SV/Prabhupada 0197 - Man måste presentera Bhagavad-gita som den är

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Man måste presentera Bhagavad-gita som den är
- Prabhupāda 0197


Lecture on SB 5.5.30 -- Vrndavana, November 17, 1976


Om du gör ditt bästa, kommer Kṛṣṇa ge dig styrka. Kṛṣṇa är alltid redo att hjälpa dig, förutsatt att du vill ta hans hjälp. Han är redo. Han har kommit för att hjälpa dig. Annars vad är det för mening med att Kṛṣṇa kommer hit och propagerar, sarva-dharmān parityajya mām ekam (BG 18.66)? Det är för vårt intresse. Du överlämnar dig till Kṛṣṇa eller inte , det spelar ingen roll för Kṛṣṇa. Kṛṣṇa är inte beroende av din tjänst. Han är helt perfekt. Han kan skapa miljontals tjänare som du på ett ögonblick. Så varför behöver han din tjänst? Varför ska Han propagera för din tjänst? Hans tjänst lider inte brist p.g.a dig. Men det är ditt intresse att överlämna dig till honom. Det är ditt intresse. Detta vill Kṛṣṇa se, att du överlämnar dig till honom och blir perfekt och går tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Det är Kṛṣṇa's mission. Så den här Kṛṣṇamedvetna rörelsen har samma uppdrag: att propagera.

dante nidhāya tṛṇakaṁ padayor nipatya
(sic) kāku-śatam kṛtvā cāhaṁ bravīmi
he sādhavaḥ sakalam eva vihāya dūrād
caitanya-candra-caraṇe kurutānurāgam

Detta är vårt mission, Caitanya Mahāprabhu's mission. Varför Prabodhananda Sarasvatī uppmanar,caitanya-candra-caraṇe kurutānurāgam: " Du bara blir benägen att tjäna Caitanya's lotusfötter"? Eftersom Han är Kṛṣṇa personligen, och han har kommit för att lära oss hur man skall närma sig Kṛṣṇa. Det är Caitanya.. Kṛṣṇaya kṛṣṇa-caitanya-namne gaura-tviṣe namaḥ. Śrīla Rūpa Gosvāmī, han förstod. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, han förstod.

vairāgya vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye
(CC Madhya 6.254)

Om vi ​​förstår Kṛṣṇa genom Caitanya Mahāprabhu... Caitanya Mahāprabhu säger att "Du blir guru." Hur? Yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (CC Madhya 7.128). Ändra inte, förändra inte. Du försöker bara att predika vad Kṛṣṇa har sagt. Detta är Caitanya Mahāprabhu's instruktion. Om du följer dessa instruktioner ... Gör inte några tillägg eller förändringar från din så kallade lärda akademiska utbildning. Det kommer inte att hjälpa dig. Du måste presentera Bhagavad-gītā som den är. Yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa. Allting är där, mycket lätt gjort, förutsatt att vi följer paramparā systemet. Så vår Kṛṣṇamedvetna rörelse bör skjutas på mycket ödmjukt.

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ
(CC Adi 17.31)

Kīrtanīya. Denna förkunnelse innebär kīrtana, inte bara med mṛdaṅga kan vi ha musikalisk kīrtana. Nej. Predikan är också kīrtana Abhavad vaiyāsaki-kīrtane. Vaiyāsaki, son till Vyāsadeva, Śukadeva Gosvāmī, han beskrev helt enkelt Śrīmad-Bhāgavatam och blev perfekt. Abhavad vaiyāsaki-kīrtane. Śrī-viṣṇu-śravaṇe parīkṣit. Parīkṣit Mahārāja lyssnade helt enkelt; han blev perfekt. Och Śukadeva Gosvāmī helt enkelt beskrev. Det är också kīrtana.. Så det här är också kīrtana. Som Prabodhānanda Sarasvatī undervisar oss, he sādhavaḥ sakalam eva vihāya dūrād caitanya-candra-caraṇe kurutānurāgam: "Du är sādhu, bästa personen, ädel, men detta är min begäran." Detta är ödmjukhet. Om du säger: "Åh, du är en karmī du är en mūḍha ..." Egentligen är han en mūḍha, men gör inte ... I början, om man säger, då blir det ingen möjlighet att tala. Han är en mūḍha det är det inte någon ... Att arbeta som svin och hundar dag och natt för sinnesnjutning, han är verkligen mūḍha, karmī. Likaså jñānī, de bara spekulerar. Denna logik, kākā-taliya nyāya: "Huruvida kråkan först och främst satte sig på palmfrukten, sedan palmfrukten föll ner? Eller palmfrukten föll ner; Därför kunde inte kråkan sitta på palmfrukten? " Logik. En paṇḍita sade, "Nej, nej. Först av allt, föll palmfrukten ner och kråkan ville sitta på den, så han kunde inte." Nu en annan paṇḍita säger: "Nej, nej. Palmfrukten var där, och eftersom kråkan satte sig på den, föll den ner." Så det är logik. De slösar tid spekulerar. KaKākā-taliya nyāya. Kupa-manduka-nyāya.