SV/Prabhupada 0271 - Krishna's namn är Acyuta. Han faller aldrig ner

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna's namn är Acyuta. Han faller aldrig ner
- Prabhupāda 0271


Lecture on BG 2.10 -- London, August 16, 1973

Så kvaliteten är densamma, men mängden är annorlunda. Så eftersom kvaliteten är samma, så har vi fått alla benägenheter som Gud har, som Kṛṣṇa har. Kṛṣṇa har älskande benägenheter med Hans glädjeenergi, Śrīmatī Rādhārāṇī. På samma sätt, eftersom vi är en del av Kṛṣṇa, har vi också fått denna kärleksfulla benägenhet. Så det här är svabhava. Men när vi kommer i kontakt med den materiella naturen ... Kṛṣṇa kommer inte i kontakt med den materiella naturen. Därför är Kṛṣṇa's namn Acyuta. Han faller aldrig ner. Men vi är benägna att falla ned, att vara under ... Prakṛteḥ kriyamāṇāni. Vi är nu under inflytande av prakṛti. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Så snart vi faller ner under klorna på denna prakṛti, materiell natur, vilket innebär ... Prakṛti's består av tre egenskaper, godhet, lidelse och okunnighet. Så vi fångas av en av de kvaliteterna. Det är orsaken, kāraṇaṁ guṇa-sanga (BG 13.22). Guṇa-saṅga. Innebär att associera med olika kvaliteter. Guna-saṅga asya jīvasya av den levande varelsen. Det är orsaken. Man kan fråga: "Om den levande varelsen är lika bra som Gud, varför en levande varelse har blivit hund, och en levande varelse har blivit gud, halvgud Brahmā?" Nu, svaret är kāraṇam. Anledningen är guṇa-saṅga asya. Asya jīvasya guṇa-saṅga. Eftersom han associerar med en viss guṇa. Sattva-guṇa, rajo-guṇa, tamo-guṇa.

Så dessa saker beskrivs mycket livfullt i Upaniṣad, hur guṇa-sanga fungerar. Precis som en eld. Det finns gnistor. De ... ibland faller gnistorna ner från elden. Nu finns det tre villkor av en gnista som faller ner. Om gnistan faller ned på torrt gräs, då kan det omedelbart antända gräset, det torra gräset. Om gnistan faller ned på vanligt gräs, då det brinner under en tid, sedan igen det släcks. Men om gnistan faller ned på vattnet, omedelbart det släcks, den brinnande kvaliteten. Så de som fångas upp av sattva-guṇa, sattva-guṇa, de är intelligenta. De har fått kunskap. Precis som brāhmaṇa. Och de som fångas upp av rajo-guṇa, de är upptagna i materiella verksamheter. Och de som har fångats av tamo-guṇa, de är lata och sömniga. Det är allt. Dessa är symptomen. Tamo-guṇa betyder att de är mycket lata och sömniga. Rajo-guṇa betyder mycket aktiv, men aktiv som apa. Precis som apor är mycket aktiva, men de är alla farliga. Så snart ... Apa, kommer du aldrig se inaktiv. När den sitter ner, kommer den att göra, "gat gat gat gat".