SV/Prabhupada 0367 - Vrindavana betyder att Krishna är i centrum

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vrindavana betyder att Krishna är i centrum
- Prabhupāda 0367


Lecture on BG 7.1 -- Bombay, December 20, 1975

Så Kṛṣṇa personligen undervisar Bhagavad-gītā för att förstå Honom, så vi bör dra nytta av detta, annars kommer vi att missa denna möjlighet i denna mänskliga livsform. Kṛṣṇa undervisar inte Bhagavad-gītā till några katter och hundar. Han undervisar till den mest inflytelserika personen imaṁ rājarṣayo viduḥ. Så Bhagavad-gītā är avsedd för rājarṣi, mycket rik, överdådig, samtidigt helig person. Tidigare var alla kungar rājarṣi. Rāja och ṛṣi kombinerat. Så Bhagavad-gītā är inte avsedd för dagdrivare. Den är menad att förstås av ledarna i samhället: yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ (BG 3.21). Så de som påstår sig vara ledare i samhället, de måste lära sig Bhagavad-gītā, hur man blir praktisk och verklig ledare, och sedan kommer samhället att gynnas. Och om vi följer instruktionerna i Bhagavad-gītā och Kṛṣṇa, då kommer alla problem att lösas. Det är inte en sekteristisk religiös sentiment eller fanatism. Det är inte det. Det är en vetenskap - samhällsvetenskap, statsvetenskap, kulturvetenskap. Allt finns där.

Så vår begäran är att var och en av er bli guru. Det är Caitanya Mahāprabhu's order. Han vill att alla ska bli guru. Hur? Som Han säger:

yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa
(CC Madhya 7.128)

Detta är guru. Anta att du är familjemedlem. Så många levande varelser, era söner, döttrar, din svärdotter, eller barn, du kan bli deras guru. Precis som här du kan sitta ner på kvällen och prata om Bhagavad-gītā, yāre dekha tāre kaha kṛṣṇa-upadeśa (CC Madhya 7.128). Du behöver inte hitta på något. Instruktionerna är där; du helt enkelt upprepar och låter dem höra - du blir guru. Det är inte svårt alls. Så det är vår predikning. Vi vill inte vara ensam guru, men vi vill predika på ett sådant sätt att varje, ledaren, eller vem som helst, han kan bli guru i sin omgivning. Vem som helst kan göra det. Även en kuli, han kan också, han har familj, han har vänner, så även om han är analfabet, kan han höra instruktionen av Kṛṣṇa, och han kan predika samma. Detta är vad vi vill. Och vi inbjuder alla respektabla herrar, ledare, för att lära sig detta. Det är mycket enkelt: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65), och genom att utföra denna order av Kṛṣṇa, Han försäkrar, mām evaiṣyasi, "Du kommer till Mig." Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). Mycket enkel sak.

Så vår enda begäran är att ledarna för samhället bör ta upp Bhagavad-gītā's läror mycket allvarligt, lära sig och lära ut till andra. Det är den Kṛṣṇamedvetna rörelsen. Det är inte alls svårt, det är väldigt lätt. Alla kan göra det. Men resultatet kommer att bli att så fort du förstår, folk vill förstå Kṛṣṇa, janma karma ca mig divyaṁ yo jānāti tattvataḥ (BG 4.9), vem som helst som förstår Kṛṣṇa, resultatet är tyaktvā dehaṁ punar janma naiti ... Efter att ha gett upp denna kropp han accepterar inte någon mer materiell kropp. Han stannar i sin andliga identitet och njuter i Kṛṣṇa's samhälle. Som är Vṛndāvana. Gopījana-Vallabha. Kṛṣṇa... Kṛṣṇa, Vṛndāvana innebär att Kṛṣṇa är i centrum. Han är det älskvärda objektet för alla. gopīs, koherdepojkarna, kalvarna, korna, träden, frukterna, blommorna, fadern, modern - alla är bundna till Kṛṣṇa. Det är Vṛndāvana. Så det här är en replika, detta Vṛndāvana, och det finns en verklig Vṛndāvana. Detta är också verkligt. I den absoluta är det ingen skillnad.

Men för vår förståelse finns det en ursprunglig Vṛndāvana, Cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi (Bs. 5.29) Veṇuṁ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣaṁ barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ govindam (Bs. 5.30). Detta är beskrivningen, Goloka Vṛndāvana.