SV/Prabhupada 0353 - Skriv,läs,tala,tänk,dyrka,laga mat&äta för Krishna- Det är Krishnamedvetande

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Skriv,läs,tala,tänk,dyrka,laga mat&äta för Krishna- Det är Krishnamedvetande
- Prabhupāda 0353


Lecture on SB 2.1.2 -- Vrndavana, March 17, 1974

Prabhupāda: Så vi skiljer oss från de så kallade gosvāmīs. De som kommer att finnas kvar i Vṛndāvana ... Överallt. Vṛndāvana är överallt. Överallt där det finns Kṛṣṇa's tempel, Kṛṣṇa's saṅkīrtana, där är Vṛndāvana. Caitanya Mahāprabhu sade att "Mitt sinne är alltid i Vṛndāvana." Eftersom han alltid tänker på Kṛṣṇa. Kṛṣṇa är där, Han är Kṛṣṇa Själv bara för att lära oss. Så på samma sätt, vartän du bor, om du faktiskt följer instruktionerna av Kṛṣṇa, som Kṛṣṇa, säger, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65), då är det Vṛndāvana. Oavsett var du bor. Tro inte att "Eftersom vi har ett tempel i Melbourne, att Melbournes gudsgestalt är här, så det är inte Vṛndāvana. "Det är också Vṛndāvana. Om ni dyrkar gudsgestalten mycket strikt, följer regler och förordningar, så var du än är, är det Vṛndāvana. Speciellt denna Vṛndāvana dhāma, där Krishna faktiskt framträdde. Så det här är Vṛndāvana, Goloka Vṛndāvana. Här, de som kommer att sköta denna institution, de måste vara förstklassiga gosvāmīs. Detta är mitt förslag. Inte gṛhamedhi. Inte gṛhamedhi. Gosvami. Som ...

Eftersom denna plats upptäcktes av gosvāmīs, ṣaḍ-gosvāmī. Sanātana Gosvāmī kom hit, Rūpa Gosvāmī kom hit. Och sedan andra Gosvāmīs, Jīva Gosvāmī, Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī, alla samlades här. för utförande av order från Śrī Caitanya Mahāprabhu- att skriva böcker om Kṛṣṇa, Hans lekar, Hans līlā; mycket, jag menar, den högste andliga förståelsen skrev de om. Nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau. Detta är verksamheten hos Gosvāmīs, symptomen. Det första symtomet är kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau. De var alltid upptagna-Kṛṣṇa-kīrtana. Kṛṣṇa-kīrtana innebär ... Precis som vi utför kīrtana med khol, karatāla, det är också kṛṣṇa-kīrtana. Och att skriva böcker, det är också kṛṣṇa-kīrtana. Och att läsa böcker, det är också kṛṣṇa-kīrtana. Inte så att bara denna kīrtana är kīrtana. Om du skriver böcker om Kṛṣṇa, om du läser böcker om Kṛṣṇa, om du talar om Kṛṣṇa, du tänker på Kṛṣṇa, du dyrkar Kṛṣṇa, du lagar mat för Kṛṣṇa, du äter för Kṛṣṇa,-så det är kṛṣṇa-kīrtana.

Därför innebär gosvāmī tjugofyra timmars engagemang i kṛṣṇa-kīrtana på det ena eller det andra sättet. Kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau. Hur? Premāmṛtāmbho-nidhī. Eftersom de smälte samman med havet av kṛṣṇa-prema. Om vi ​​inte har fått kṛṣṇa-prema, kärlek till Kṛṣṇa, hur kan vi förbli nöjda i aktiviteter för Kṛṣṇa? Det är inte möjligt. De som inte har utvecklat kärlek till Kṛṣṇa?, de kan inte vara engagerade i tjugofyra timmars aktivitet för Kṛṣṇa. Vi bör överväga att ... vi ska alltid spara tid, att absorberas i Kṛṣṇa-aktiviteter. Den period vi sover, den är bortkastad. Den går till spillo. Så vi ska försöka att spara tid. Kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (CC Adi 17.31). Hari är ett annat namn på Kṛṣṇa. Sadā, tjugofyra timmar. Faktiskt det gjorde Gosvāmīs. De är våra exempel. De sov inte mer än två timmar eller som mest, tre timmar. Så nidrāhāra-vihārakādi-vijitau. De segrade över. Detta är gosvāmī. De besegrade dessa saker. Vad är det? Nidrāhāra, nidrā, āhāra, vihāra. Vihāra betyder sinnesnjutning, och āhāra innebär att äta eller samla. Generellt äta, āhāra. Och nidrā. Nidrāhāra-vihārakādi-vijitau. Besegrat. Det är Vaiṣṇava.. Inte att av tjugofyra timmar, trettiosex timmar sover. (skratt) Och på samma gång utge sig för att vara gosvāmī. Vad är detta go...? Go-dāsa. De är go-dāsa. Go innebär sinnen, och dāsa betyder tjänare.

Så vår policy bör vara, istället för att bli tjänare av sinnena, Vi måste bli tjänare till Kṛṣṇa.. Detta är gosvāmī. Eftersom om du inte besegrar, kommer sinnena alltid fråga dig, "Vänligen ät, vänligen sova, vänligen ha sex. Vänligen ha detta, vänligen ha detta." Detta är materiellt liv. Detta är materiellt liv, utsättas för diktamen av sinnena. Det är materiellt liv. Och man måste bli ... Gosvāmī innebär sinnet dikterar "Vänligen ät mer, sov mer, vänligen ha mer sex, ha mer försvarsutgifter ... " Så det här är materialism. Försvarsbudget innebär att behålla pengar. Det är försvarsbudget. Så ... Så det här är materialism. Spiritualism betyder "Nej, det är ingen." Nidrāhāra. Sinnena dikterar, "Gör detta, gör det, gör det," och du måste vara så stark, att ni kommer att svara: "Nej, inte mera." Då är ni gosvāmī. Detta är gosvāmī. Och gṛhamedhi, gṛhastha-framträder på samma sätt. Men gṛhastha betyder ingen diktamen av sinnena. Då blir du gosvāmī. Då, som Narottama dāsa Ṭhākura säger, gṛhe vā banete thāke hā gaurāṅga bole ḍāke. Hā gaurāṅga,"Alltid chanta Nitāi-Gaura, och tänka på Nitāi-Gaura, sådan person, säger Narottama dāsa Ṭhākura... Gṛhe vā "Han kan vara en sannyāsī, eller han kan vara en gṛhastha. Det spelar ingen roll. Eftersom han är absorberad i tanken på Nitāi-Gaura " Så narottama māge tāṅra saṅga: "Narottama önskar alltid att vara med en sådan person." Gṛhe vā banete thāke, hā gaurāṅga bole ḍāke, narottama māge tāṅra saṅga. Narottama önskar alltid umgänget med en sådan person. Kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau premāmṛtāmbho-nidhī dhīrādhīra-jana-priyau.

Och gosvāmī måste vara mycket omtyckt av alla klasser av män. Det finns två klasser av män: dhīra och adhīra. Dhīra betyder en som kontrollerar sinnena, och adhīra innebär en som inte kan. Gosvāmīs är mycket vänlig mot alla klasser av män. Dhīradhīra-jana-priyau. Så hur kan du ...? Hur kan gosvāmī vara ...? När de sex Gosvāmīs var här i Vṛndāvana, de var så uppskattade av hela folket. Även i detta Vṛndāvana dhāma, byborna, om de hade några gräl mellan man och hustru, de gick till Sanātana Gosvāmī, "Sir, vi är oeniga. Kan du medla mellan oss." Och Sanātana Gosvāmī ger sin dom: "Du har fel." Det är allt. Och de kommer acceptera. Bara se hur omtyckta de var. Sanātana Gosvāmī skulle ta beslut om deras familjegräl också. Så dhīrādhīra-jana-priyau.

Dessa vanliga män, de var inte heliga personer, men de var hängivna till Sanātana Gosvāmī. Därför var deras liv framgångsrikt. Eftersom de följde Sanātana Gosvāmī´s order, därför var de också befriade. De kanske personligen hade fel, men de höll sig till Sanātana Gosvāmī. Och Sanātana Gosvāmī var vänlig mot dem. Detta är en Gosvāmī. Du kan också ringa dem, ge dem prasādam, behandla dem mycket fint: "Bara lyssna till Hare Kṛṣṇa. Du kommer hit. Sjung Hare Kṛṣṇa. Ta prasāda." De kommer att vara din ..., under din kontroll. De kommer att vara under din kontroll. Och så snart de blir under din kontroll, gör de framsteg. Omedelbart. Eftersom under Vaiṣṇava, om han går med på att följa, blir han ... Det kallas ajñāta-sukṛti. Eftersom han erbjuder dig ... Precis som när vi går, säger de, "Hare Kṛṣṇa. Jaya Rādhe." Det är metoden för att visa respekt. Så om dessa vanliga människor visar respekt till en Vaiṣṇava, blir de avancerade. Så du måste bli en Vaiṣṇava. Annars varför skulle de visa dig respekt? respekt kan inte krävas. Det måste förtjänas. Genom att se dig, kommer de att visa dig respekt. Därefter dhīrādhīra-jana-priyau. Detta är gosvāmī.

Tack så mycket.

Hängivna: Jaya Śrīla Prabhupāda.