SV/Prabhupada 0474 - Aryans betyder de som är avancerade

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0473
Nästa Sida - Video 0475 Go-next.png

Aryans betyder de som är avancerade
- Prabhupāda 0474


Lecture -- Seattle, October 7, 1968

Vedānta råder, "Nu är det dags att att ställa frågor om Brahman." Athāto brahma jijñāsā. Detta gäller för alla, civiliserade män. Jag talar inte om amerikanerna i Europa, Asien. Var som helst. Arier innebär de som är avancerade. Icke-arier innebär dem som inte är avan ... Detta är sanskrit-meningen, ārya. Och śūdras ... arier är indelade i fyra kaster. Den mest intelligenta klassen kallas brāhmaṇa, och ... Under brāhmaṇas innebär de som är administratörer, politiker, de är kṣatriyas. Och efter dem den merkantila klassen, handlare, köpmän, industriidkare, lägre än den administrativa klassen. Och lägre än de śūdras. Śūdras betyder arbetare. Så detta system är inte nytt. Det är överallt. Överallt i det mänskliga samhället, finns dessa fyra klasser av män. Ibland är jag ifrågasatt varför det finns kastsystem i Indien. Tja, detta kastsystem är där. Det är av naturen. Bhagavad-gītā says, cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ: (BG 4.13) "Dessa fyra klasser av män finns. Det är Min lag." Hur är dessa fyra klasser? Guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Guṇa innebär kvalitet, och karma betyder arbete. Om du har fått mycket fin kvalitet, intelligens, brahminiska egenskaper ... Brahminska egenskaper innebär att du talar sanning, du är mycket ren och du är behärskad, ditt sinne är i jämvikt, du är tolerant, och så många kval ... Du tror på Gud, du vet skrifterna i princip. Dessa egenskaper är för den högre klassen, brāhmaṇa. Den första kvalifikationen av en brāhmaṇa är att han är sanningsenlig. Han kommer avslöja allt även till sin fiende. Han kommer aldrig, jag menar, dölja något. Satyam. Śaucam, mycket ren. En brāhmaṇa förväntas ta bad dagligen, tre gånger, och sjunga Hare Kṛṣṇa. Bahyābhyantara, ren utanför, ren inuti. Dessa egenskaper. Så... När dessa möjligheter finns, då Vedānta-sūtra, Vedānta råder, "Nu är det dags att börja fråga om Brahman." Athāto brahma jijñāsā. Athāto brahma jijñāsā.

När man har kommit till materiell perfektion, då är nästa steg att fråga. Om vi ​​inte frågar om vi inte försöker att förstå vad som är Brahman, då måste vi vara frustrerade. Eftersom önskan är där, avacemang, kunskapsutveckling. Teorin om kunskapsutveckling, är att ingen ska vara tillfredställd av kunskap, vad han redan vet. Han måste veta mer och mer. Så i ert land, i jämförelse med andra länder för närvarande, ni har avancerat materiellt mycket fint. Nu kan ni ta upp detta brahma-jijñāsā, förfrågan om det Högsta Absoluta. Vad är det Absoluta? Vad är jag? Jag är också Brahman. Eftersom jag är en del av Brahman, därför är jag också Brahman. Precis som en del, en liten partikel av guld är också guld. Det är inget annat. På samma sätt är vi också partiklar av Brahman eller Den Högste. Precis som molekyler av solsken, de är också lysande som solen, men de är mycket små. På samma sätt, vi levande varelser, vi är också lika som som Gud. Men Han är lika stor som solklotet eller som gudomen i solklotet. men vi är små partiklar, molekyler av solsken. Detta är jämförelsen mellan den Högste och oss.