SV/Prabhupada 0294 - Sex sätt att överlämna sig till Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sex sätt att överlämna sig till Krishna
- Prabhupāda 0294


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Det finns sex punkter av överlämnande till Kṛṣṇa. En punkt för överlämnande är att tro att "Kṛṣṇa skyddar mig." Precis som ett litet barn har fullt förtroende för sin mor: "Min mamma är där. Det är ingen fara.." Självsäker. Jag har sett det. Alla. Jag har... Jag ska berätta en praktisk erfarenhet. I Calcutta, i mina yngre dagar, jag reste med spårvagn, och min yngsta son, var med mig. Han var bara två år gammal, eller två och ett halvt år gammal. Så konduktören, på skämt, frågade honom: "Ge mig din biljett." Så han först av allt sa så här: "Jag har inga pengar." Så konduktören sa, "Då får du gå ut." Han sade genast, "Åh, här är min far." (Skratt) Du förstår. "Du kan inte be mig att gå ut. Min far är här." Du förstår? Så detta är psykologi. Om du har närmat dig Kṛṣṇa, då kan inte ens den största rädslan agitera dig. Det är ett faktum. Så en sådan sak är Kṛṣṇa. Försök att uppnå denna största välsignelse, Kṛṣṇa. Och vad säger Kṛṣṇa? Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31). "Min käre Kaunteya, son av Kuntī, Arjuna, förklara för världen att Mina hängivna aldrig kommer att besegras." Kommer aldrig att besegras. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati.

På liknande sätt, det finns många passager i Bhagavad-gītā.. Jag citerar från Bhagavad-gītā. eftersom denna bok är mycket populär över hela världen, och ... Försök att förstå, läs den här boken, mycket värdefull bok med kunskap. Så Kṛṣṇa säger:

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Vem kan dyrka Kṛṣṇa? Som beskrivs här, att budhā. Budhā. betyder mest intelligenta person. Bodha, bodha innebär kunskap, och budhā betyder en som är klok, full av kunskap. Alla är ute efter kunskap. Här har du det här Washington University. Det finns många studenter. De har kommit hit för att skaffa sig kunskap. Så den som har förvärvat fulländning av kunskap eller den högsta plattformen av kunskap, han kallas budhā. Så inte bara budhā men bhāva-samanvitāḥ. Bhāva betyder extas. Man måste vara mycket lärd och vis, samtidigt som han måste känna andlig extas. "En sådan person," säger Kṛṣṇa iti matvā bhajante mām. "Dessa personer dyrkar Mig eller älskar Mig." En som är mycket intelligent och en som är transcendentalt mycket full av extas, en sådan person älskar Kṛṣṇa eller dyrkar Kṛṣṇa . Varför? Eftersom iti matvā, "genom att förstå detta." Vad är detta? Ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8), "Jag är alltings ursprung, sarvasya." Allt du tar, om du går på, finner ut, så hittar du i slutändan att det är Kṛṣṇa. Vedānta säger också samma sak. Vad är Brahman? Athāto brahma jijñāsā.