SV/Prabhupada 0328 - Den här Krishnamedvetna rörelsen är allomfattande

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Den här Krishnamedvetna rörelsen är allomfattande
- Prabhupāda 0328


University Lecture -- Calcutta, January 29, 1973

Så den här Kṛṣṇamedvetna rörelsen är allomfattande. Det kan lösa alla problem i världen - politiska, sociala, ekonomiska, religiösa, allt. Den är allomfattande. Så min begäran är att jag arbetar nu med mina amerikanska lärjungar och europeiska lärjungar. Varför inte indier? Jag tror att i dessa möten finns många unga män, utbildade, lärda. Gå med i denna rörelse, och enligt order från Śrī Caitanya Mahāprabhu,

bhārata-bhūmite manuṣya janma haila yāra
janma sārthaka kari' karo paropakāra
(CC Adi 9.41)

Nu är det tid att göra välfärdsaktiviteter för hela världen. De har sjunkit ned till förvirring, överallt. Du vet att i västländerna, hippyrörelser. Vilka är dessa hippies? De är också utbildade, som kommer från mycket rika familjer också, men de gillar inte miljön i vägen som deras fäder och farfäder gillade. De har förkastat. Så detta är det gyllene tillfället att predika Kṛṣṇa kult över hela världen. Ni beklagar eftersom några yards mark har tagits bort från ert land som Pakistan, men om du sprider denna Krishnamedvetna rörelse, kommer hela världen att bli Hindustan. Det finns en sådan styrka; Jag ger dig min direkta uppfattning. Människor längtar efter det. Så länge jag är i Indien, praktiskt taget jag slösar bort min tid. Utanför Indien, är detta mottagande så allvarligt att varje del av min stund utnyttjas på rätt sätt.

Så jag har kommit till detta universitet med en förhoppning om att några av er blir verklig brāhmaṇa.. Sanskritavdelning är avsedd för brāhmaṇas.. Paṭhan pāṭhan yajana yājana dāna pratigraha.. En brāhmaṇa kallas paṇḍita.. Varför? Eftersom en brāhmaṇa. måste vara lärd. Brāhmaṇa kallas inte en dåre. Så denna avdelning, avdelningen för Sanskrit, är avsedd för brāhmaṇas. Jag önskar att några av er måste gå med i denna rörelse, gå till främmande länder, predika denna sublima kult av Caitanya Mahāprabhu. Pṛthivīte āche yata nagarādi grāma. Det finns ett stort behov. Vi har, naturligtvis, etablerat så många tempel, men ändå krävs det att vi etablerar tempel, Rādhā-Kṛṣṇa tempel, Caitanya Mahāprabhu's tempel, i varje by, varje stad i världen. Nu från var och en av våra center, sänder vi hängivna i bussar. De går in i byar, i Europa och Amerika, och de är mycket väl mottagna. England speciellt, de går från by till by. De är mycket väl mottagna. Denna kult är så trevlig. Även kristna prästerna, de är förvånade. De är förvånade. En av prästerna i Boston, utfärdade en broschyr att "Dessa pojkar, de är våra pojkar, från kristna och judar. Innan denna rörelse, de brydde inte sig att komma till kyrkorna även. Nu är de galna efter Gud. "De erkänner. Den kristna prästerliga klassen, de är inte emot oss. De som är av sundare klass, de medgav att "Swamiji's ger något konkret." Deras fäder och förfäder kommer till mig. De böjer sig ner. De säger, "Swamiji, det är en stor lycka för oss att du har kommit till vårt land." Så jag arbetar ensam, och rörelsen är uppskattad. Och om personer, forskare från detta universitet kommer fram och hjälper denna rörelse ... Den är avsedd för det. Brāhmaṇa's verksamhet är att predika. Brahmā jānāti. Man måste känna Brāhmaṇa och sprida kunskapen om brahma-jñāna.. Det är brāhmaṇas verksamhet.