SV/Prabhupada 0335 - Utbilda människorna att bli första klassens yogis

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Utbilda människorna att bli första klassens yogis
- Prabhupāda 0335


Lecture on BG 2.24 -- Hyderabad, November 28, 1972

En brāhmaṇa, han ber till Kṛṣṇa: "Min käre Herre, jag har blivit tjänare till mina sinnen." Här är alla tjänare till sina sinnen. De vill njuta med sinnena. Inte njuta av - de vill tjäna sinnena. Min tunga säger, "Ta mig till den eller den restaurangen och ge mig en sådan mör kyckling." Jag går genast. Inte för att njuta av, men för att följa ordern av min tunga. Därför i namn av så kallade njutning, är vi alla tjänare av sinnena. På Sanskrit kallas det go-dāsa. Go betyder sinnen. Så om du inte blir gosvāmī, är ditt liv förstört. Gosvāmī. Du kan inte dikteras av sinnena. Du måste diktera för sinnena. Så snart tungan säger: "Nu, ta mig till den restaurangen, eller ge mig en cigarett," om du säger, "Nej. Ingen cigarett, ingen restaurang, bara kṛṣṇa-prasāda," då är du gosvāmī. Då är du gosvāmī. Detta är egenskapen, sanātana. Eftersom jag är evig tjänare till Kṛṣṇa. Så det här kallas sanātana-dharma. Det har vi beskrivit i Ajāmila-upākhyāna. Detta stadium kan uppnås. Tapasā brahmacaryeṇa śamena damena śaucena tyāgena yamena niyamena (SB 6.1.13).

Därför är hela den vediska litteraturen avsedd för hur man kan kontrollera sinnena. Yoga. Yoga indriya-saṁyama. Det är yoga. Yoga betyder inte att visa något magiskt. Detta är den första klassens magi. Om du tränar yoga ... Jag har sett så många så kallade yogis, men de kan inte kontrollera sin rökning. Du ser. Rökning och så många saker pågår. Och ändå, de passerar som yogi. Vilken typ av yogi? Yogi betyder en som kontrollerar sinnena. Śamena damena brahmacaryeṇa. Det finns... I Bhagavad-gītā förklaras allt där yoga systemen beskrivs. Och för fem tusen år sedan, Arjuna hörde om denna yoga, kontrollera sinnena. Så han var en gṛhastha och politiker också, eftersom han tillhörde den kungliga familjen. Han kämpade för att vinna seger över riket. Så Arjuna sa uppriktigt, "Min käre Krishna, det är inte möjligt för mig att bli en yogi, eftersom det är ett mycket svårt arbete. Du ber mig att sitta ner på en enslig plats, på en helig plats, och i en vinkelrät pose, helt enkelt titta på den punkt på näsan, min näsa, så många saker ... Men det är inte möjligt för mig. " Han vägrade helt enkelt. Så Kṛṣṇa, bara för att uppmuntra Sin vän och hängivne ... Han kunde förstå att Arjuna blir besviken. Han erkänner uppriktigt att det inte är möjligt för honom. Egentligen är han en politiker. Hur kan det vara möjligt för honom att bli en yogi? Men våra politiker, de säger att de praktiserar yoga. Vilken typ av yoga? Har han blivit mer än Arjuna? I denna fallna tidsålder? Fem tusen år sedan, hur mycket mer gynnsamma villkor var det inte då. Och nu, i ett sådant ogynnsamt tillstånd, försämrat tillstånd, du vill bli en så kallad yogi? Det är inte möjligt. Kṛte yad dhyāyato viṣṇum (SB 12.3.52).. Yoga betyder att meditera på Viṣṇu. Det var möjligt i Satya-yuga. Precis som Vālmīki. Han mediterade under sextiotusen år, och blev perfekt. Så vem kommer att leva i sextio år? Så det är inte möjligt. Så därför Kṛṣṇa, för att uppmuntra honom ... Egentligen är syftet med yoga, förklarade han för Arjuna,

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntar-ātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
(BG 6.47).

Förstklassig yogi. Vem? Yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntar-ātmanā.. En som alltid tänker på, alltid tänker på mig, Kṛṣṇa. "

Så denna Kṛṣṇamedvetna rörelse utbildar människor att bli första klassens yogi. Tänk på Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Det är inte en falsk sak. Det är verkligt. Du kan bli yogi. Du kan bli Brahman. Brahma-bhūyāya kalpate.

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Så en som blir förverkligad, självförverkligad person, brahma-bhūta, (SB 4.30.20) brahma-bhūtaḥ prasannātmā (BG 18.54), vad återstår för honom? Det är det yttersta målet med livet, att bli ahaṁ brahmāsmi. Den vediska litteraturen lär oss att "Tro inte att du tillhör detta materiella. Du är Brahman." Kṛṣṇa är Para-brahman, och vi är underordnade Brahman. Nitya-kṛṣṇa-dāsa. Vi är tjänare av Brahman. Han är mästare Brahman. Så, så i stället för att förstå att jag är tjänare av Brahman, jag tänker jag är herre av Brahman. Det är en annan illusion. Det är en annan illusion.