SV/Prabhupada 0336 - Hur kan de vara som galna efter Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Hur kan de vara som galna efter Gud?
- Prabhupāda 0336


Lecture on SB 1.2.5 -- Aligarh, October 9, 1976

Nu är du i det här landet, anta att du är i Indien, och nästa liv, eftersom du måste ändra din kropp, nästa liv kanske du inte tar födelse i Indien. Du kanske har tagit födelse på de himmelska planeterna eller i djursamhället. Eftersom det inte finns någon garanti. Kṛṣṇa säger tathā dehāntara-prāptir. Död innebär förändring av kroppen. Men vilken typ av kropp du måste acceptera, kommer att bero på ett överordnat arrangemang. Men du kan arrangera också. Precis som om du tar en läkarexamen, Det finns möjlighet att få ett läkarjobb , att få en tjänst i regeringens medicinska råd, men det skall först godkännas av det medicinska rådet och så vidare, och så vidare. Det finns så många villkor. På samma sätt för att få nästa kropp, det är inte ditt val. Det valet beror på en högre instans. Karmaṇā daiva netreṇa jantur dehopapattaye (SB 3.31.1). Det känner vi inte till, nästa liv. Inte heller strävar vi efter vad som blir nästa liv. Vi måste acceptera ett nästa liv efter att gett upp denna kropp.

Därför måste vi förbereda oss för detta ändamål. Så förbereda oss betyder, I Bhagavad-gītā sägs det yānti deva-vratā devān (BG 9.25). Om du förbereder dig att gå till de högre planetsystemen, Candraloka, Sūryaloka, Indraloka, Svargaloka, Brahmaloka, Janaloka, Maharloka, Tapoloka - det finns så många hundratals. Om du vill gå dit, då förbereder du på det sättet. Yānti deva-vratā devān pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ. Så om du vill gå till Pitrloka kan du gå dit. Om du vill gå till de högre planetsystem, i Devaloka, kan du gå dit. Och om du vill stanna här, kan du stanna här. Och om du vill gå gå till loka, Goloka, Vṛndāvana, mad-yājino 'pi yānti mām (BG 9.25). Du kan åka dit. Tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Det är möjligt. Kṛṣṇa säger tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti (BG 4.9). Om du vill kan du gå tillbaka hem, tillbaka till Gud. Det är möjligt. Så därför intelligenta personer, de måste veta "Om jag går till Devaloka, vad är resultatet av att gå dit. Om jag går till Pitṛloka, vad är resultatet. Om jag stannar här, vad är resultatet. Och om jag går tillbaka hem, tillbaka till Gud, vad är resultatet. " Det slutgiltiga resultatet är att om du kan gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen, då säger Kṛṣṇa vad som är resultatet. Resultatet är tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9), att du inte tar födelse igen i denna materiella värld. Så det är den högsta vinsten. Punar janma naiti mām eti.

mām upetya tu kaunteya
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ
(BG 8.15)

Det är den högsta perfektionen. Och därför sägs det här, sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (SB 1.2.6). Så om du vill gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen, då yato bhaktir adhokṣaje. Du måste ta dig an, detta innebär, bhakti. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Kṛṣṇa, eller den Högste Herren, kan inte förstås av karma, jñāna, yoga. Ingen process kommer att vara tillräcklig för att förstå Kṛṣṇa.. Därför måste man ta upp denna process som rekommenderas av Kṛṣṇa, bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Därför behöver vi inte ägna oss åt Kṛṣṇa's līlā om den inte utförs av de hängivna. Inte professionella män. Det är förbjudet. Caitanya Mahāprabhu ägnade sig aldrig åt. Eftersom ämnet Kṛṣṇa kan förstås endast genom processen av bhakti. Yato bhaktir adhokṣaje (SB 1.2.6). Utan bhakti, är det inte möjligt. Man måste anta processen av bhakti om man verkligen vill gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Det är den Kṛṣṇamedvetna rörelsen.

Vår rörelse, denna Kṛṣṇamedvetande rörelse, utbildar människor hur man blir avancerad i hängiven tjänst och hur man ska gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Och detta är inte en särskilt svår uppgift. Det är väldigt lätt. Om det inte är lätt hur kan då européerna, amerikanerna, ta det på så stort allvar? Eftersom de, tror jag åtminstone för tio år sedan, innan denna rörelse, de flesta av dem, de visste inte vad är Kṛṣṇa Nu är de alla hängivna Kṛṣṇa. Även de kristna prästerna, de är förvånade. I Boston, en kristen präst, han erkände att "Dessa pojkar, de är våra pojkar, de kommer från den kristna gruppen eller den judiska gruppen. Så innan denna rörelse kom de brydde sig inte om ens att se oss, eller att ställa några frågor om Gud eller komma till kyrkan. De försummade helt. Och nu, hur kommer det sig att de är som galna efter Gud? " De är förvånade. "Varför? Varför har de blivit så ...?" Eftersom de har tagit upp processen. Processen är viktig. Helt enkelt spekulation ... Bhakti är inte teoretiskt. Det är praktiskt. Yato bhaktir adhokṣaje. Om du vill ta till bhakti processen, det är inte spekulation. Du måste faktiskt engagera dig i processen. Yato bhaktir adhokṣaje. Den processen är

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(SB 7.5.23)