SV/Prabhupada 0288 - När du talar om Gud, vet du vad definitionen på Gud är?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

När du talar om Gud, vet du vad definitionen på Gud är?
- Prabhupāda 0288


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Gäst: Kanske har du redan besvarat denna. Jag är inte säker. Jag hörde inte. Men jag har alltid fått lära, ända sen jag var liten, att älska Gud och då kommer jag att älska allt. Är Gud Kṛṣṇa?

Prabhupāda: Ja. Har du någon annan Gud? Någon annan Gud än Kṛṣṇa?

Gäst: Ah, vad var frågan igen? Åh, nej, nej ...

Prabhupāda: Försök att förstå vad som är Gud.

Gäst: Jag visste inte att Gud var Kṛṣṇa.

Prabhupāda: Nej, allt har en definition. Precis som om jag säger "Detta är en klocka." Så det har en definition. Klocka innebär att den är rund och det finns en vit urtavla och två händer, det finns så många siffror som anger tid. Så där, jag kan ge dig några beskrivningar. Så vad som helst, som du ser eller erfar eller försöker förstå, måste det finnas någon definition. Så när du talar om Gud, vet du vad som är definitionen av Gud?

Gäst: Ja. Jag trodde Han var kärlek.

Prabhupada: Kärlek är inte definition; kärlek är handling. Ja, kärlek. Jag älskar Gud. Kärlek är min verksamhet. Men det måste finnas någon definition av Gud. Det vet du också. Du glömmer nu. Nu, i ett ord, säger de "Gud är stor." Så hur du testar en storhet? Nästa punkt. Om du säger att "Den här mannen är mycket stor," Nu måste det finnas en förståelse, hur du uppskattar att han är stor. Dessa är olika stadier av förståelse. Så hur förstår du att Gud är stor? Vad är din beräkning, som från, på denna punkt, Gud är stor? Precis som i Bibeln sägs det: "Gud sade" Varde skapelse, "och det fanns skapelse." Är det inte? Är det inte påstående? Så här är storhet. Han sade bara, "Varde skapelse" och det fanns skapelse. Kan du göra det? Anta att du är en mycket trevlig snickare. Kan du säga, "Varde en stol," och omedelbart det finns en stol? Är det möjligt? Anta att du är tillverkare av denna klocka. Kan man säga att "jag säger, låt det bli en klocka", och det omedelbart blir en klocka? Det är inte möjligt. Därför Guds namn är satya-saṅkalpa. Satya-saṅkalpa. Satya-saṅkalpa innebär vad han tänker omedelbart det finns. Inte bara Gud, men de som har uppnått yogisk perfektion, de kan inte önska som Gud, men nästan. Underbara saker ... En yogi, om han har fått perfektion, om han önskar något, som "Jag vill ha det här," omedelbart det är där. Detta kallas satya-saṅkalpa. På detta sätt, det finns många exempel. Det är storhet. Vad jag ... Precis som moderna forskare, de försöker flyga någon rymdraket, i bra fart, så att de kan gå till månplaneten. Så många forskare i Amerika, Ryssland och andra länder, försöker. Men de kan inte. Deras sputnik kommer tillbaka. Men bara se Guds kraft. Miljontals planeter flyter precis som bommullstussar. Detta är storhet. Så någon nonsens, om han säger att "Jag är Gud," han är en skojare. Gud är stor. Du kan inte jämföra dig med Gud. Det finns ingen jämförelse. Men skojeri pågår. ". Alla är Gud Jag är Gud, du är Gud" - då är han en hund. Du visar Guds kraft, sen säger du. Först förtjäna, sen önska. Vilken makt har vi? Vi är alltid beroende. Så Gud är stor, och vi är beroende av Gud. Därför är den naturliga slutsatsen att vi måste tjäna Gud. Detta är hela (otydligt). tjäna betyder med kärlek. Om inte ... Nu precis som dessa pojkar, mina lärjungar, de tjänar mig. Vad jag säger omedelbart de verkställer. Varför? Jag är en indier, jag är en utlänning. Två eller tre år sedan var jag inte känd för dem, inte heller de var kända för mig. Varför de gör det? Eftersom det är kärlek. Tjäna betyder att utveckla kärlek. Så om du inte utvecklar din kärlek till Gud kan du inte tjäna honom. Var som helst. Närhelst du ger en viss tjänst, är det baserat på kärlek. Precis som mamma ger tjänst till det hjälplösa barnet. Varför? Kärlek. Så på samma sätt, kommer våra liv vara perfekt när vår kärlek är perfekt med den perfekta Gudomens Högsta Personlighet. Då är det okej. Ni måste lära er detta. Detta är Kṛṣṇamedvetande- i ett förhållande med Kṛṣṇa. Precis som jag älskar mina lärjungar, mina lärjungar älskar mig. Varför? Vad är det medium? Kṛṣṇa.