SV/Prabhupada 0303 - Trascendental. "Du är bortom"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Trascendental. "Du är bortom"
- Prabhupāda 0303


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Fortsätt.

Tamāla Kṛṣṇa:: "Din position är att du är transcendental."

Prabhupāda: transcendental. "Du är bortom." Detta förklaras i Bhagavad-gītā::indriyāṇi parāṇy āhur

indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ
manasas tu parā buddhir
yo buddheḥ paratas tu saḥ
(BG 3.42)

Nu ... Först av allt, du uppfattar den här kroppen. Kroppen betyder sinnena. Men när du går vidare ser vi att sinnet är centrum för dessa sensuella aktiviteter. Om inte sinnet är ljud, kan vi inte agera med våra sinnen. Så indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ. Så transcendentalt till sinnena, är inre sinnet. och transcendentalt till inre sinnet, finns intelligensen, och transcendentalt till intelligensen, finns själen. Det måste vi förstå. Fortsätt.

Tamala Krishna: " 'Kṛṣṇa's inre energi är andlig i konstitutionen, och den yttre energin är materiell. Du är mellan den materiella energin och andliga energin, och därför är din position marginell. Med andra ord, tillhör du den marginella energin av Kṛṣṇa. Du är samtidigt ett med, och skiljd från Kṛṣṇa.. Eftersom du är ande, därför skiljer du dig inte från Kṛṣṇa, men eftersom du är bara en obetydlig partikel av Kṛṣṇa, skiljer du dig därför från honom. "

Prabhupāda: Nu, här är ett ord som används, marginell energi. Marginell energi, det exakta sanskritordet är taṭastha. Precis som i slutet av landet, börjar havet. Så det är en marginell mark. Bara du går till kusten av Stilla havets strand, hittar du en del mark. Ibland är det täckt av vatten och ibland är det öppen mark. Detta är marginell. På samma sätt, har vi ande själar, även om vi är konstitutionellt ett med Gud, men ibland är vi täckta av māyā och ibland är vi fria. Därför är vår ståndpunkt marginell. När vi förstår vår verkliga position, sedan ... Samma ... Precis som samma exempel. Försök att förstå. Den där... På stranden hittar du en viss del av marken som ibland är täckt av vatten, och återigen är det land. På samma sätt är vi ibland täckta av māyā,, lägre energi, och ibland är vi fria. Så vi måste upprätthålla detta fria tillstånd. Precis som i öppen mark, finns det inget mer vatten. Om du kommer lite långt bort från havsvatten, då finns det inget mer vatten, Allt det är land. Likaså om du håller dig från materiellt medvetande, komma till landet av andligt medvetande, eller Kṛṣṇamedvetande, då håller du din frihet. Men om du håller dig på den marginella positionen, då ska du ibland täckas av māyā och ibland bli fri. Så det är vår position.