SV/Prabhupada 0272 - Bhakti är transcendentalt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

La bhakti est transcendentale
- Prabhupāda 0272


Lecture on BG 2.10 -- London, August 16, 1973

Så dessa är aktiviteter, dåraktiga aktiviteter. Men när man är i godhet, han är nykter. Han kan förstå vad som är livets värde, hur man ska leva, vad är syftet med livet, vad är livets mål. Detta mål med livet är att förstå Brahman. Brahma jānātīti brāhmaṇaḥ. Därför innebär godhetens kvalitet brāhmaṇa. På liknande sätt, kṣatriya. Så de är guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Guṇa. Guṇa måste tas med i beräkningen. Śrī Kṛṣṇa sa därför: catur vārṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Vi är fångade av någon form av guṇa.. Det är väldigt svårt. Men vi kan omedelbart transcendera alla guṇas. Omedelbart. Hur? Genom bhakti yoga process. Sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate (BG 14.26). Om du tar till bhakti-yoga processen, då är man inte längre påverkad av någon av dessa tre egenskaper, godhet, passion, och okunnighet. Det anges också i Bhagavad-gītā: māṁ ca avyabhicāriṇī bhakti-yogena sevate. Den som är engagerad i hängiven tjänst till Kṛṣṇa, avyabhicāriṇī, utan avvikelser, ståndaktig, hängiven uppmärksamhet, sådan person, māṁ cāvyabhicāriṇī yogena, māṁ ca avyabhicāreṇa yogena bhajate māṁ sa guṇān samatītyaitān (BG 14.26). Omedelbart, blir han transcendental till alla de kvaliteterna. Så hängiven tjänst är inte inom dessa materiella kvaliteter. De är transcendentala. Bhakti är transcendentalt. Därför, kan du inte förstå Kṛṣṇa eller Gud utan bhakti. Bhaktyā māṁ abhijānāti ((BG 18.55) Endast bhaktyā māṁ abhijānāti. Annars är det inte möjligt. Bhaktyā māṁ abhijānāti yāvan yas cāsmi tattvataḥ. I själva verket, om du vill förstå vad som är Gud, då måste man ta upp denna bhakti process, hängiven tjänst. Då trancenderar du. Därför, i Śrīmad Bhāgavatam, säger Nārada att : tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer (SB 1.5.17). Om någon, även fast det bara är känslor, ger en sådan, ger upp sin yrkesplikt enligt guṇa... Det kallas svadharma ... Svadharma innebär en skyldighet enligt den kvalitet han har förvärvat. Det kallas svadharma. Den brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra, de delas upp guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13), genom guṇa och karma.

Så här Arjuna säger att kārpaṇya-doṣopahataḥ-svabhāvaḥ (BG 2.7). "Jag är kṣatriya." Han förstår att "jag gör fel. Jag vägrar att strida.. Därför är det kārpaṇya-dosa, snål. " Snål betyder jag har fått några medel för att spendera, men om jag inte spenderar det kallas det snåljåp, kṛpaṇatā. Så kṛpaṇatā, det finns två klasser av män, brāhmaṇa och śūdra. Brāhmaṇa och śūdra. Brāhmaṇa betyder att han inte är en snåljåp. Han har fått möjligheten och den stora tillgången till denna mänskliga formen av kropp, många miljoner dollar värt, denna mänskliga ... men han använder den inte på rätt sätt. bara ser: "Hur vacker jag är." Det är allt. Bara använda din skönhet eller utnyttja dina tillgångar, människan ... Det är brāhmaṇa, att vara liberal.