SV/Prabhupada 0264 - Maya tjänar också Krishna, men får inget tack

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0263
Nästa Sida - Video 0265 Go-next.png

Maya tjänar också Krishna, men får inget tack
- Prabhupāda 0264


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Tamāla Kṛṣṇa: Är Māyā en ren hängiven? Māyā.

Prabhupāda: Rena hängivna, nej, han är inte i māyā..

Tamāla Kṛṣṇa: Nej, nej. Är Māyā, Māyādevī, en ren hängiven?

Prabhupāda: Ja, absolut. Polisen, är de inte ärliga tjänare av regeringen? Betyder det att polisstyrkan torterar dig; därför de avvisas som regeringens tjänare? Deras uppgift är en otacksam uppgift, det är allt. På liknande sätt är Māyā även tjänare till Kṛṣṇa, men det finns ingen tack. Det är skillnaden. Hon har tagit en otacksam uppgift att straffa personer som är gudlösa, det är allt. Så Māyā som det är, det är inte att hon är onåbar för Kṛṣṇa. Vaiṣṇavī. I Caṇḍī, i boken av Māyā, står det att "Vaiṣṇavī." Māyā beskrivs som Vaiṣṇavī. Precis som en ren hängiven kallas Vaiṣṇava, hon beskrivs också där som Vaiṣṇavī.

Viṣṇujana: Hur gör du allt som du säger så enkelt att förstå?

Prabhupāda: Eftersom hela filosofin är så enkel. Gud är stor; du är inte stor. Påstå inte att du är Gud. Inte hävda att det inte finns någon Gud. Gud finns, och Han är stor, och du är liten. Så vad är din position? Du måste tjäna Kṛṣṇa. Detta är enkel sanning. Så denna rebelliska attityd kallas māyā. Alla som förklarar att "Det finns ingen Gud. Gud är död. Jag är Gud, du är Gud" de är alla under inflytande av māyā. Piśācī pāile yena mati-cchanna haya. Precis som när en människa är hemsökt av spöken, han talar alla typer av nonsens. Så alla dessa personer är hemsökta av māyā, och säger därför, "Gud är död. Jag är Gud. Varför söker du Gud överallt? Det finns så många gudar som dräller på gatan. " De är alla hemsökta av spöken, rubbade.

Så vi måste bota dem genom denna transcendentala vibration, Hare Kṛṣṇa. Detta är den enda processen som kan kurera. Helt enkelt låta dem höra och de kommer så småningom bli botade. Precis som en man som sover mycket bra, du gråter vid sidan av hans öra och han vaknar. Så det här är mantrat att väcka det sovande mänskliga samhället. Uttiṣṭha uttiṣṭhata jāgrata prāpya varān nibodhata. Veda säger: "O mänskliga ras, vänligen vakna upp. Sov inte längre. Du har fått denna möjlighet med en människokropp. Utnyttja den. Ta dig ur klorna på māyā. " Detta deklareras av Veda. Så du gör det jobbet. Hare Kṛṣṇa, sjunga Hare Kṛṣṇa och de ska vara ...

Hängivna: Hare Kṛṣṇa!

Prabhupāda: Ja?

Jaya-gopāla: Är dåtid, nutid och framtid, i materiell mening, en perverterad återspegling av samma ...

Prabhupāda: Ja, dåtid, framtid, nutid är beroende på de olika typer av relativitet. Det är ett vetenskapligt bevisat. Professor Einstein har visat det. Precis som ditt förflutna är inte förflutet för Brahmā. Din nutid är inte nutid för en myra. Så dåtid, nutid, framtid - tid är evig. Det är i enlighet med de olika dimensioner av kroppen relativt. Tiden är evig. Precis som en liten myra. Inom tjugofyra timmar har han tjugofyra gånger dåtid, nutid och framtid. I sputnik, i den ryska sputnik, circulerade runt jorden i en timme, tjugofem minuter, eller något liknande. De menar jag att säga, gick runt jorden tjugofem gånger. Det innebär inom en timme, tjugofem minuter, såg sputnikmannen dag och natt tjugofem gånger. Så i den högre atmosfären dåtid och nutid är annorlunda. Så denna dåtid, nutid, framtid är relativ enligt din kropp, beroende på omständigheterna. Egentligen finns det ingen dåtid, nutid, framtid. Allt är evigt. Du är evig, nityo śāśvato 'yaṁ na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Du dör inte. Därför ... folk vet inte att jag är evig. Vad är mitt eviga engagemang? Vad är mitt eviga liv? De är helt enkelt förtrollade på en plats i livet: "Jag är amerikan," "Jag är indier", "Jag är det här", "Jag är den". Det är allt. Detta är okunnighet. Så man måste söka ut denna eviga relation med Kṛṣṇa.. Då kommer han bli glad. Tack.