SV/Prabhupada 0442 - I den kristna teologin ber man till Gud, "Giv oss vårt dagliga bröd"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0441
Nästa Sida - Video 0443 Go-next.png

I den kristna teologin ber man till Gud, " Giv oss vårt dagliga bröd."
- Prabhupāda 0442


Lecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Lärjunge: "Kṛṣṇa säger tydligt att det också i framtiden är individualitet för Herren och andra, som bekräftas i Upanishaderna, kommer de att fortsätta för evigt. Detta uttalande av Kṛṣṇa är auktoritativt."

Prabhupāda: Ja, Upaniṣad säger nityo nityānām. Nitya betyder evigt, och den Högste Herren är den högsta eviga, och vi enskilda själar, vi är också många eviga. Så Han är ledaren evigt. Eko bahūnām ... Hur är han ledare? Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Den enda singular eviga person, han förser alla andra evigas behov. Dessa saker är tydligt sagt i Veda. Och faktiskt vi upplever. Precis som i den kristna teologin, människorna går till kyrkan och ber Gud, "Ge oss vårt dagliga bröd." Varför ber han Gud? Naturligtvis nu för tiden denna ateistklass av män undervisar dem, "Var är bröd? Du kommer till kyrkan. Komm till oss; vi skall förse dig bröd. " Så den här Vediska tanken är där också. Veda säger, eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Den högsta eviga, Han förser, han upprätthåller alla andra enskilda eviga. Och Bibeln ålägger också att "Du går, be om ditt bröd till Gud." Så om Gud inte är ansvarig och leverantör, varför är detta föreläggande där? Därför Han är ledare; Han är ansvarig. Och Vedas säger tydligt detta är positionen. Han är den Högste. Och genom att veta detta kan man bli fridfull. Detta är det vediska föreläggandet. Fortsätt.

Lärjunge: " Detta uttalande av Kṛṣṇa är auktoritativt eftersom Kṛṣṇa inte kan bli föremål för illusion. Om individualitet ..."

Prabhupāda Ja. Om Māyāvādī-filosofen säger att detta uttalande av Kṛṣṇa är māyā, att "Han säger att" Alla var individer i det förflutna. " Nej, i det förflutna var alla en, en summa,en klump, homogen. Av māyā, har vi blivit individer. " Om Māyāvādī säger så, då har Kṛṣṇa blivit en av de betingade själarna. Han gör inte ... Han förlorar sin auktoritet. Eftersom en betingad själ inte kan ge dig sanningen. Jag är en betingad själ. Jag kan inte säga något som är absolut. Så Kṛṣṇa accepteras som det Absoluta. Så om Māyāvādī teori accepteras, då måste Kṛṣṇa's teori avvisas. Om Kṛṣṇa förkastas, då finns det inget behov av att läsa Kṛṣṇa's bok, Bhagavad-gītā. Det är meningslöst, slöseri med tid. Om han är en betingad själ som vi ... Eftersom vi inte kan ta emot instruktioner från en betingad själ. Så en andlig mästare, även om du tar han för att vara en betingad själ, men han talar inte något från sin egen sida. Han talar från Kṛṣṇa's sida. Så om ... Den Vediska principen är att om man inte är befriad från de materiella villkoren, kan han inte ge oss någon perfekt kunskap. Den betingade själen, även fast han kan vara akademiskt avancerad, utbildad, kan han inte ge oss någon perfekt kunskap. Bara en som står över betingningen hos dessa materiella lagar, han kan ge oss perfekt kunskap. Likaså Śaṅkarācārya, han är också impersonalist, men han accepterar Kṛṣṇa som den högsta auktoriteten. Sa bhagavān svayaṁ kṛṣṇa. "Kṛṣṇa är den Gudomens Högsta Personlighet."

De moderna Māyāvādī-filosoferna, de avslöjar inte detta uttalande av Śaṅkarācārya. För att lura folk. Men Śaṅkarācārya's uttalande är där. Vi kan vittna. Han accepterar Kṛṣṇa som den högsta auktoriteten. Han har skrivit så många fina dikter som prisar eller dyrkar Kṛṣṇa. Och sista gången säger han bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ mūḍha-mate. Ni skojare och dårar. Åh, ni är beroende på grammatik för att förstå." "Detta är nonsens." Bhaja govindam. "Bara dyrka Govinda." Bhaja govindam bhaja ... Tre gånger säger han. "Bara dyrka Govinda." Bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindam. Precis som Caitanya Mahāprabhu säger tre gånger, harer nāma harer nāma harer nāma (CC Adi 17.21). Tre gånger innebär att understryka något ordentligt. Precis som vi ibland säger: "Du gör detta, gör det, gör det." Det betyder inte mer förnekande. Inget mer att prata om.. Så snart som en sak är tre gånger betonat, innebär det att det är slutgiltigt. Så Śaṅkarācārya säger bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ mūḍha-mate. Mūḍha, mūḍha jag har flera gånger förklaras. Mūḍha betyder skojare, åsna. Du är beroende på grammatisk förståelse dukṛn karaṇe. Dukṛn är dessa grammatiska affix och prefix, pratya, prakaraṇa. Så du är beroende av denna verbala rot, den verbala roten, och skapar, tolkar din mening på ett annat sätt. Allt detta är nonsens. Detta dukṛn karaṇe ditt grammatiska jonglerande med ord, kommer inte att rädda dig vid tidpunkten för dödsfallet. Du lymmel, bara dyrka Govinda, Govinda, Govinda. Det är instruktionen från Śaṅkarācārya också. Eftersom han var en hängiven, han var en stor hängiven. Men han låtsades vara en ateist eftersom han hade att ta itu med ateister. Om han inte presenterat sig själv som en ateist, kommer ateistanhängarena inte lyssna på honom. Därför presenterade han Māyāvāda-filosofi för det tillfället. Den Māyāvāda-filosofin kan inte godtas för evigt. Den eviga filosofin är Bhagavad-gītā. Det är domen.