SV/Prabhupada 0357 - Jag vill starta en revolution mot det gudlösa samhället

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jag vill starta en revolution mot det gudlösa samhället
- Prabhupāda 0357


Morning Walk -- December 11, 1973, Los Angeles

Prabhupāda:: Min hälsa är inte alltid så bra. Ändå, varför försöker jag? Det är min ambition. Jag vill starta en revolution. Deras gudlösa civilisation, emot deras gudlösa civilisation. Det är min ambition. Amerikanerna kommer att vara de bästa personerna att bli utbildade i denna linje och att leda, att bli ledare. De är redan ledare, men de måste vara verkliga ledare nu, så att hela världen kan bli lycklig. Det kan jag ge riktlinjer till. Om de högsta amerikanska gentlemännen kommer till mig, Jag kan ge dem vägledning hur de kan bli världsledande. Verkliga ledare, inte bedragare. Eftersom Gud har gynnat dem, så många saker. Och denna rörelse har startats från Amerika. Jag startade denna rörelse från New York. Så det bör tas på största allvar av regeringen.

(paus) Hṛdayānanda: Du säger att Amerika är det viktigaste?

Prabhupāda: Ja.

Hṛdayānanda: Du tror ...

Prabhupāda Därför jag kom till ert land ...

Hṛdayānanda: Så kanske ...

Prabhupāda: ... eftersom ni är viktigast. Nu måste ni ... Under min ledning måste vara riktigt viktiga, inte falskt viktiga.

Hṛdayānanda: Så kanske jag skulle stanna här då och predika.

Prabhupāda: Ah?

Hṛdayānanda: Om det är så viktigt, jag tror kanske jag borde stanna här och hjälpa Rūpānuga.

Prabhupāda: Ja. Förändra hela nationen, förvandla den till Guds-medvetande, eftersom de har deklarerat i konstitutionen, "Vi förlitar oss på Gud" Nu måste de ta det på största allvar. Vad betyder det med "Gud"? Vad betyder det med "förtroende"? Ni tar denna propaganda. Vi gör det faktiskt. Vi litar på Gud; Därför har vi offrat hela vårt liv för Gud. Detta är förtröstan på Gud. Inte att röka i salongen, och du litar på Gud. Inte den typen av förtroende. Verkligt förtroende.