SV/Prabhupada 0258 - Konstitutionellt är vi alla tjänare

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0257
Nästa Sida - Video 0259 Go-next.png

Konstitutionellt är vi alla tjänare
- Prabhupāda 0258


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Det finns en fin Bengali vers,

kṛṣṇa bhuliya jīva bhoga vāñchā kare
pāsate māyā tāre jāpaṭiyā dhare

Så snart vårt ursprungliga medvetande blir förorenat med medvetandet om materiell njutning, att "Jag vill vara herre över de materiella resurserna ..." Så snart vi vänder vårt medvetande på det här sättet, då börjar våra problem. Omedelbart māyā. Detta medvetande, att "jag kan njuta av denna materiella värld till min bästa kapacitet ..." Alla försöker att göra det. Var och en av oss, med början från myran upp till den högsta levande varelsen, Brahma, alla försöker bli en av herrarna. Precis som nyligen i ert land det fanns så många som agiterade för att bli president. Varför? Samma idé. Alla är ute efter att bli någon slags herre. Detta är māyā. Vår Kṛṣṇarörelse är helt motsatt. Vi försöker bara att bli en tjänare till en tjänare till en tjänare till Kṛṣṇa. Tvärtemot. Istället för att bli herre, vill vi vara tjänare till en tjänare till Krishna. Gopi-bhartuḥ Pada-kamalayor Dasa-dāsānudāsaḥ (CC Madhya 13.80).

Så i den moderna trenden av civilisationen, kan folk säga att detta är slavmentalitet. Är det en mycket bra idé. "Varför ska jag bli en slav? Jag skall bli herre. " Men man vet inte att detta medvetande, att "jag ska bli herre" är orsaken till hans lidande. Denna filosofi måste förstås. Eftersom konstitutionellt är vi alla tjänare. I namn av att bli herrar i denna materiella värld har vi blivit tjänare till våra sinnen. Eftersom vi konstitutionellt är tjänare. Vi kan inte göra något utan att tjäna. Var och en av oss som sitter i detta möte är en tjänare. Nu, dessa pojkar som har tagit upp Kṛṣṇamedvetande, de har gått med på att bli tjänare till Kṛṣṇa. Så deras problem är löst. Men andra, som tänker att "Varför ska jag bli Guds tjänare eller tjänare till Swamijī? Jag skall bli herre ... "Men i själva verket, kan han inte bli herre. Han är tjänare till sina sinnen, det är allt. Försök att förstå. Tjänare måste han vara, men han är tjänare till sin lust, Han är tjänare av sin girighet, han är tjänare av sin girighet, tjänare till sin ilska, tjänare till så många saker. Kāmādīnāṁ kati na katidhā pālitā durnideśāḥ. I högre tillstånd, har någon blivit tjänare av mänskligheten, någon har blivit tjänare till samhället, någon har blivit tjänare till landet, men det egentliga syftet är att "jag ska bli herre." Denna sjukdom är där. Kandidaterna för presidentämbetet, de presenterar sina olika manifest, nej, manifesterar, att "jag ska tjäna landet mycket fint. Ge mig din röst." Men den verkliga idén är att " på ett eller annat sätt, skall jag bli herre över landet." Så det här är māyā. Så om vi förstår denna lilla filosofi, konstitutionellt är jag tjänaren ... Det råder ingen tvekan. Ingen kan säga att "Jag är fri, jag är herre." Ingen kan säga. Om han tänker på det sättet, det är māyā.. Det är falskt.