SV/Prabhupada 0284 - Min natur är att vara underordnad

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Min natur är att vara underordnad
- Prabhupāda 0284


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Så den här Kṛṣṇamedvetna rörelsen är mycket enkel. Väldigt enkel. Den invigdes av Lord Chaitanya Mahāprabhu speciellt, även om det är mycket gammalt, i den Vediska skriften, men ändå, från historisk synpunkt, denna Kṛṣṇamedvetande rörelse är sedan Lord Kṛṣṇa uppenbarades på ytan av den här planeten fem tusen år sedan, och senare, Lord Caitanya, fem hundra år sedan, Han utvidgade den rörelsen, Kṛṣṇamedvetande. Hans uppdrag, Herren Caitanya's mission är ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayaḥ. Om du vill älska, eller om du vill vara underordnad ... Alla är underordnade. Detta är falskt. Alla vill vara oberoende, men ingen är oberoende. Alla är underordnade. Ingen kan säga att "Jag är oberoende." Kan du säga, någon av er, att ni är oberoende? Finns det någon? Nej. Alla är underordnade , frivilligt. Inte med våld. Alla blir underordnade. En flicka säger (till) en pojke, "Jag vill bli din underordnade," villigt. Likaså en pojke säger till en flicka: "Jag vill vara din underordnade." Varför? Det är min natur. Jag vill vara underordnad eftersom min natur är att vara underordnad. Men jag vet inte. Jag föredrar ... Jag förkastar denna underordning; Jag accepterar en annan underordning. Men underordning är där. Precis som en arbetare. Han arbetar här. Han finner någon bättre lön på en annan plats, han går dit. Men det betyder inte att han blir självständigt. Han är underordnad. Så Herren Caitanya lär att om du vill vara underordnad eller om du vill att dyrka någon ... Vem dyrkar någon? Om du inte känner någon som är större än dig, varför ska du dyrka? Jag dyrkar min chef eftersom jag tror att han är större än jag. Han ger mig lön, månatliga sex hundra dollar. Därför måste jag dyrka honom, jag måste tillfredsställa honom.

Så Caitanya Mahāprabhu sade att du blir en underordnad av Kṛṣṇa. Ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayaḥ. Om du vill dyrka, tillbe Kṛṣṇa Och nästa, tad-dhāmaṁ vṛndāvanam. Om du vill att dyrka någon, älska då Kṛṣṇa eller dyrka Kṛṣṇa, eller Hans plats Vṛndāvana. Eftersom alla vill älska någon plats. Det är nu nationalism - något land. Någon säger: "Jag älskar detta amerikanska land." Någon säger: "Jag älskar detta kinesiska land." Någon säger: "Jag älskar den ryska marken." Så alla vill älska något land. Bhauma ijya-dhīḥ. Bhauma ijya-dhīḥ. Människor är naturligt benägna att älska något materiellt land. Vanligtvis, där han är född försöker han att älska. Caitanya Mahāprabhu sade att "Eftersom ni är benägna att älska några personer, älska Kṛṣṇa. Eftersom du vill älska någon mark, älska Vṛndāvana. " Ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas tad-dhāma vṛndāvanam. Men om någon säger: "Hur älskar man Kṛṣṇa? Jag kan inte se Kṛṣṇa. Hur älskar man Kṛṣṇa? " Då säger Caitanya Mahāprabhu ramyā kācid upāsanā vrajavadhū-vargeṇa yā kalpitā. Om du vill lära dig, om du vill veta, processen att dyrka Kṛṣṇa,eller älska Kṛṣṇa, bara försök att följa i fotspåren av gopīs. Gopīs. Gopīs, deras kärlek - den högsta perfektionen av kärlek. Ramyā kācid upāsanā. Det finns olika typer av kärlek eller dyrkan i världen. I början är, "O Gud, ge oss vårt dagliga bröd." Detta är början. När vi är, menar jag att säga, lär oss att älska Gud, vi instrueras att: "Du går till templet, går till kyrkan och ber till Gud för dina behov, för dina klagomål." Detta är början. Men det är inte ren kärlek. Ren kärlek, perfektion av ren kärlek, kan hittas bland gopīs. Det är exemplet.

Hur? Hur de älskar Kṛṣṇa? De älskar Kṛṣṇa. Kṛṣṇa gick till ... Kṛṣṇa var en koherdepojke, och med Sina vänner, andra koherdepojkar, Han brukade gå med Sina kor i betesmarken hela dagen. Det var systemet. Eftersom människor på den tiden var nöjda med mark och kor, det är allt. Det är ett sätt att lösa alla ekonomiska problem. De var inte i industrien, de inte var tjänare av någon. Helt enkelt få produktionen från marken och ta mjölk från kor, hela livsmedelsproblemet löst.