SV/Prabhupada 0198 - Ge upp dessa dåliga vanor och meditera på radband, Hare Krishna Mantra

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ge upp dessa dåliga vanor och meditera på radband, Hare Krishna Mantra
- Prabhupāda 0198


Temple Press Conference -- August 5, 1971, London


Kvinnlig Intervjuare: Hur många anhängare har du fått nu i hela världen eller räknar ni inte ...?

Prabhupāda: Tja, för någon genuin sak kan antalet anhängare vara mycket liten, och någon struntsak, kan anhängarna vara många.

Kvinnlig Intervjuare: Hur många ... jag menade för de initierade anhängarna, människor som har ...

Prabhupāda: Omkring tretusen har vi. Kvinnlig Intervjuare: Och det växer hela tiden?

Prabhupāda: Ja, det växer mycket långsamt. Eftersom vi har så många restriktioner. Folk gillar inte några begränsningar.

Kvinnlig Intervjuare: Ja. Var är anhängarna störst? Det är i Amerika?

Prabhupāda: I Amerika, i Europa och Kanada, Japan, Australien. Och Indien finns det miljoner, det finns miljoner av denna kult. Bortsett från Indien, i andra länder är de små mängder. Men i Indien finns miljontals.

Manlig Intervjuare: Tror du att din rörelse är det enda sättet att lära känna Gud?

Prabhupāda: Vad är det?

Lärjunge: Tror du att denna rörelse är det enda sättet att lära känna Gud?

Prabhupāda: Ja.

Manlig Intervjuare: Så hur har du denna försäkran?

Prabhupāda: Från auktoriteterna, från Gud, Kṛṣṇa. Kṛṣṇa säger, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66).

Manlig Intervjuare: Men om någon annan skulle säga att Gud hade sagt honom något annat, skulle du lika väl tro honom?

Śyāmasundara: Det är inte så att vi inte accepterar andra religiösa processer.

Prabhupāda: Nej, vi tror på andra processer. Precis som det finns steg. Om du vill gå till den översta våningen, så du går med steg. Så några av dem har gått femtio steg, en del av dem har gått hundra steg, men för att slutföra de nödvändiga stegen är 1000 steg.

Manlig Intervjuare: Och du har gått upp till tusen har du?

Prabhupāda: Ja.

Kvinnlig Intervjuare: Om någon av oss här denna morgon vill bli anhängare vad skulle vi behöva ge eller ge upp?

Prabhupāda: Först och främst måste man ge upp otillåtet sexliv.

Kvinnlig Intervjuare: Inkluderar det allt sexliv eller ...?

Prabhupāda: Va?

Kvinnlig Intervjuare: Vad är otillåtet?

Prabhupāda: Otillåtet sex ... Utanför äktenskapet, utan någon relation, sexliv, det är otillåtet sexliv.

Kvinnlig Intervjuare: Så sex är tillåtet i äktenskapet, men inte utanför.

Prabhupāda: Det är djuriskt sexliv. Precis som djur, de har ingen relation och har sexliv. Men i det mänskliga samhället finns det begränsningar. I varje land, i varje religion finns ett system av äktenskap. Så utanför äktenskapet, är sexliv otillåtet sexliv.

Kvinnlig Intervjuare: Men sex är tillåtet inom äktenskapet.

Prabhupāda: Ja, det är ...

Kvinnlig Intervjuare: Och vad mer måste man ge upp för ...

Prabhupāda: Man måste ge upp alla typer av rusmedel.

Kvinnlig Intervjuare: Är det droger och sprit?

Prabhupāda: Varje form av drog som berusar.

Śyāmasundara: Även te och ...

Prabhupāda: Även te, cigarett. De är också rusmedel.

Kvinnlig Intervjuare: Så det inkluderar alkohol, marijuana, te. Någonting annat?

Prabhupāda: Ja. Man måste ge upp djurmat. Alla typer av animaliska livsmedel. Kött, ägg, fisk, sådant. Och man måste ge upp spelandet.

Kvinnlig Intervjuare: Måste man lämna sin familj? Jag tror att alla lever i templet, gör de inte?

Prabhupāda: Åh, ja. Om man inte ger upp alla dessa syndfulla aktiviteter kan man inte initieras.

Kvinnlig Intervjuare: Så man bör ge upp sin familj också?

Prabhupāda: Familj?

Kvinnlig Intervjuare: Att vara en för ..., ja.

Prabhupāda: Naturligtvis, familj. Vi är inte bekymrade över familjen, vi är bekymrade över individen. Om man vill initieras i denna Kṛṣṇamedvetna rörelse måste man ge upp alla dessa syndfulla aktiviteter.

Kvinnlig Intervjuare: Så du ger upp familj. Men hur är det ...

Śyāmasundara: Nej, nej, man behöver inte ge upp sin familj.

Kvinnlig Intervjuare: Men jag menar antag jag vill bli en invigd. Skulle jag inte behöva komma och bo här?

Śyāmasundara: Nej

Prabhupāda: Inte nödvändigtvis.

Kvinnlig Intervjuare: Åh, jag kunde stanna hemma?

Prabhupāda: Åh, ja.

Kvinnlig Intervjuare: Vad om arbete, då? Måste man ge upp sitt jobb?

Prabhupāda: Du måste ge upp dessa dåliga vanor och recitera på radband , Hare Kṛṣṇa mantrat. Det är allt.

Kvinnlig Intervjuare: Måste jag ge något ekonomiskt stöd?

Prabhupāda: Nej, det är din frivilliga önskan. Om du ger oss, det är okej. Annars har vi inget emot.

Kvinnlig Intervjuare: Tyvärr, jag förstod inte.

Prabhupāda: Vi vill inte vara beroende av någons ekonomiska bidrag. Vi är beroende av Gud, eller Kṛṣṇa.

Kvinnlig Intervjuare: Så jag måste inte ge några pengar alls.

Prabhupāda: Nej

Kvinnlig Intervjuare: Är detta en av de viktigaste saker som skiljer en verklig guru från en falsk guru?

Prabhupāda: Ja. En verklig guru är inte en affärsman.