SV/Prabhupada 0209 - Hur man går hem. Hem till Gudomen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Hur man går hem. Hem till Gudomen
- Prabhupāda 0209


Lecture on SB 6.1.16 -- Denver, June 29, 1975

Så mänskligt liv är avsett för denna rening. Vi arbetar mycket hårt för att få vårt dagliga bröd. Människor får inte sitt bröd genom att sitta sysslolösa. Det är inte möjligt. De arbetar mycket hårt. Denna trevliga staden Denver är där. Den har inte vuxit upp från djungeln eller öknen. Man var tvungen att arbeta mycket hårt för att göra denna stad så fin, perfekt placerad. Så vi måste arbeta. Om vi ​​vill ha lycka, då måste vi arbeta. Det råder ingen tvekan om det. Men Kṛṣṇa säger att yānti deva-vratā devān (BG 9.25). Någon arbetar för att bli lycklig i denna materiella atmosfär, genom att bli en mycket stor man i denna värld, eller lite mer intelligent, de är inte lyckliga i det här livet, men de vill bli lyckliga i nästa liv. Ibland går de till högre planetsystem. Så yānti deva-vratā devān pitṛn yānti pitṛ-vratāḥ (BG 9.25). Så när du arbetar, får du önskat resultat. Men på sista raden, säger Kṛṣṇa, mad-yājino'pi yānti mām: "Om du arbetar eller om du dyrkar Mig, då kommer du till Mig." Så vad är skillnaden mellan att gå till Kṛṣṇa och hålla sig inom denna materiella värld? Skillnaden är ābrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna (BG 8.16). I denna materiella värld, även om du går till den översta planeten, Brahmaloka, fortfarande finns födelse, död, ålderdom och sjukdom. Eller du måste återvända tillbaka igen. Precis som dessa människor kommer till månen och återigen kommer tillbaka hit. Så denna typ av att gå och komma tillbaka hit är inte bra. Yad gatvā na nivartante (BG 15.6). Om du går till en sådan planet varifrån du inte behöver att komma tillbaka till denna materiella värld, det är den högsta perfektionen. Det är Kṛṣṇaloka.

Så Kṛṣṇa säger att "Om du arbetar så hårt för att bli lycklig i denna materiella värld, samma arbete, om du tillber Mig, Kṛṣṇa, då kommer du till Mig. " Mad-yājino 'pi yānti mām. Vad är den speciella fördelen? Mām upetya kaunteya duḥkhālayam aśāśvatam nāpnuvanti: (BG 8.15) "Den som kommer till mig, han behöver inte att komma tillbaka till denna materiella värld." Så vår Kṛṣṇamedvetna rörelse är att lära folk hur man ska gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen, Kṛṣṇa. Det kommer att göra människorna lyckliga för evigt. Så i det här livet också, Kṛṣṇamedvetna människor, de är inte missnöjda. Du kan se praktiskt. Vi sitter i ett mycket trevligt rum och sjunger Hare Kṛṣṇa och tar prasādam. Vem är olycklig ? Det finns ingen olycklig. Och andra processer, de måste genomgå så många olyckliga processer. Här, Kṛṣṇamedvetande, det finns ingen olycklig. Det framgår av Bhagavad-gītā: susukham kartum avyayam (BG 9.2). Susukham. När du utför hängiven tjänst, är det inte bara sukham - sukham betyder lycka - men ett annat ord läggs till, susukham, "mycket bekvämt, mycket lycklig." Kartum, att utföra hängiven tjänst, är stor glädje, stor lycka. Och avyayam. Avyayam betyder vad du än gör, det är din permanenta tillgång. Andra saker, är ändliga. Anta att du är en mycket avancerad bildad person. Du har tagit M.A, Ph.D., och något, något. Men det är inte avyayam; det är vyayam. Vyayam innebär att det är ändligt. Så snart din kropp är slut är dina så kallade titlar slut. Då igen nästa liv, om du blir en människa ... Naturligtvis igen finns det chans att bli M.A, Ph.D., men den första M.A., Ph.D. i detta liv, den är slut.

Så vadhelst vi förvärvar här, det är inte avyayam. Vyayam betyder utgifter, och betyder "inte", inte utgifter. Om du har fått lite pengar, om du spenderar, då är det vyayam, slut efter en tid. Avyayam innebär att du spenderar så mycket, fortfarande inte slut. Det är avyayam. Så hängiven tjänst till Kṛṣṇa förklaras som susukhaṁ kartum avyayam. Vad du än gör, om du har uppnått framgång tio procent, de tio procenten är permanenta. Därför är det angivet i Bhagavad-gītā, śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe yoga-bhraṣṭo sanjāyate (BG 6.41). De som inte kunde avsluta bhakti-yoga i det här livet, de får en ny chans av mänskligt liv. Inte bara mänskligt liv, det står de går till den himmelska planeten, de njuter där, och sedan igen komma tillbaka till den här planeten. Och inte heller det som en vanlig människa. Śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe: han tar födelse i en mycket helgad familj, precis som brāhmaṇa-Vaiṣṇava, śucīnām, och śrīmatām, mycket rik familj. Då är det hans plikt. Så de som är födda rika ... Ni amerikaner, ni är ansedda vara födda rika. Egentligen är det så. Så ni bör tänka på detta begrepp, som "På grund av vår tidigare hängivna tjänst, genom Kṛṣṇa's nåd har vi fått vår födelse i det här landet. Det finns ingen fattigdom, "śrīmatām. Så ni bör ta Kṛṣṇamedvetande på största allvar. Ni har fått chansen. Ni är inte fattiga. Ni får inte slösa er tid, "Var är maten? Var är maten? Var är maten?" Precis som i andra, fattiga länder, de skäms för att skaffa mat. Men ni är mycket lyckligt lottade, så slösa inte denna möjlighet genom att bli hippies. Slösa inte. Bli hängiven, Kṛṣṇa's hängivne. Den Kṛṣṇamedvetna rörelsen är där, och vi har fått så många center. Försök att lära er denna Kṛṣṇamedvetna vetenskap och göra era liv perfekta. Det är vår begäran. Tack så mycket.