SV/Prabhupada 0222 - Ge inte upp att skjuta på den här rörelsen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ge inte upp att skjuta på den här rörelsen
- Prabhupāda 0222


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Disappearance Day, Lecture -- Los Angeles, December 9, 1968

Så det här är en sådan fin rörelse. Ahaṁ tvaṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (BG 18.66). Bhagavad-gītā säger, Herren säger människors lidanden beror på hans syndfulla handlingar. Okunnighet. Okunnighet är orsaken till syndfulla aktiviteter. Precis som en man inte vet. Antag att en utlänning som jag kommer till Amerika och han vet inte ... För i Indien ... Precis som i ert land, bilen körs från höger sida, i Indien, i London har jag också sett, bilen körs från den vänstra sidan. Så antag att han inte vet, han kör bil på vänster sida och ådrar sig någon olycka, och han tas i förvar av polisen. Och om han säger, "Sir, jag visste inte att bilen här körs från höger sida," det gör honom inte ursäktad. Lagen kommer att straffa honom. Så okunnighet är orsaken till att bryta mot lagen eller syndfulla aktiviteter. Och så fort du begår några syndfulla aktiviteter, måste du lida resultatet. Så hela världen är i okunnighet, och på grund av okunnighet han är intrasslad i så många handlingar och reaktioner, antingen bra eller dåligt. Det finns inget bra i denna materiella värld; allt är dåligt. Så vi har tillverkat något bra och något dåligt. Här ... För i Bhagavad-gītā vi förstår att denna plats är duḥkhālayam aśāśvatam (BG 8.15). Denna plats är för misär. Så hur kan du kan säga, i miserabelt skick hur kan du säga, att "Det här är bra" eller "Detta är dåligt." Allt är dåligt. Så de personer som inte vet - det materiella, betingade livet - de tillverkar något, "Det är bra, det är dåligt," eftersom de inte vet att allt här är dåligt, inget är bra. Man bör vara mycket pessimistisk om denna materiella värld. Då kan han göra framsteg i andligt liv. Duḥkhālayam aśāśvatam (BG 8.15). Denna plats är full av elände, och om du studerar analytiskt, hittar du enkelt miserabelt tillstånd. Därför hela problemet är att vi bör ge upp vårt materiella betingade liv, och i Kṛṣṇamedvetande bör vi försöka höja oss till den andliga plattformen och därmed bli befordrad till Guds rike, Yad gatvā na nivartante tad dhāmaṁ paramaṁ mama (BG 15.6), kommen dit, kommer ingen tillbaka till denna eländiga värld. Och det är Herrens högsta boning. Så det finns beskrivning i Bhagavad-gītā.

Så den här Kṛṣṇamedvetna rörelsen är auktoriserad, mycket viktig. Nu, ni amerikanska pojkar och flickor som har tagit till denna rörelse, ta det mer på allvar och ... Det är Herren Caitanyas och min Guru Maharaja's mission och vi försöker också att verkställa viljan av lärjungesuccessionen. Ni har kommit fram för att hjälpa mig. Jag ska be er alla att jag ska gå bort, men ni skall leva. Ge inte upp trycket på denna rörelse, och ni kommer att bli välsignade av Herren Caitanya och Hans Gudomliga Nåd Bhaktisiddhānta Sarasvatī Goswami Prabhupāda. Tack så mycket.