersatt. Så det är Caitanya Mahāprabhus budskap till hela världen att var och en av er, ni blir guru, en andlig mästare. Så hur kan alla bli en andlig mästare? För att bli en andlig mästare är inte ett lätt jobb. Man måste vara en mycket lärd studerad och måste ha fullt förverkligat sig själv och allt. Men Caitanya Mahāprabhu har gett oss en liten formel, att om du strikt följer Bhagavad-gītās lära och om du predikar syftet med Bhagavad-gītā , då blir du guru. De exakta ord som används i bengali är, yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (CC Madhya 7.128. Att bli guru är mycket svårt jobb, men om du bara förmedlar budskapet om Bhagavad-gītā och försöker övertyga alla du möter, så blir du en guru. Så vår, denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är avsedd för detta ändamål. Vi presenterar Bhagavad-gītā som den är utan felaktiga tolkningar.