SV/Prabhupada 0265 - Bhakti betyder att tjäna Hrsikesa, Herren över sinnena

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhakti betyder att tjäna Hrsikesa, Herren över sinnena
- Prabhupāda 0265


Lecture on BG 2.10 -- London, August 16, 1973

Pradyumna: Översättning "O ättling av Bhārata, då Kṛṣṇa, leende, mitt emellan båda arméerna, talade följande ord till sörjande Arjuna. "

Prabhupāda: Så hṛṣīkeśaḥ, prahasann iva. Kṛṣṇa började skratta, leende, "Vilken nonsens detta är, Arjuna." Först av allt, sade han, "Sätt mig." Senayor ubhayor madhye rathaṁ sthāpaya me acyuta (BG 1.21). "Kṛṣṇa, bara sätt min vagn mellan de två parterna soldater." (på sidan :) Ge mig vatten. Och nu ... Han var så entusiastisk i början, att "sätta min vagn mellan de två arméerna." Nu denna skojare säger ingen yotsya, "Jag kommer inte att slåss." Bara se detta skojeri. Så även Arjuna, Kṛṣṇa's direkta vän, māyā är så stark, att han också blir en rackare, vad ska man säga om andra. Först av allt mycket entusiasm: "Ja, sätt min vagn mellan de två arméerna." Och nu i ... na yotsya iti govindam (BG 2.9), "Jag kommer inte att slåss." Detta är lymmelaktigt. Så Han log, att "Han är Min vän, direkt vän, och en sådan stor ... Och han säger nu att "jag kommer inte att kämpa."

Så Kṛṣṇa leende, detta leende är mycket signifikant, prahasann. Tam uvāca hṛṣīkeśaḥ prahasann iva bhārata, senayor ubhayor viṣīdantam, beklagan. Först kom han med stor entusiasm för att bekämpa; nu beklagar han sig. Och Kṛṣṇa nämns här som Hṛṣīkeśa. Han är fast. Han är Acyuta. Han är fast. Han ändras inte. En annan betydelse av detta ord Hṛṣīkeśa ... Eftersom i Nārada-Pañcarātra bhakti betyder hṛṣīkeśa-sevanam. Därför är detta speciella namn nämnt här Hṛṣīkeśa. Hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate. Bhakti betyder att tjäna Hṛṣīkeśa, härskaren av sinnena. Och härskaren av sinnena, några skojare beskriver att Kṛṣṇa är omoralisk. Han är herre över sinnena och han är omoralisk. Bara se hur han har studerat Bhagavad-gītā. Om Kṛṣṇa är perfekt brahmacārī ... Kṛṣṇa är perfekt brahmacārī, för ... Det förklarades av Bhīṣmadeva. Bhīṣmadeva är första klassens brahmacārī i universum. Han lovade till Satyavatīs far ... Ni känner till historien. Satyavatīs far ... Hans, Bhīṣmadeva's far var attraherad av en fiskkvinna, fiskflicka. Så han ville gifta sig. Och fadern till flickan nekar, "Nej, jag kan inte ge min dotter till dig." Så "Varför? Jag är kung, jag ber om er dotter." "Nej, du har fått en son." Bhīṣmadeva var son till hans första hustru, moder Ganges. Moder Ganges var hustru till Santanu Mahārāja och Bhīṣmadeva var den enda kvarvarande sonen. Kontraktet mellan Santanu Mahārāja och Ganges, moder Ganges, att "Jag kan gifta mig med dig, om du tillåter mig att alla barn som föds ska jag kasta i vattnet i Ganges. Och om du inte tillåter mig, omedelbart ska jag lämna ditt sällskap. " Så Santanu Mahārāja sade, "All right, jag ska ändå gifta mig med dig." Så hon kastade alla barn i Ganges. Så Bhīṣmadeva ... Så trots allt, fadern, han blev mycket ledsen, att "Vad är detta? Vilken typ av fru har jag fått? Hon helt enkelt kastar alla barn i vattnet. " Så vid tiden för Bhīṣmadeva, sade Santanu Mahārāja, "Nej, jag kan inte tillåta det. Jag kan inte tillåta det." Då sade mor Ganges, "Då går jag." "Ja, du kan gå, jag vill inte ha dig. Jag vill ha denna son." Så han var utan fru. Återigen ville han gifta sig med Satyavatī. Så fadern sa, "Nej, jag kan inte ge min dotter till dig eftersom du har en son, vuxen son. Han kommer att vara kung. Så jag kan inte ge min dotter till dig att bli din tjänarinna. Henne ... Om jag skulle ha trott att hennes son skulle bli kung, då kunde jag erbjuda dig min dotter. " Han sade, "Nej, det är inte möjligt." Men Bhīṣmadeva förstod att "Min far är attraherad av den här flickan." Han närmade sig, att ... Han sade till fiskaren att "Du kan erbjuda din dotter till min far, men du tänker att jag ska bli kung. Så din dotters son kommer att vara kung. På detta villkor kan du erbjuda din dotter. " Han svarade: "Nej, jag kan inte." "Varför?" "Du kanske inte blir kung, men din son kan bli kung." Bara se denna materiella beräkning. Så vid den tiden han sade, "Nej, jag ska inte gifta mig. Det är allt. Jag lovar. Jag ska inte gifta sig." Så han förblev brahmacārī. Därför hans namn är Bhīṣma. Bhīṣma betyder mycket solid, fast förankrad. Så han var en brahmacārī. För att göra, för att tillfredsställa sin fars sinnen, förblev han brahmacārī.