SV/Prabhupada 0416 - Helt enkelt chanta, dansa, och äta goda sweetballs, kachori

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0415
Nästa Sida - Video 0417 Go-next.png

Helt enkelt chanta, dansa, och äta goda sweetballs, kachori
- Prabhupāda 0416


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Så det finns ett stort behov av denna rörelse, vi sprider denna Kṛṣṇamedvetna rörelse, och det är praktiskt, mycket lätt, och lämpar sig särskilt för denna tidsålder. Den tar inte hänsyn till om du är kvalificerad. Den tar inte sådana hänsyn. Oavsett ditt tidigare liv kan du helt enkelt komma hit, chanta Hare Kṛṣṇa med tungan - Gud har gett dig en tunga - och smaka Kṛṣṇa prasāda, kärleksmåltid, och gör ditt liv framgångsrikt. Mycket enkel process. Så detta är vårt program. Så inbjud alla att gå med i denna rörelse, och de kommer att gynnas. Och du kommer att se i praktiken. Det är pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. I Bhagavad-gītā sägs det att denna process av självförverkligande är direkt märkbar. Direkt förnimbar. Pratyakṣāvagamaṁ dharmyam. Precis som när du äter, du kan förstå att du äter, du kan förstå att din hunger är tillfredställd. du kan förstå att du får styrka. Så du behöver inte ha ett intyg. Du kan själv förstå det är en så fin sak. Pratyakṣāvagamam. Pratyakṣa innebär direkt, avagamam. Du förstår det direkt. Om du mediterar, så kallad meditation, du vet inte hur långt du har gjort framsteg. Du ser. Du befinner dig i glömska. Du vet inte. Men här, om du chantar Hare Kṛṣṇa, kommer du direkt att känna. Jag har fått så många studenter, så många brev, hur de känner direkt. Det är så trevligt. Pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ su-sukhaṁ kartum avyayam (BG 9.2). Och mycket trevligt att utföra. Chanta och dansa och äta. Vad vill du ha mer? (skratt) Helt enkelt , chantning, dansa och äta fina sweetballs, kachori.

Så su-sukham and kartum avyayam När de utför, samtidigt som man övar denna process är det mycket angenämt, och avyayam. Avyayam betyder vad du än gör, även om du utför en procent av denna rörelse, det är din ständiga tillgång. Permanent tillgång. Om du gör två procent, tre procent, fyra procent ... Men vänta inte på nästa liv. Slutför, hundra procent. Det är inte så lätt att utföra; därför avsluta. Vänta inte, att "Låt mig avsluta i detta liv en viss procent av självförverkligande, och nästa i liv ska jag göra. " Och vad är testet på förverkligande, avsluta hela procenten? Testet är hur mycket du har lärt dig att älska Gud, Kṛṣṇa, det är allt. Du har din kärlek, du älskar någon, men om du delar din kärlek, att "Jag ska älskar detta land och mitt samhälle, min flickvän och det och det, eller pojkvän, och jag ska försöka att älska Kṛṣṇa också... "Nej, Det är också trevligt, men om du ger förertäde, all företräde, helt enkelt för att älska Kṛṣṇa, automatiskt älskar du annat och ditt liv kommer att vara perfekt. Andra älskande relationer kommer inte att hamna på minus. Precis som en Kṛṣṇamedveten person, han älskar inte bara sin familj och samhälle; han älskar även djuren, han älskar även myran, hans kärlek är utökad så mycket. Det är en så fin sak. Hur mycket kan du älska? Något, så snart som det finns något missförstånd, är kärleken bruten. Men Kṛṣṇa-kärlek är så stadig så du kommer aldrig att bryta, och din kärlek kommer att expanderas universellt. Det är en så fin sak. Och du har kärlek. Du har helt enkelt tappat bort din kärleksfulla förmåga på så många saker. Du återgår bara till Kṛṣṇa , och när du älskar Kṛṣṇa perfekt , ser du att du älskar ditt land, ditt samhälle, din vän, mer än vad du älskade innan. Det är en så fin sak.