SV/Prabhupada 0228 - Förstå hur man blir odödlig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Förstå hur man blir odödlig
- Prabhupāda 0228


Lecture on BG 2.15 -- London, August 21, 1973

Så deras konferenser, deras FN, deras vetenskapliga framsteg, deras utbildningssystem, filosofi, och så vidare, och så vidare, allt är avsett för hur man blir lycklig i denna materiella värld. Gṛha-vratānām. Syftet är hur man blir lycklig här. Och det är inte möjligt. Dessa skojare de kan inte förstå. Om du vill bli lycklig, måste du komma till Kṛṣṇa. Mam upetya tu kaunteya duḥkhālayam aśāśvataṁ nāpnuvanti (BG 8.15). Kṛṣṇa säger: "Om någon kommer till mig, då behöver han inte igen komma till denna plats som är full av elände." Duḥkhālayam. Denna materiella värld förklaras av Kṛṣṇa som duḥkhālayam. Ālayam betyder plats och duḥkha betyder nöd. Allt är eländigt här, men dårar som är i illusion, täckta av den illusoriska maya, detta elände godtar han som lycka. Det är māyā. Det är inte alls lycka. En man arbetar hela dagen och natten, och eftersom han får lite papper där det står skrivet, "Vi litar på Gud. Ta den här lappen, hundra dollar. Jag lurar dig." Är det inte? "Vi litar på Gud. Jag lovar att betala dig. Ta den här lappen nu. Inte ens en cent värt. Det är skrivet där hundra dollar. " Så jag tänkte att jag är mycket glad: "Nu har jag fått detta dokument." Det är allt. Fuskare och lurade. Detta pågår.

Så vi bör inte störas av lycka och lidande i denna materiella värld. Det borde vara vårt mål. Vårt mål bör vara hur man ska utföra Kṛṣṇa medvetande. Hur man ska utföra. Och Caitanya Mahāprabhu har gett en mycket enkel formel::harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam

kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(CC Adi 17.21)

I denna ålder, Kali, kan du inte utföra någon allvarlig askes eller botgörningar. Bara sjunga Hare Krishna. Inte ens det kan vi göra. Se bara. Hur olyckliga vi är. Så det här är läget för Kali-yuga. Mandāḥ sumanda-matayo manda-bhāgyā upadrutāḥ (SB 1.1.10). De är mycket skojare, manda. Manda betyder mycket dålig, manda. Och sumanda-matayaḥ. Och om de vill förbättra något, kommer de att acceptera någon skojare Guruji Mahārāja Mandāḥ sumanda-matayaḥ. . Och något parti som inte har något bona fide bidrag, kommer de att acceptera att: "Åh det är mycket trevligt." Så först av allt de är alla dåliga, och om de accepterar något, kommer det också att vara mycket dåligt. Varför? Olycklig. Mandāḥ sumanda-matayo manda-bhāgyāḥ (SB 1.1.10). Manda-bhāgyāḥ innebär olyckligt. Och utöver det, upadrutāḥ. Alltid störd av skatter, inget regn, inte tillräckligt med mat. Så många saker. Detta är läget i Kali-yuga. Därför sa Caitanya Mahāprabhu ..inte Caitanya Mahāprabhu. Det är i den vediska litteraturen, att du inte kan prakticera yoga, meditation eller ha stora, stora offringar eller bygga stora, stora tempel för att dyrka Gudsgestalter. Det är mycket, mycket svårt nuförtiden. Bara sjunga Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, och så småningom kommer du att inse hur man blir odödlig. Tack så mycket.