SV/Prabhupada 0227 - Varför dör jag

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Varför dör jag? Jag vill inte dö.
- Prabhupāda 0227


Lecture -- Los Angeles, May 18, 1972

Så att förstå Krishna är lite svårt. Faktiskt, för att förstå Gud är ett ämne som är mycket svårt. Men Gud förklarar sig själv i Bhagavad-gītā. "Jag är så här. Jag gillar det här, den materiella naturen är så här, den andliga naturen så här, de levande varelserna är som ..." Allting är helt beskrivet i Bhagavad-gītā. Gud själv, ger sin egen kunskap, och det är den enda processen för att förstå Gud. Annars genom spekulation kan vi inte förstå Gud. Det är inte möjligt. Han är obegränsad och vi är begränsade. Vår kunskap, vår uppfattning, dem är alla mycket begränsade. Så hur kan vi förstå den obegränsade? Men om vi accepterar den versionen av den obegränsade, att han är så här, så kan vi förstå. Det är perfekt kunskap. Spekulativ kunskap om Gud har inget värde. Verklig kunskap, precis som ... Jag ger det här exemplet. Precis som om en pojke vill veta vem som är fadern, vem är hans far, är det en enkel sak att be mamma. Eller mamma säger, "Här är din far." Det är perfekt kunskap. Och om du spekulerar, "Vem är min pappa?" och fråga hela staden "Är du min far? Är du min far? Är du min far?" Kunskapen kommer alltid att vara ofullständig. Han kommer aldrig att få reda på vem som är hans far. Men denna enkla process, om han tar kunskap om sin far, från auktoritet, mor, "Min käre gosse, här är din far," då är din kunskap perfekt.

På samma sätt, transcendental kunskap ... Precis som jag talade om att det finns en andlig värld. Det är inte föremål för vår spekulation. Men när Gud säger: "Ja, det finns en andlig värld, som är Mitt högkvarter," det är okej. Ja. Så vi får kunskap från Kṛṣṇa, den bästa auktoriteten.. Därför är vår kunskap perfekt. Vi är inte perfekta, men vår kunskap är perfekt. Eftersom vi får kunskap från den perfekta. Samma exempel att jag inte är perfekt att förstå vem som är min far, men min mor är perfekt, och eftersom jag accepterar den perfekta kunskapen från min mor, därför är min kunskap om far perfekt. Så den här Kṛṣṇamedvetna rörelsen är för att ge perfekt kunskap till det mänskliga samhället: vad Han är, vad är Gud, vad är denna materiella värld, varför du har kommit hit, varför du måste genomgå så mycket bedrövelse, eländiga livsvillkor, varför jag dör. Jag tycker inte om att dö, men döden är obligatorisk. Jag tycker inte om att vara en gammal man, men fortfarande är det obligatoriskt. Jag tycker inte om att drabbas av sjukdom, men det är obligatoriskt. Dessa, dessa ska lösas. Det är de verkliga problemen i mänskligt liv.

Inte för att förbättra metoden för att äta, sova, parning, och försvara. Det är inte mänskligt liv. En man sover en hund sover. Så att en man sover i en mycket trevlig lägenhet, betyder inte att han har avancerat mer än hunden. Saken är att sova. Det är allt. Eftersom människan har upptäckt atomvapen för att försvara, och hunden har sina klor och tänder ... Han kan också försvara. Så försvar är där. Du kan inte säga att "Eftersom jag har fått den här atombomben, därför kan jag erövra hela världen eller hela universum." Det är inte möjligt. Du kan försvara på ditt eget sätt, och hunden kan också försvara på sitt eget sätt. Så en fantastisk metod för att försvara, en fantastisk metod för att äta, en fantastisk metod för att sova, och en fantastisk metod för sexliv gör inte en nation eller en person avancerad. Det är inte avancemang. Det är samma sak. Proportionellt, fem på två tusen, eller fem, fem hundra på tvåtusenfem och fem på tjugo, samma förhållande. Därför djur kvaliteter på ett polerad sätt, på ett vetenskapligt sätt, betyder inte att det mänskliga samhället är avancerat. Det kan kallas polerad djuriskhet. Det är allt. Verkligt avancemang innebär att lära känna Gud. Det är avancemang.