SV/Prabhupada 0350 - Vi försöker att göra folk kvalificerade att se Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi försöker att göra folk kvalificerade att se Krishna
- Prabhupāda 0350


Lecture on BG 7.2 -- Nairobi, October 28, 1975

Brahmānanda: Han säger att vi från Veda vet att Kṛṣṇa är obegränsad, speciellt när Han utförde Sin rāsa-līlā med gopis. Så om Kṛṣṇa är obegränsad, varför gjorde han inte ...?

Indisk man: Manifesterar sig över hela världen, så att alla levande varelser skulle ha lika stor chans att gå tillbaka hem?

Brahmānanda: Varför manifesterade han inte Sig själv över hela världen, så att alla levande varelser kan ha lika stor chans ...?

Prabhupāda: Ja, Han manifesterade Sig över hela världen, men du har inga ögon att se Honom. Det är din defekt. Kṛṣṇa är närvarande överallt. Men precis som solen är närvarande på himlen. Varför kan du inte se nu? Huh? Svara på detta. Tror du att solen inte är i himlen? Tror du att solen inte är där? Så gå upp på taket och se solen. (skratt) Varför bevisar du att du är en lymmel, att "Nej, nej, det finns ingen sol"? Kommer det att accepteras av lärda män? Eftersom du inte kan se solen, det finns ingen sol? Kommer det att accepteras av alla lärda forskare? På natten kan du inte se solen, så om du säger till någon lärd man, någon som vet besked , "Nej, nej, det finns ingen sol", kommer han att acceptera det? Han kommer att säga att "Solen är där. Din lymmel du kan inte se." Det är allt. "Du måste bara komma ur ditt oförstånd. Då kan du se." Nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya yoga-māyā-samāvṛtaḥ (BG 7.25), Kṛṣṇa said. Han visar sig inte för lymmlar, men en som vet, han ser.

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa...
(Bs. 5.38)

De hängivna ser alltid Kṛṣṇa. För honom är Han alltid närvarande. Och för lymmlarna kan Han inte ses. Det är skillnaden. Så du måste bli en icke-lymmel; då kan du se. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe arjuna tiṣṭhati (BG 18.61). I det innersta av allas hjärtan är Kṛṣṇa närvarande. Men vet du det? Kan du se? Kan du prata med Honom? Han är i ditt hjärta, Han är närvarande. Men vem pratar Han med? Teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam, dadāmi buddhi-yogaṁ tam (BG 10.10). Han pratar med den hängivne som är engagerad tjugofyra timmar i Hans tjänst. Detta finns förklarat i Bhagavad-gītā. Har du inte läst Bhagavad-gītā? Så allt kräver kvalifikation. Så denna Kṛṣṇamedvetna rörelse innebär att vi försöker göra folk kvalificerade att se Kṛṣṇa. Utan att vara kvalificerad, hur kan du se? Det kräver kvalifikation.