SV/Prabhupada 0329 - Döda en ko eller döda en grönsak, det blir en syndfull reaktion

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Döda en ko eller döda en grönsak, det blir en syndfull reaktion
- Prabhupāda 0329


Room Conversation -- April 23, 1976, Melbourne

Mr Dixon: Den strikta hållningen på ätandet av kött, härrör det från det faktum att djurens liv är särskilt priviligierade ...

Prabhupāda: grönsaker har liv.

Mr Dixon: Ja. Vad jag frågar är att eftersom djur har en högre prioritet i livet än grönsaker?

Prabhupāda: Ingen fråga om prioritering. Vår filosofi är att vi är Guds tjänare. Så Gud äter, och oavsett vad rester av livsmedel Han lämnar kvar, det skall vi ta. Så i Bhagavad-gītā ... finner vi denna vers. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati (BG 9.26). Precis som du har kommit hit. Så om jag vill erbjuda dig något ätbart, är det min plikt att be er, "Mr Nixon, vad kan du tänka dig att äta?" Så du dikterar, "Jag gillar det här väldigt mycket." Sedan, om jag erbjuder dig den maten, då blir du nöjd. Så vi har inviterat Kṛṣṇa till detta tempel, så vi lyssnar, vilken mat vill Han äta? Så Han sade att ...

Guru-kṛpā: "Om man erbjuder mig med kärlek och hängivenhet ett löv, en blomma, frukt eller vatten, jag kommer att acceptera det.

Prabhupāda: Patraṁ puṣpaṁ phalam. Han frågar efter en mycket enkel sak som alla kan erbjuda. Precis som ett litet blad, patram, en liten blomma, puṣpam, lite frukt och lite vätska, antingen vatten eller mjölk. Så vi erbjuder det. Vi gör olika variationer med dessa ingredienser, patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam (BG 9.26), och efter att Kṛṣṇa har ätit, tar vi det. Vi är tjänare; vi tar resterna av maten som lämnats kvar av Kṛṣṇa. Vi är varken vegeterianer eller ickevegeterianer. Vi är prasād-ian. Vi bryr oss inte om grönsaker eller inte grönsaker, eftersom antingen du dödar en ko eller dödar en grönsak, är den syndfulla handlingen där. Och enligt naturens lag, sägs det att djuren som inte har någon hand, de är mat för djuren med händer. Vi är också djur med händer. Vi människor, vi är också djur med händer, och det finns djur - inga händer men fyra ben. Och det finns djur som inte har några ben, det är grönsaker. Apadāni catuṣ-padām. Dessa djur som inte har några ben, de är mat för djuren med fyra ben. Precis som kon äter gräs, geten äter gräs. Så att äta grönsaker, det är inte förtjänstfullt. Då skulle getterna och korna vara mer prisvärda, eftersom de inte rör något annat än grönsaker. Så vi predikar inte att bli getter och kor. Nej, vi predikar att du blir tjänare till Kṛṣṇa. Så vad Kṛṣṇa äter, äter vi. Om Kṛṣṇa säger att "Ge mig kött, ge mig ägg" så ska vi erbjuda Kṛṣṇa kött och ägg och vi ska äta det. Så det handlar inte om vegetarisk, eller ickevegetarisk. Nej. Det är inte vår filosofi. Eftersom antingen du äter vegetabiliskt eller äter kött, dödar du. Och du måste döda annars kan du inte leva. Det är naturens sätt.

Mr Dixon: Ja.

Prabhupāda:: Så vi är inte på det sättet.

Mr Dixon: Tja, varför är du så strikt på ...

Prabhupāda Strikt på detta sätt, inget kött-ätande, eftersom ko skydd krävs. Vi behöver mjölk. Och istället för att ta mjölk, om vi äter korna, så var finns mjölk?

Mr Dixon: Så mjölk är mycket viktigt.

Prabhupāda: Mycket, mycket viktigt.

Mr Dixon: När det gäller produktion av livsmedel för världen, skulle världen vara mycket bättre utan att äta djur.

Prabhupāda: Nej, mjölk krävs. Viss fet vitaminrik mat krävs. Den nödvändigheten kommer av mjölk. Därför särskilt ...

Mr Dixon: Går det inte att får alla nödvändigheter du behöver från spannmål?

Prabhupāda: Korn, nej. Korn, det är stärkelse. Enligt medicinsk vetenskap, kräver vi fyra olika grupper: stärkelse, kolhydrater, protein och fett. Det är fullkomlig föda. Så du kan få alla dessa saker genom att äta ris, dahl - baljväxter, och vete. Dessa saker innehåller .... Baljväxter och vete innehåller protein. Och mjölk innehåller också protein. Så vi behöver protein. Fett får vi från mjölk. Fett är nödvändigt. Och grönsaker, kolhydrater; och spannmål, stärkelse. Så om du förbereder fina livsmedel med alla dessa ingredienser, är det fullkomligt. Och offrar det till Kṛṣṇa, då blir det renat. Då är du fri från alla syndfulla aktiviteter. Annars även om du dödar grönsaker, är du syndfull, eftersom det har liv. Du har ingen rätt att döda ett annat liv. Men du måste leva av liv. Detta är din position. Därför är lösningen att du tar prasādam. Om det finns synd genom att äta grönsaker eller kött går det till den som äter. Vi tar resterna, det är allt.