SV/Prabhupada 0261 - Herren och hans hängivna, de har samma status

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Herren och hans hängivna, de har samma status
- Prabhupāda 0261


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Prabhupāda: Nu i ert land dessa pojkar försöker att predika denna Kṛṣṇamedvetna rörelse. Så min ödmjuka begäran till er alla är att försöka förstå denna sublima välsignelse av livet. Helt enkelt genom att sjunga Hare Krishna, kommer du så småningom utveckla en transcendental kärleksfull inställning till Kṛṣṇa.. Och så fort du börjar älska Kṛṣṇa., alla dina bekymmer ... Det innebär att du kommer att känna full tillfredställelse. Problem eller ångest är i sinnet. En man har $ 6000 per månad; en man har $ 200 i månaden. Men jag har sett en herre i Calcutta, han drar 6000; han begick självmord. Begick självmord. Varför? För pengar kunde inte ge honom tillfredsställelse. Han försökte att ha något annat. Så denna materiella atmosfär, genom att tjäna en stor summa pengar, kommer aldrig att ge dig tillfredsställelse, eftersom var och en av oss är tjänare till sinnena. Denna plattform för tjänst av sinnena bör överföras till plattformen av service till Kṛṣṇa, och sen du vill se att alla problem löses. Tack så mycket. (De hängivna offrar vördnadsbetygelser) Några frågor?

Lärjunge: Prabhupāda en bild av Kṛṣṇa är absolut, eller hur? Det är Kṛṣṇa. Är bilden av en ren hängiven absolut på samma sätt?

Prabhupāda: Bild på hängiven?

Lärjunge: En ren hängiven.

Prabhupāda: Ja.

Lärjunge: Det är absolut på samma sätt som ...

Prabhupāda: Ja.

Lärjunge: Låt oss säga att en bild av Prahlāda Mahārāja och Lord Nṛsiṁha-Deva är också ... Prahlāda är där lika mycket som Lord Nṛsiṁha-deva är.

Prabhupāda: Ja. Herren och den hängivne, de har samma status. Var och en av dem. Herren, Hans namn, Hans gestalt, Hans kvalitet, Hans följeslagare, hans tillbehör. Allt, de är absoluta. Nāma guṇa rūpa līlā pari. ... och lekar. Precis som vi hör om Kṛṣṇa, så detta är inte skiljt från Kṛṣṇa. När det reciteras Hare Kṛṣṇa, detta Hare Kṛṣṇa, denna vibration, skiljer sig inte från Kṛṣṇa. Allt är absolut. Därför en ren hängiven av Kṛṣṇa är inte skiljd från Kṛṣṇa. Detta är samtidigt enhet och åtskillnad. Acintya-bhedābheda-tattva. Denna filosofi måste förstås, att Kṛṣṇa är den Högsta energigivande personen, och allt, vad vi ser, vad vi upplever, de är alla olika energier från Kṛṣṇa. Och energin och energigivaren kan inte skiljas åt. Därför är de alla på den absoluta plattformen. Bara när det är täckt av māyā eller okunnighet, är det annorlunda. Det är allt.