SV/Prabhupada 0397 - Radha-Krishna Bol innebörd

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Radha-Krishna Bol innebörd
- Prabhupāda 0397


Purport to Radha-Krsna Bol

""Rādhā-kṛṣṇa"" bolo bolo bolo re sobāi. Detta är en sång sjungen av Ṭhākura Bhaktivinode. Det sägs att Herren Caitanya och Nityānanda, De går genom gatorna i staden Nadīyā, chanta denna instruktion, de vänder sig till alla. De säger: "Ni alla människor, vänligen sjung Rādhā-Kṛṣṇa eller Hare Kṛṣṇa.." "Rādhā-kṛṣṇa" bolo bolo bolo re sobāi. "Var och en av er, helt enkelt Rādhā-Kṛṣṇa eller Hare Kṛṣṇa." Detta är instruktionen. Ei śikhā diyā. Lord Caitanya och Nityānanda, båda tillsammans, när de gick och dansade genom gatan, Han instruerade att "Alla ni helt enkelt säg Rādhā-Kṛṣṇa." Ei śikhā diyā, sab nadīyā, phirche nece' gaura-nitāi. Phirche, phirche betyder promenader. Över hela staden Nadīyā De undervisade detta. Ei śikhā diyā, sab nadīyā, phirche nece' gaura-nitāi. Sedan säger han, keno māyār bośe, jāccho bhese’, "Varför spolas du bort på vågorna av denna māyā, materiella okunnigheten?" Khāccho hābuḍubu, bhāi "Och hela dagen och natten du våndas, full av oro, helt enkelt. Precis som en människa, när han hamnar i vattnet, ibland drunknar, ibland kommer upp, men han kämpar mycket hårt. På samma sätt, i havet av māyā, varför kämpar du så mycket? Ibland drunknar, ibland kommer upp, ibland känna lycka, ibland ingen lycka. Egentligen finns det ingen lycka. I vattnet, om du hamnar i vattnet, och om du ibland drunknar och ibland kommer upp, det betyder inte lycka. Att komma upp tillfällig, för en stund, och återigen drunkna, det är inte lycka. " Så Caitanya Mahāprabhu instruerar att "Varför skapar du så mycket trubbel," māyār bośe, "under inflytande av māyā?" Vad ska göras? Han säger att jīv krsna-das, e viśvās, "Helt enkelt bara tro att du är Guds tjänare, du är tjänare till Kṛṣṇa." Jīv kṛṣṇa-dās, e viśvās, korle to' ār duḥkha nāi: "Så fort du kommit till denna punkt att du är Guds tjänare eller tjänare till Kṛṣṇa, omedelbart alla dina bekymmer upphör. Det finns inga mer problem. " Så denna instruktion ges av Herren Caitanya, gående på gatorna. Jīv kṛṣṇa-dās, e viśvās, korle to' ār duḥkha nāi. Sen ger Bhaktivinode Ṭhākura sin egen personliga erfarenhet. Han säger, jay sakal vipod, "jag blir befriad från alla typer av faror." Gāi bhaktivinod. Bhaktivinode Ṭhākura, han är ācārya, han har erfarenhet, han säger att "När jag chantar Rādhā-Kṛṣṇa eller Hare Kṛṣṇa, blir jag befriad från alla typer av faror." Jay sakal vipod. Jakhon ami o-nām gāi, "När jag chantar dessa heliga namn, Hare Kṛṣṇa eller Rādhā-Kṛṣṇa, alla mina faror är omedelbart över." "Rādhā-kṛṣṇa" bolo, saṅge calo. . Så Herren Caitanya säger därför att, "Jag går på gatan och tigger från dig. Vad är det för tiggeri? Att du helt enkelt chantar. Detta är min begäran, tiggeri. " "Rādhā-kṛṣṇa" bolo, saṅge calo. "Och bara följ mig." "Rādhā-kṛṣṇa" bolo, saṅge calo, ei-mātra bhikṣā cāi, "Jag bara frågar dig om detta bidrag, att du chantar Hare Kṛṣṇa och följer mig, så att kampen för tillvaron i detta materiella hav kommer att upphöra. "