SV/Prabhupada 0263 - Om du har tagit upp denna formula mycket fint, då kan du fortsätta att predika

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Om du har tagit upp denna formula mycket fint, då kan du fortsätta att predika
- Prabhupāda 0263


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Prabhupāda: Ja.

Madhudviṣa: Prabhupāda, vad exakt förutspåddes av Lord Caitanya när han förutspådde den gyllene eran i Kali, (Otydligt) när folk kommer att sjunga Hare Kṛṣṇa mantrat?

Prabhupāda: Ja. Folk ... Precis som vi nu predikar Hare Kṛṣṇa. I ditt land fanns ingen sådan predikning. Så vi har skickat våra studenter i Europa, Tyskland, London - de också sprider sig. På detta sätt är det bara vi, vår verksamhet sedan 1966 i praktiken. Vi har registrerat föreningen 1966, och det är -68. Så gradvis vi sprider. Och naturligtvis, jag är gammal man. Jag kan dö. Om du har tagit upp denna formel mycket fint, då kommer du att gå på och predika, och det kan spridas över hela världen. Mycket enkel sak. Helt enkelt kräver vi lite intelligens. Det är allt. Så alla intelligenta människor kommer att uppskatta. Men om någon vill bli lurad, hur kan han räddas om man gärna vill bli lurad? Då är det mycket svårt att övertyga honom. Men de som har öppna hjärtan, de kommer säkert att acceptera denna fina rörelser, Kṛṣṇamedvetande. Ja.

Jaya-gopāla: När vi engagerar lägre energi, inre energi, i tjänst till Kṛṣṇa, blir det förandligat, blir det, inte?

Prabhupāda: Nej När du använder din energi, är den inte mer materiell; Den är andlig. Precis som när koppartråden är i kontakt med elektricitet, är det inte mer koppar; den är elektrisk. Så tjänst till Kṛṣṇa betyder så snart du passar in dig själv i tjänst hos Kṛṣṇa, skiljer du dig inte från Kṛṣṇa. Som anges i Bhagavad-gītā:: māṁ ca 'vyabhicāreṇa bhakti-yogena yaḥ sevate. Detta ord, sevate. Sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate (BG 14.26). "Den som på allvar engagerar sig i min tjänst, omedelbart blir han transcendental till de materiella egenskaperna och han är på plattformen av Brahman. " Brahma-bhūyāya kalpate. Så när du använder din energi i tjänst hos Kṛṣṇa, du tror inte att din materiella energi är där. Nej. Precis som dessa frukter. Dessa frukter, kan man tänka, "Vad är denna prasāda? Denna frukt har köpts, vi äter också frukt hemma, och det är prasāda? " Nej Eftersom det offrats till Kṛṣṇa, är det det omedelbart inte mer materiellt. Resultatet? Du äter Kṛṣṇa prasāda och se hur du gör framsteg i Kṛṣṇamedvetande. Precis som om läkaren ger dig någon medicin och om du blir botad, det är effekten av medicinen. Ett annat exempel är att hur materiella saker blir andliga. Ett mycket fint exempel. Precis som om du har tagit en stor mängd mjölk. Så blir det en viss oordning i tarmarna. Du går till en läkare. Åtminstone enligt Vediska systemet ..., kommer de att erbjuda dig ett preparat som kallas yoghurt. Det är mjölk preparat. Att yoghurt med lite medicin botar. Nu din sjukdom orsakades av mjölk, och det botas genom mjölk också. Varför? Det ordineras av läkaren. På samma sätt, allt ... I högre mening finns det ingen materiell existens; det är bara illusion. Precis som i morse jag gav förekomsten av solen och dimman. Dimman var där; solen kunde inte ses. Den dåraktiga personen kommer att säga att "Det finns ingen sol. Det är helt enkelt dimma." Men intelligent person kommer att säga att "Solen är där, men dimman har täckt våra ögon. Vi kan inte se solen." På samma sätt, faktiskt, allt är energier från Kṛṣṇa, det finns inget materiellt. Helt enkelt vår, denna mentalitet att vi vill bli herre över, det är falskt, illusion. Det täcker vår relation med Kṛṣṇa. Så det kommer du gradvis att förstå. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Brs. 1.2.234). När du gör framsteg i tjänstattityd, kommer allt att bli klart. hur din energi har blivit förandligad.