SV/Prabhupada 0443 - Det är inte fråga om någon impersonalism

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Det är inte fråga om någon impersonalism
- Prabhupāda 0443


Lecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Prabhupāda: Gå vidare.

Lärjunge: "Om individualitet inte är ett faktum, då skulle inte Kṛṣṇa ha betonat det så mycket även för framtiden. "

Prabhupāda: Ja. Han säger att det inte fanns någon sådan tid när vi inte är individer, och det kommer inte att finnas någon sådan tidpunkt i framtiden när vi inte skall förbli individer. Och för närvarande är alla berörda, vi är alla enskilda. Du vet. Så var är möjligheten att förlora individualitet? Bli opersonlig? Nej, det finns ingen möjlighet. Detta undvikande, impersonalism, det är ett konstgjort sätt att förneka, den förbryllande mångfallden i denna materiella existens. Det är bara den negativa sidan. Det är inte en positiv sida. En positiv sida är att, som Kṛṣṇa säger, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). "Efter att ha gett upp detta materiella tabernakel, man kommer till Mig." Precis som efter att ha lämnat det här rummet, måste du gå in i ett annat rum. Du kan inte säga att "Efter att ha lämnat det här rummet, jag bor i himlen." På samma sätt, efter att ha lämnat denna kropp, om du går till Kṛṣṇa i det andliga riket, din individualitet kommer att vara där, men du har den andliga kroppen. När det är en andlig kropp finns det inga bryderier. Precis som din kropp skiljer sig från kroppen av vattendjur. Vattendjuren, dem har inga störningar i vattnet eftersom deras kropp är gjord så. De kan leva där i fred. Du kan inte leva där. På samma sätt, fiskarna, om du tar dem ur vattnet, de kan inte leva. På samma sätt, eftersom du är andesjäl, du kan inte leva i fred i denna materiella värld. Detta är främmande. Men så fort du kommer in i den andliga världen, ditt liv är evigt, lycksalig och fullt av kunskap, verklig frid. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9). Kṛṣṇa säger: "Efter att ha lämnat denna kropp, kommer han inte tillbaka till den här materiella världens förvirring ." Mām eti, "Han kommer till mig." "Me" betyder Hans rike, Hans tillhörigheter, Hans följeslagare, allt. Om någon rik man eller någon kung säger: "Okej, du kommer till mig," det betyder inte att han är opersonlig. Om en kung säger: "Kom till ..." innebär att han har sitt palats, han har sin sekreterare, Han har sin fina lägenhet, allt finns där. Hur kan han vara opersonlig? Men han säger bara, "Kom till mig." Detta "jag" betyder allt. Detta "jag" betyder inte opersonlig. Och vi får information från Brahma-saṁhitā, lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ... surabhīr abhipālayantam (Bs. 5.29). Så Han är inte opersonlig. Han sköter om kor, Han är med hundratals och tusentals lyckogudinnor, Hans vänner, Hans tillhörigheter, Hans rike, Hans hus, allt finns. Så det är inte fråga om impersonalism.