SV/Prabhupada 0398 - Sri Krishna Caitanya Prabhu innebörd

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sri Krishna Caitanya Prabhu innebörd
- Prabhupāda 0398


Purport to Sri Krsna Caitanya Prabhu -- Los Angeles, January 11, 1969

Śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu doyā koro more, tomā binā ke doyālu jagata-māyāre Detta är en sång komponerad av Narottama dāsa Ṭhākura. . Han ber Herren Caitanya att "Min käre Herre, förbarma Dig över mig, för vem kan vara mer barmhärtig än Herren inom dessa tre världar? " Egentligen är detta faktum. Inte bara Narottama dāsa Ṭhākura, men också Rūpa Gosvāmī, han också bad till Lord Caitanya när båda träffades på Prayāga, Allahabad, i det första mötet mellan Herren Caitanya och Rūpa Gosvāmī vid Prayāga. Vid det tillfället, sa också Śrīla Rūpa Gosvāmī, "Min käre Herre, Du är den mest frikostige av alla inkarnationer. Eftersom du distribuerar kärlek till Kṛṣṇa, Kṛṣṇamedvetande. " Med andra ord, när Kṛṣṇa personligen var närvarande, Han bad helt enkelt oss att överlämna oss, men Han gav inte sig Själv så lätt. Han gav en förutsättning att "Först av allt du överlämnar dig." Men här, i denna inkarnation, Lord Caitanya, även fast han är Kṛṣṇa Själv ställer Han inga villkor. Han delar bara ut, "Ta kärlek till Kṛṣṇa ." Därför är Herren Caitanya accepterad som den mest storsinta inkarnationen, och Narottama dāsa Ṭhākura säger att "Vänligen var barmhärtig mot mig. Du är så storsint eftersom du har sett de fallna själarna i denna tidsålder, och Du är mycket medkännande med dem. Men du bör också veta o att jag är mest fallen. Det finns ingen som är mer fallen än mig. " Patita-pāvana-hetu tava avatāra. "Din inkarnation är bara att återupprätta de betingade själarna, fallna själarna. Men jag försäkrar Dig att Du inte kommer att hitta en som är mer fallen än mig. Därför borde mitt krav komma först."

Sedan ber han till Herren Nityānanda. . Han säger, hā hā prabhu nityānanda, premānanda sukhī "Min käre Herre Nityānanda, Du är alltid glad, i andlig lycksalighet, och Du verkar alltid mycket lycklig. Så jag har kommit till Dig eftersom jag är mycket olycklig. Så om du vänligen kastar Din blick över mig, då jag kan också bli lycklig."

Sedan han ber till Advaita Prabhu: hā hā prabhu sītā-pati advaita gosāi. Advaita Prabhu's hustru hette Sītā. Därför kallas Han ibland för sītā-pati. . Så "Min käre Advaita Prabhu, make till Sītā, vänligen du också var vänlig mot mig, för om Du blir vänlig mot mig, då kommer också naturligtvis Herren Caitanya och Nityānanda att vara vänliga mot mig. " Anledningen är faktiskt, att Advaita Prabhu inbjöd Herren Caitanya att komma ner. När Advaita Prabhu såg de fallna själarna, de är alla bara engagerade i aktiviteter av sinnesnjutning utan att förstå Kṛṣṇamedvetande, Han kände mycket medlidande med de fallna själarna, och Han kände Sig oförmögen att rädda alla dessa fallna själar. Han bad därför till Herren Kṛṣṇa att "Du kommer själv. Utan Din personliga närvaro, är det inte möjligt att befria dessa fallna själar. " Så genom Hans inbjudan Herren Caitanya uppenbarades. "Naturligtvis..." Narottama dāsa Ṭhākura ber (till) Advaita Prabhu, att "om du är vänlig mot mig, naturligt kommer också Herren Caitanya och Nityānanda att vara vänlig mot mig. "

Sedan ber han till Gosvāmīs. . Hā hā svarūpa, sanātana, rūpa, raghunātha. "Mina kära Gosvāmī Prabhus," svarūpa. Svarūpa Dāmodara var personlig sekreterare till Herren Caitanya. Han höll sig alltid med Caitanya Mahāprabhu, och vadhelst Han önskade, han omedelbart arrangerade för det. Två personliga assistenter, Svarūpa Dāmodara och Govinda, de var alltid, ständigt med Herren Caitanya. Så Narottama dāsa Ṭhākura bad också till Svarūpa Dāmodara. Och sedan Gosvāmīs. De närmaste lärjungarna till Herren Caitanya var de sex Gosvāmīs: Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Bhaṭṭa Raghunātha, Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, Jīva Gosvāmī, and Raghunātha dāsa Gosvāmī. Dessa sex Gosvāmīs var direkt instruerade av Herren Caitanya, för att sprida denna rörelse av Kṛṣṇamedvetande. Narottama dāsa Ṭhākura ber också om deras välsignelse. Och efter sex Gosvāmīs, nästa ācārya var Śrīnivāsa Ācārya. Han ber också Śrīnivāsa Ācārya.

Faktiskt, Narottama dāsa Ṭhākura var i lärjungesuccessionen efter Śrīnivāsa Ācārya. Eller han var nästan samtida. Och hans personliga vän var Rāmacandra, Rāmacandra Cakravartī. Han ber att "jag vill alltid ha sällskap med Rāmacandra." Hängivnas sällskap. Hela processen är att vi alltid borde be om nåden från de överordnade ācāryas. Och vi ska umgås med rena hängivna. Då blir det lättare för oss att avancera i Kṛṣṇamedvetande, för att ta emot nåden från Herren Caitanyas och Herren Kṛṣṇa. Detta är summan och innehållet i den här sången sjungen av Narottamadāsa Ṭhākura..