SV/Prabhupada 0412 - Krishna vill att den här Krishnamedvetna rörelsen blir utbredd

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna vill att den här Krishnamedvetna rörelsen blir utbredd
- Prabhupāda 0412


Conversation with Devotees -- April 12, 1975, Hyderabad

Prabhupāda: Anāśritaḥ karma-phalaṁ kāryaṁ karma karoti yaḥ, sa sannyāsī (BG 6.1). Anāśritaḥ kar ... Alla väntar sig några bra resultat för sin sinnesnjutning. Det är āśritaḥ karma-phalaṁ. Han har tagit skydd av bra resultat. Men en som inte tar skydd av resultatet av verksamheten ... Det är min plikt. Karyam. Karyam betyder "Det är min plikt. Spelar ingen roll vad som är resultatet. Jag måste göra det uppriktigt efter bästa förmåga.. Då bryr jag mig inte om resultatet. Resultatet är i Kṛṣṇa's hand. " Karyam: "Det är min plikt. Min Guru Mahārāja sa det, så det är min plikt.. Det spelar ingen roll om det lyckas eller inte lyckas. Det beror på Kṛṣṇa. " På detta sätt, vem som helst, om han arbetar så, då är han en sannyāsī. Inte kläderna, men attityden att arbeta. Ja, det är sannyāsa. Karyam: "Det är min plikt." Sa sannyāsī ca yogī ca. Han är yogi, förstklassig yogi. Precis som Arjuna. Arjuna han tog inte sannyāsa officiellt. Han var en gṛhastha, soldat. Men han tog det mycket allvarligt, karyam - "Kṛṣṇa vill ha denna strid. Spelar ingen roll att jag måste döda mina släktingar jag måste göra det.." - Det är sannyāsa. . I bötjan argumenterade han med Kṛṣṇa att "Den här typen av strid är inte bra" döda familjen, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Han argumenterade. Men efter att ha hört Bhagavad-gītā, när han förstod att "Det är min plikt. Kṛṣṇa vill att jag ska göra det. "Karyam. Så trots att han är en familjeförsörjare, en soldat, är han en sannyāsī. Han accepterade det - karyam. Karyam betyder "Det är min plikt." Det är verklig sannyāsa. "Kṛṣṇa vill att denna Kṛṣṇamedvetna rörelse måste spridas. Så det här är min karyam. Det är min plikt. Och kursen är satt från min andlige mästare. Så jag måste göra det. "Detta är sannyāsa. . Detta är sannyāsa, sannyāsa-mentalitet. Men det finns formalitet. Det borde ... Det kan godtas.

Indisk man: Det har någon psykologisk effekt.

Prabhupāda: Ah I Indien speciellt, tycker folk om. Sannyāsī kan predika. Annars är formeln för sannyāsa given - karyam: "Men det är min enda plikt. Det är allt. Kṛṣṇamedvetna rörelsen bör skjutas framåt. Detta är min enda plikt. "Han är en sannyāsī. Eftersom Kṛṣṇa personligen kommer, kräver Han Sarva-dharmān parityaja mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Och Caitanya Mahāprabhu, Kṛṣṇa han säger, yei Kṛṣṇa tattva vettha sei guru haya: "Den som känner till vetenskapen om Kṛṣṇa, han är guru." Och vad är guruns uppgift? Yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa: (CC Madhya 7.128) "Vem än du möter, du bara försöka ge honom instruktionerna från Kṛṣṇa Sarva-dharmān parityaja ... Så på detta sätt, om vi tar upp det väldigt seriöst - "Detta är min plikt" - då är du en sannyāsī. Det är allt. Sa sannyāsī. Kṛṣṇa certifierar, sa sannyāsī. Människor tar inte Kṛṣṇa's undervisning på allvar. Det är Indiens olycka. De tar in så många som tävlar med Kṛṣṇa. Är Kṛṣṇa. ... Och " Kṛṣṇa. ... Rāmakrishna är lika bra som Kṛṣṇa. " Denna lymmelaktighet har dödat. De har gjort den största björntjänst. I stället för Kṛṣṇa, har de fört fram en skojare, Ramakrishna.

Bhāgavata De har en stora maṭha in Bhuvaneśvara. I Bhuvaneśvara, har de en stor Ramakrishna maṭha. Vivekananda Skola, bibliotek, så mycket mark, allt, mycket organiserat.

Prabhupāda: Så vi kan göra det. Ni måste övertyga människor. Det är inte fråga om att tävla med dem. Men ni, ni kan predika er egen filosofi var som helst.

Indisk man: Kommer detta hända med människor i Orissa ...

Prabhupāda: Hm?

Indisk man: ... försöka övertyga dem: Nej, det är falskt och det här är vägen.

Prabhupāda Nej, deras Ramakrishna Missions lockelse är daridra-nārāyaṇa-seva och sjukhus. Det är deras enda lockelse. De har inget program. Ingen attraheras av deras filosofi. Och vilken filosofi har de? Vi bryr oss inte. Vi är inte oroliga för dem.