SV/Prabhupada 0389 - Hari Hari Biphale innebörd

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Hari Hari Biphale innebörd
- Prabhupāda 0389


Purport to Hari Hari Biphale -- Hamburg, September 10, 1969

Hari hari! biphale janama goṅāinu. Detta är en sång sjungen av Narottama dāsa Ṭhākura en mycket trogen ācārya, i linjen av Caitanya Mahāprabhu's sampradāya, lärjungesuccessionen. Han har sjungit många sånger, viktiga sånger, och hans sånger accepteras som Vedisk slutsats. Mycket auktoritativa sånger. Så han säger, ber till Herren Kṛṣṇa, "Min käre Herre," hari hari, "Jag har helt enkelt kastat bort mitt liv." Hari hari biphale janama goṅāinu. Varför har du förstört ditt liv? Han säger, manuṣya-janama pāiyā, "Jag fick denna mänskliga livsform," rādhā-kṛṣṇa nā bhajiyā, ", men jag brydde mig inte att dyrka Rādhā-Kṛṣṇa. Jag har därför förstört mitt liv. "Och hur? Det är precis som om man tar gift medvetet. Om någon tar gift omedvetet, det finns ursäkt, men om någon tar gift medvetet, är det självmord. Så han säger att "jag har begått självmord genom att helt enkelt inte dyrka Rādhā och Kṛṣṇa i denna mänskliga livsform."

Sedan säger han, golokera prema-dhana, hari-nāma-saṅkīrtana. Denna Kṛṣṇarörelse, saṅkīrtanrörelse, är inte något materiellt. Det är direkt importerat från det andliga riket kallat Goloka Vṛndāvana. Så golokera prema-dhana. Och det är inte en vanlig sång. Det är bara skatten av kärlek till Gudomen. Så ... "Men jag har ingen attraktion för detta." Rati nā janmilo kene tāy. "Jag har ingen attraktion för det. Tvärtom," viṣaya-biṣānale, dibā-niśi hiyā jwale, "Och eftersom jag inte accepterarde det, därför bränner den flammande eldens gift av den materiella existensen ständigt mig." Dibā-niśi hiyā jwale. "Dag och natt, brinner mitt hjärta, på grund av den giftiga effekten av den materiella existensen. " Och taribare nā koinu upāy. "Men jag sökte inte någon bot för detta." Med andra ord den rätta boten för denna flammande eld av materiell existens är denna saṅkīrtanrörelse. Den är importerad från det andliga riket. Och vem har importerat den? Eller som har fört hit den?

Sedan säger han, brajendra-nandana jei, śaci-suta hoilo sei. Brajendra-nandana, son till kungen av Braja. Det är Kṛṣṇa. Kṛṣṇa är känd som son till Nanda Mahārāja. Han var kung av Brajabhūmi. Så brajendra-nandana jei, samma personlighet som tidigare var son till Nanda Mahārāja, har nu dykt upp som son till Moder Śacī. Śacī-suta hoilo sei. Och balarāma hoilo nitāi. Och Lord Balarāma blivit Nityānanda. Dessa två bröder (är) ankommmer, de befriar alla typer av fallna själar. Pāpī-tāpī jata chilo. Så många fallna själar som finns i denna värld, de befriar dem helt enkelt genom denna chantnings process. Hari-nāme uddhārilo,, helt enkelt genom denna chantning. Hur är det möjligt? Sedan säger han, tāra sākṣī jagāi and mādhāi. Det levande exemplet är de två bröderna, Jagāi och Mādhāi. Dessa Jagāi och Mādhāi, två bröder, råkade födas i en brāhmaṇafamilj, men de förvandlades till de största utsvävarna. Och... Naturligtvis nuförtiden, i denna ålder, deras kvalifikationer anses inte utsvävande. Deras utsvävningar var eftersom de var drinkare och kvinnojägare. Därför kallades de för moraliskt fördärvade. Och köttätare också. Så ... Men de blev, senare, befriade av Herren Caitanya och Nityānanda. Stora hängivna.

Så Narottama dāsa Ṭhākura förklaring säger att i denna tidsålder, även om människor är drinkare, kvinno-jägare, köttätare, och alla ..., spelare, alla typer av syndfulla aktiviteter, ändå, om de vänder sig till denna Kṛṣṇamedvetna rörelse och chantar Hare Kṛṣṇa, kommer de att befrias, utan tvekan. Detta är välsignelsen från Herren Caitanya. Så Narottama dāsa Ṭhākura ber, hā hā prabhu nanda-suta, vṛṣabhānu-sutā-juta. "Min käre Herre Kṛṣṇa, Du är son till kung Nanda, och ditt gemål Rādhārāṇī är dotter till kung Vṛṣabhānu. Så ni står här tillsammans. " Narottama dāsa kahe, nā ṭheliho rāṅgā pāy, "Nu överlämnar jag mig till er, vänligen sparka inte bort mig, eller stöt iväg mig med Dina lotusfötter, eftersom jag inte har något annat skydd. Jag bara tar skydd vid Dina lotusfötter utan att ha något annat sätt. Så vänligen acceptera mig och rädda mig. "Detta är summan och innehållet i den här sången.