SV/Prabhupada 0411 - Dem har uppfunnit en fantastisk lastbil " Gut,gut,gut,gut,gut,gut"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dem har uppfunnit en fantastisk lastbil " Gut,gut,gut,gut,gut,gut"
- Prabhupāda 0411


Departure Lecture -- Mexico City, February 18, 1975

Vi lämnade vårt hem och far, och vi är i denna fallna materiella värld, och vi lider för mycket. (Översatt till spanska av Hṛdayānanda.) Det är precis som en mycket rik mans son lämnar hemmet för självständighet, och vandrar över hela världen, och i onödan har problem. (Spansk) En rik mans son har ingenting att göra. Hans fars egendom är tillräckligt för hans bekväma liv. (Spansk) Fortfarande, som vi har exempel nu från Västländerna, många rika mäns söner blir hippies, lämnar hem och onödigt får problem. (Spansk) Vår position, våra behov, vi alla levande varelser som är i denna materiella värld, är precis så. (Spansk) Vi har frivilligt kommit in i denna materiella värld för sinnesnjutning. (Spansk) Och i sinnesnjutning har vi glömt vår högste fader, Gud. (Spansk) Materiella naturens uppgift är helt enkelt att ge oss ett miserabelt tillstånd i livet. (Spansk)

kṛṣṇa bhuliya jīva bhoga vāñchā kare
pāśate māyā tāre jāpaṭiyā dhare

Det betyder så snart som den levande varelsen vill njuta av livet utan Kṛṣṇa, utan Gud, omedelbart blir han i klorna på māyā. (Spansk) Detta är vår position. Vi är under kontroll av māyā. och vi kan komma ut ur det också, som det sägs i Bhagavad-gītā (BG 7.14), mām eva ya prapadyante māyām etāṁ taranti: "Den som överlämnar sig till Mig han kommer ut ur kontrollen av māyā". (Spansk) Vi predikar därför över hela världen Kṛṣṇamedvetande, eller Gudsmedvetande, och lär dem hur man överlämnar sig till Kṛṣṇa, och därmed komma ur māyās klor. (Spansk) Vi har ingen annan önskan eller ambition utöver detta. (Spansk) Vi sägar tydligt: "Här är Gud. Du överlämnar dig till honom. Du tänker alltid på Honom, offrar dina vördnadsbetygelser. Då kommer ditt liv att lyckas ". (Spansk) Men folk i allmänhet, de är exakt som galningar. (Spansk) Bara för sinnesnjutning, de arbetar så hårt dag och natt. Så hängivna är mycket ledsna att se deras situation. (Spansk)

Prahlāda Mahārāja sa att "Jag är mycket ledsen för dessa personer." Vilka är dom? Tato vimukha-cetasa māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān (SB 7.9.43). Dessa skojare, vimūḍhan, de har skapat en civilisation, vacker civilisation. Vad är det? Precis som i ditt land speciellt, en fantastisk lastbil för att sopa. Verksamheten är att sopa, och för detta har de tillverkat en vacker lastbil: "Gut, gut, Gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut". (Spansk) Sopning kan göras för hand. Det finns så många män. Men de sölar omkring på gatan, och en stor lastbil krävs för att sopa. (Spansk) Det skapar enorma ljud, och det är mycket farligt också, men de tänker, "Detta är utveckling av civilisationen". (Spansk) Därför sa Prahlāda Mahārāja, māyā-sukhāya. Bara för att befrias från sopning - det finns ingen lättnad, de har fått andra problem - men de tänker, "Nu behöver vi inte sopa. Det är en stor lättnad". (Spansk) På samma sätt kan en enkel rakkniv användas för rakning, men de har så många maskiner. (Spansk) Och för att tillverka maskinerna, så många fabriker. (Spansk) Så på detta sätt om vi studerar, post för post, denna typ av civilisation kallas demonisk civilisation. (Spansk) Ugra-karma. Ugra-karma betyder våldsamma aktiviteter. (Spansk)

Så det finns ingen invändning för materiella bekvämligheter, men i själva verket har vi att se om de är bekvämligheter eller skapar miserabelt tillstånd. (Spansk) Därför är vårt mänskliga liv avsett för att spara tid till att utveckla vårt Kṛṣṇamedvetande. (Spansk) Det är inte avsett för att slösas bort i onödan. (Spansk) Eftersom vi inte vet när nästa död kommer. (Spansk) Och om vi inte förbereder oss själva för nästa liv, sedan kan vi när som helst dö. och vi måste acceptera en kropp som erbjuds av den materiella naturen. (Spansk) Därför önskar jag att alla ni som har kommit för att gå med i denna Kṛṣṇamedvetna rörelse, lever mycket försiktigt så att māyā inte kan rycka er ur handen på Kṛṣṇa. (Spansk) Vi kan hålla oss själva mycket stadiga helt enkelt genom att följa de reglerande principerna, och chanta, åtminstone sexton rundor. Då är vi säkra. (Spansk) Så ni har fått lite information om perfektion i livet. Missbruka inte det. Försök att hålla den mycket stadigt, och erat liv kommer att lyckas. (Spansk) Denna rörelse stoppar inte något bekvämt liv, men den gör det reglerat. (Spansk) Så om vi följer de reglerande principerna och chantar sexton rundor, då är vår postion säker. (Spansk) Jag tror att denna instruktion kommer ni att följa. Det är min önskan. Tack så mycket.(Spansk)

Hängivna: Jaya! Jaya!