SV/Prabhupada 0285 - Det enda älskansvärda objektet är Krishna och hans land Vrindavana

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0284
Nästa Sida - Video 0286 Go-next.png

Det enda älskansvärda objektet är Krishna och hans land Vrindavana
- Prabhupāda 0285


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Så Kṛṣṇa brukade gå till betesmarken, och gopīs, hemma ... De var flickor eller kvinnor. De... Kvinnor eller flickor fick inte arbeta. Det är det vediska systemet. De bör hålla sig hemma, och de bör ges skydd av fadern, av mannen, eller äldre söner. De var inte avsedda för att gå ut. Så de höll sig hemma. Men Kṛṣṇa var, säg, miles bort i betesmarken, och gopīs hemma tänkte, "Åh, så mjuka är Kṛṣṇa's fötter. Nu går Han på den grova marken. Partiklarna av stenar sticker Hans fotsula. Så Han måste känna någon smärta. " På detta sätt tänkte de, de brukade gråta. Bara se. Kṛṣṇa är miles därifrån, och vad Kṛṣṇa känner, de helt enkelt tänker på den känslan: "Kṛṣṇa kan känna så." Detta är kärlek. Detta är kärlek. De frågar inte Kṛṣṇa, "Min käre Kṛṣṇa, vad har du hämtat från Din betesmark? Vad är i din ficka? Låt mig se." Nej . Bara tänker på Kṛṣṇa, hur Kṛṣṇa kan bli nöjd. De brukade klä sig, eftersom ... Och gå framför Kṛṣṇa med fina kläder, "Oh, han ska vara glad att se." Generellt blir en pojke eller en man glad att se sin älskade eller hustru snyggt klädd. Det är därför, det är av naturen kvinnan att klär sig fint. Och enligt Vediska systemet, bör en kvinna klä sig mycket fint bara för att tillfredsställa sin man. Det är det vediska systemet. Om hennes man inte är hemma, så hon skulle inte klä sig fint. Det finns förelägganden. Proṣita bhartṛkā. Det finns olika kläder för kvinnan. Genom att se kläderna kommer man förstå vad hon är. Man kan förstå genom att se klädnaden att hon är ogift flicka. Man kan helt enkelt genom att se kläderna att hon är gift hustru. Man kan se av klädnaden att hon är änka. Man kan se av klädnaden att hon är prostituerad. Så klädnaden är så viktig. Så proṣita bhartṛkā. Så vi kommer inte att diskutera om den sociala. Vi diskuterar om kärleksaffärer med Kṛṣṇa. Så gopīs ... Kṛṣṇa och gopīs, förhållandet var så intimt och så rent att Kṛṣṇa Själv erkände, "Mina kära gopīs, det är inte i Min makt att återgälda er för era kärleksfulla affärer." Kṛṣṇa är Gudomens Högsta Personlighet. Han kunde inte återgälda, att "Mina kära gopīs, det är inte möjligt för Mig att betala skulderna som ni har skapat genom att älska Mig. " Så det är den högsta perfektionen av kärlek. Ramyā kācid upāsanā vrajavadhū.

Jag bara beskriver uppdraget av Herren Caitanya. Han ger oss instruktion, Hans uppdrag, att det enda älskvärda objektet är Kṛṣṇa och Hans land Vṛndāvana. Och processen att älska honom, det levande exemplet är gopīs. Ingen kan nå. Det finns olika stadier av hängivna, och gopīs ska vara på den högsta plattformen. Och bland gopīs, är den högsta Rādhārāṇī. Därför kan ingen överträffa kärleken av Rādhārāṇī. Ramyā kācid upāsanā vrajavadhū-vargeṇa yā kalpitā, śrīmad-bhāgavatam amalaṁ purāṇam. Nu för att lära sig detta, all denna vetenskap av att älska Gud, det måste finnas någon bok, någon auktoritativ litteratur. Ja. Caitanya Mahāprabhu säger, śrīmad-bhāgavatam amalaṁ purāṇam. Śrīmad-bhāgavatam, är den obefläckade beskrivningen av att förstå hur man älskar Gud. Det finns ingen annan beskrivning. Från början den lär hur man kan älska Gud. De som har studerat Śrīmad-Bhāgavatam, den första versen i första Cantot janmādy asya yataḥ, satyaṁ paraṁ dhīmahi (SB 1.1.1). Början är att "jag offrar min odelade hängivenhet till den Högsta, från vilken allt har utgått. " Janmādy asya yataḥ. Så det är en, du vet, det är en stor beskrivning. Men, Śrīmad-Bhāgavatam... Om du vill lära dig att älska Gud, eller Kṛṣṇa, studera då Śrīmad-Bhāgavatam. Och för att förstå Śrīmad-Bhāgavatam, är förstudien Bhagavad-gītā. Så studera Bhagavad-gītā för att förstå den verkliga naturen, eller identifiering av Gud och dig själv och din relation, och sedan, när du är lite förtrogen, när du är förberedd, att "Ja, Kṛṣṇa är det enda älskvärda objektet" sen tar du nästa bok, Śrīmad-Bhāgavatam. Och du fortsätter. Precis som Bhagavad-gītā som den är, är ingången. Precis som studenter, de passerar sin skolexamen och går sedan in i högskolan. Så du klarar din skolexamen, hur man älskar Gud, genom att studera Bhagavad-gītā som den är. Sedan studera Śrīmad-Bhāgavatam, och ... Det är forskarutbildningen. Och när du är ännu längre avancerad, forskarutbildning, studera då boken Teachings of Lord Caitanya.