SV/Prabhupada 0287 - Återskapa ditt minne. Din kärlek för Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Återskapa ditt minne. Din kärlek för Krishna
- Prabhupāda 0287


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Prabhupāda: Några frågor?

Madhudviṣa: Prabhupāda? Är det okej för oss att läsa Śrīmad-Bhāgavatam efter att vi har mottagit din Bhagavad-gītā när den kommer ut? Eller ska vi bara helt ägna alla vår tid att studera Bhagavad-gītā som den är, och sedan vi ... och sedan gå därifrån, eller ska vi fortsätta vår studie av Śrīmad-Bhāgavatam?

Prabhupāda: Nej, du borde läsa Bhagavad-gītā som den är. Detta är bara en preliminär uppdelning. på den andliga plattformen, är allt absolut. Om du läser Bhagavad-gītā , hittar du samma påstående som i Śrīmad-Bhāgavatam. Det är inte som att om du studerar Śrīmad-Bhāgavatam att du inte behöver studera Bhagavad-gītā. Det är inte så. Du läser denna litteratur och chantar Hare Kṛṣṇa, följer regler och förordningar och lever lyckligt. Vårt program är mycket glädjande program. Vi sjunger, vi dansar, vi äter Kṛṣṇa prasādam, vi målar fina bilder på Kṛṣṇa och ser dem snyggt dekorerade, och vi läser filosofi. Så vad vill du ha mer? (skrattar)

Jāhnavā: Hur och varför förlorarde vi vår medvetenhet om vår sanna kärlek till Kṛṣṇa i början?

Prabhupāda: Hm?

Tamāla Kṛṣṇa: Hur och varför ... Hur och varför förlorade vi vår kärlek till Kṛṣṇa i början?

Jāhnavā: Nej, inte kärlek. Bara medvetenheten om kärlek, om vår sanna kärlek till Kṛṣṇa.

Prabhupāda: Vårt medvetande är där. Du älskar någon. Men du är tänkt att älska Kṛṣṇa, det har du glömt. Så glömska är också vår natur. Ibland glömmer vi. Och särskilt eftersom vi är mycket små, minimala, därför kan jag inte ens komma ihåg exakt vad jag gjorde i går kväll vid denna tidpunkt. Så glömska är inte onaturligt för oss. Och igen, om någon återupplivar vårt minne, att acceptera det, det är inte heller onaturligt. Så vårt kärleksfulla objekt är Kṛṣṇa På ett eller annat sätt, har vi glömt Honom. Vi kan inte följa historien när vi har glömt. Det är meningslöst arbete. Men vi har glömt, det är ett faktum. Nu återuppliva den. Här är påminnelse. Så ta chansen. Försök inte, historia, varför har du glömt, och vad var datumet för min glömska. Även om du vet, vad är användningen? Du har glömt. Ta det. Precis som om du går till en läkare, kommer han aldrig att fråga dig hur du fick denna sjukdom, vad är historien om denna sjukdom, vid vilken datum, vid vilken tidpunkt blev du smittad. Nej. Han känner helt enkelt din puls och ser att du har en sjukdom och han ger dig läkemedlet: ".. Ja, du tar det" På samma sätt, vi är lidande. Det är ett faktum. Ingen kan förneka. Varför lider du? Glömma Kṛṣṇa. Det är allt. Nu kan du återuppliva minnet om Kṛṣṇa, du blir glad. Det är allt. Mycket enkel sak. Inte försöka ta reda på historien när du har glömt. Du har glömt, det är ett faktum, eftersom du lider. Nu här är en möjlighet, Kṛṣṇamedvetna rörelsen. Återuppliva ditt minne, din kärlek till Kṛṣṇa. Enkel sak. Chanta Hare Kṛṣṇa, dansa, och ta Kṛṣṇa prasāda. Och om du inte är utbildad, är du illiterat, lyssna. Du har en naturlig gåva, örat. Du har fått naturligt en tunga. Så du kan chanta Hare Kṛṣṇa och du kan höra Bhagavad-gītā eller Śrīmad-Bhāgavatam från personer som befinner sig i kunskap. Så det finns inte något hinder. Inget hinder. Det krävs inte några förkunskaper. Helt enkelt du måste använda alla tillgångar du har fått. Det är allt. Du måste samtycka. Det är nödvändigt. "Ja,jag ska jag ta till Kṛṣṇamedvetande." Det beror på dig för du är självständig. Om du inte håller med, "Nej, varför ska jag ta till Kṛṣṇa ?" ingen kan ge dig. Men om du håller med, är det här, mycket lätt. Ta det.