SV/Prabhupada 0210 - Hela Bhakti-marga beror på nåden från Herren

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Hela Bhakti-marga beror på nåden från Herren
- Prabhupāda 0210


Lecture on SB 1.15.30 -- Los Angeles, December 8, 1973

Så om du vill förstå Bhagavad-gītā, då måste vi förstå på samma sätt som den person som direkt hörde från. Detta kallas paramparā systemet. Anta att jag har hört något från min andlige mästare, så jag talar samma sak. till dig. Så detta är paramparā systemet. Du kan inte föreställa dig vad min andlige mästare sa. Eller även om du läst några böcker, kan du inte förstå om du inte förstår det från mig. Detta kallas paramparā systemet. Du kan inte hoppa över till den överordnade guru, jag menar, försumma nästa ācārya, omedelbart nästa ācārya. Precis som vår, här Gau ..., Caitanya Mahāprabhu's kult; Vi kan inte förstå Caitanya Mahāprabhu direkt. Det är inte möjligt. Vi måste förstå genom Gosvāmīs. Därför hittar du i Caitanya-caritāmṛta och i slutet av varje kapitel, säger författaren, Rupa-ragunātha-Pade ... Vad är det? Kṛṣṇadāsa.

śrī-rūpa-ragunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇa-dāsa

Detta är processen. Han säger inte att "jag har förstått Herren Caitanya Mahāprabhu direkt." Nej, det är inte förståelse. Det är oförstånd. Du kan inte förstå vad som är Caitanya Mahāprabhu.. Därför säger han upprepade gånger, rūpa-ragunātha-pade sada yāra āśa caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇa-dāsa. "Jag är den Kṛṣṇa dāsa, Kavirāja, som alltid är underordnad av Gosvāmīs." Detta är paramparā systemet. Likaså Narottama dāsa Ṭhākura säger också, ei chay gosāi jār tār mui dās, "Jag är tjänare av den person som har accepterat dessa Sex Gosvāmīs som sin herre. Jag kommer inte att vara tjänare till någon annan person som inte accepterar det sätt och medel för ... " Därför säger vi, eller vi kan offra vår bön till vår andlige mästare, rūpānuga-varāya te, rūpānuga-varāya te, eftersom han följer Rūpa Gosvāmī därför accepterar vi, andlig mästare. Inte att man har blivit mer än Rūpa Gosvāmī eller mer än ... Nej Tāṅdera caraṇa-sebi-bhakta-sane vās.. Detta är parampara systemet.

Nu här samma sak upprepas: Arjuna, som direkt hört från Kṛṣṇa. Ibland, en del människor säger - det är skojeri - att "Arjuna hörde direkt från Kṛṣṇa, men vi hittar inte Kṛṣṇa i vår närvaro, så hur kan jag acceptera? " Det är inte en fråga om direkt närvaro, eftersom du inte har en aning om den absoluta kunskapen. Kṛṣṇa's ord, Bhagavad-gītā, skiljer sig inte från Kṛṣṇa. Det är inte annorlunda från Kṛṣṇa När du hör Bhagavad-gītā, hör du direkt från Kṛṣṇa eftersom Kṛṣṇa är inte annorlunda. Kṛṣṇa är absolut. Kṛṣṇa, Kṛṣṇa's namn, Kṛṣṇa's form, Kṛṣṇa's kvalitet, Kṛṣṇa's instruktion, allt Kṛṣṇa's, de är alla Kṛṣṇa.. De är alla Kṛṣṇa.. Detta måste förstås. De skiljer sig inte från Kṛṣṇa. Därför Kṛṣṇa's form här, han är Kṛṣṇa. Han är inte en staty. "Han är en marmorstaty." Nej, han är Kṛṣṇa. Han har framträtt inför dig eftersom du inte kan se Kṛṣṇa.. Du kan se sten, trä; Därför har Han medverkat i denna form. Du tror att det är sten och trä, men han är inte sten och trä; Han är Kṛṣṇa.. Detta kallas Absoluta Sanningen. Likaså Kṛṣṇa's ord skiljer sig inte heller från Kṛṣṇa. När Kṛṣṇa ord finns i Bhagavad-gītā, det är Kṛṣṇa.

Precis som den sydindiska brāhmaṇa.. Så fort han öppnade sin ... Han var analfabet, han kunde inte läsa Bhagavad-gītā.. Men hans Guru Mahārāja sade att "Du ska läsa varje dag arton kapitel i Bhagavad-gītā." Så han var förbryllad, att "jag är analfabet, jag kan inte ... Okej, ge mig ..., Bhagavad-gītā.." Så han var i Rāngaṇatha tempel. Han tog Bhagavad-gītā och gick så här. Han kunde inte läsa. Så hans vänner som kände honom, de skämtade, "Tja, brāhmaṇa, hur läser du Bhagavad-gītā?" Han svarade inte, därför att han visste att hans vänner skämtar med mig eftersom "Jag vet inte ... Jag är analfabet." Men när Caitanya Mahāprabhu kom, var han också förbryllad, "Brāhmaṇa, läser du Bhagavad-gītā?" Han sade, "Herre, jag är analfabet. Jag kan inte läsa. Det är inte möjligt. Men min Guru Mahārāja beordrade mig att läsa. Vad kan jag göra? Jag har tagit den här boken. " Detta är en pålitlig anhängare av guruns ord. Han är analfabet. Han kan inte läsa. Det finns ingen möjlighet. Men hans Guru Mahārāja beordrade, "Du måste läsa Bhagavad-gītā dagligen, arton kapitel." Nu vad är detta? Detta kallas vyavasāyātmikā buddhiḥ. Jag kan vara ganska ofullständig. Det spelar ingen roll. Men om jag försöker följa min Guru Mahārāja's ord, då blir jag komplett.

Detta är hemligheten.Yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau (ŚU 6.23). Om man har en stark tro på Gudomens Högsta Personlighet och lika mycket tro på guru, yathā deve tathā gurau, då blir de uppenbarade skrifterna manifesterade. Det är inte utbildningen. Det är inte lärdomen. Det är tro på Kṛṣṇa och guru. Därför säger Caitanya-caritāmṛta guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja (CC Madhya 19.151). Inte genom utbildning, inte av lärdom, sägs aldrig. Caitanya Mahāprabhu säger, guru-kṛṣṇa-kṛpāya, genom nåden av guru, genom nåden från Kṛṣṇa. Det är en fråga om barmhärtighet. Det är inte en fråga om lärdom eller överflöd eller rikedom. Nej. Hela bhakti-mārga beror på nåden från Herren. Så vi måste söka nåd. Athāpi te deva padāmbuja-dvaya-prasāda-leśānugṛhīta eva hi, jānāti tattvam... (SB 10.14.29) Prasāda-leśa, leśa betyder fraktion. Den som har fått en liten bråkdel av nåd från den Högste, han kan förstå. Andra, na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan. Andra de kan gå på och spekulera i miljontals år. Det är inte möjligt att förstå. Så Bhagavad-gītā som den är, därför lägger vi fram, eftersom vi lägger fram Bhagavad-gītā som den förstods av Arjuna. Vi går inte till Dr. Radhakrishnan, denna lärde, denna forskare, denna rackare denna ra ... Nej, vi går inte. Det är inte vår sak. Det är paramparā.