SV/Prabhupada 0414 - Kom till Den ursprungliga Gudomens Högsta Personlighet, Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kom till Den ursprungliga Gudomens Högsta Personlighet, Krishna
- Prabhupāda 0414


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Prabhupada: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Publik: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi..

Prabhupada: Så Kṛṣṇamedvetna rörlsen betyder att närma sig den ursprungliga Gudomens Högsta Personlighet, Kṛṣṇa. Detta är Kṛṣṇamedvetande. Direkt. Detta är en speciell gåva av Herren Caitanya att ... I denna tid finns det så många avvikelser, defekter I livet för människan, så att de successivt ger upp tanken på Kṛṣṇamedvetande eller Gudsmedvetande. Inte bara gradvis ger de upp, de har redan gett upp. Så Vedanta-sūtra säger därför, athāto brahma jijñāsā. Det är inte en annan typ av religiöst system vi har infört. Det är en stor nödvändighet för närvarande. Eftersom vi säger att antingen du följer skriften, Bibeln, eller du följer Koranen eller du följer Vedas, målet är Gud. Men i nuläget, på grund av påverkan av denna Kali-yuga ... Kali-Yuga betyder tidsåldern av gräl och oenighet. Så i denna tidsålder är människor besvärade på så många sätt. Första diskvalifikation är att de inte lever under lång tid. Den genomsnittliga längden på livet i Indien är trettiofem år, och jag vet inte exakt vad som är genomsnittsåldern här, men i Indien är det överfullt med folk. De har ingen sådan intelligens, eller de bryr sig inte att gå utanför Indien, kolonisera. Alla gick dit för att utnyttja, men de tänkte aldrig att de skulle utnyttja andra platser. Det är deras kultur ... De försöker inte att inkräkta på andras egendom. Hur som helst, Indiens ställning är mycket osäker, eftersom de har lämnat sin egen kultur, och de försöker imitera den västerländska kulturen, som de inte kan, på grund av så många omständigheter, och därför är de klämda mellan, mellan valet av Scylla och Charybdis. Du förstår.

Så denna ålder är så. Inte bara i Indien, i andra länder är svårigheterna på ett annat sätt. Problemen är olika. Men det finns problem, antingen i Indien eller i USA eller i Kina. Överallt, försöker de göra så många planer för världsfreden. I ert land också, i Amerika även, det finns ingen säkerhet för liv för stora män som Kennedys, du ser. Vem som helst kan dödas när som helst, och det finns ingen som gör något. Så det finns ett annat problem. I kommunistiska länder, regerar de med våld över medborgarna. Så många ryssar, så många kineser, de flyr från sitt land. De tycker inte om denna kommunistiska idé. Så problemen är där på grund av denna tidsålder. På grund av denna tidsålder av Kali finns problemen. Och vilka är problemen? Problemen är att i denna tidsålder är människor mycket kortlivade, deras varaktighet i livet. Vi vet inte när vi ska dö. När som helst. Det sägs att under Herren Rāmacandra's styre, en brāhmaṇa... (på sidan :) Det fungerar inte? En brāhmaṇa, han kom till konungen, "Min käre kung, min son har dött. Så förklara varför, i närvaro av fadern, skall en son dö. " Bara se hur mycket kungen var ansvarig. En gammal far kom för att klaga till kungen, "Vad är anledningen till att i närvaro av fadern, en son dör? Förklara." Så bara se hur mycket ansvarig regeringen var där. Regeringen är ansvarig om sonen dör framför fadern. Naturligtvis är fadern äldre än sonen, så han måste dö först. Så en sådan ansvarig regering var där. Nu i den civiliserade världen kan vem som helst bli dödad av någon, men ingen bryr sig om det.